Tibor Huszár

Tibor Huszár bol významný slovenský fotograf, ktorý sa narodil 16.júna 1952 v Reci a zomrel 11. septembra 2013. Bol absolventom katedry fotografie pražskej FAMU pod vedením profesora Jána Šmoka. Už pred štúdiom i počas neho fotografoval pre rôzne časopisy a médiá. S úspechom dokumentoval aj divadelný život - vyhral Svetové trienále divadelnej fotografie v Novom Sade (1983). Začiatkom deväťdesiatych rokov odišiel do New Yorku, kde pracoval ako nezávislý fotograf a pedagóg. Vydal publikácie Cigáni (1993), Portréty (1995), Koloman Sokol (1998) a Portréty (2000), Na krídlach večnosti (2006), Letokruhy večnosti (2007), Retrospektíva (2007)

 

"Vážim si poslanie učiteľa. Napriek hektickej dobe a nedocenení tejto profesie sa ešte nájdu učitelia, ktorí svoju prácu robia s láskou a oddanosťou. Spomenul som si na svoje detstvo, keď som vyrastal v Réci a chodil do základnej školy, kde ma oslovovali sterilné portréty niektorých slovenských spisovateľov. Keď som prišiel na Skýcov, tak sa mi vrátili moje myšlienky z detstva. Rozhodol som sa darovať túto kolekciu škole v Skýcove, ktorá možno aj vďaka mojím fotografiám ovplyvní budúci vývoj týchto detí a možno z nich vyrastú ďalší spisovatelia, umelci, maliari .... ľudia, ktorí si uvedomia, že život sú nielen materiálne stránky. Rád by som odkázal mojím kolegom, že výstavy sa dajú robiť aj na takých dedinkách ako je Skýcov."

                                Tibor Huszár

Základná škola Skýcov získala 45 čiernobielych fotografií známych slovenských a českých spisovateľov a umelcov od svetoznámeho fotografa Tibora Huszára. Fotografie sú inštalované na hlavnej školskej chodbe a sú pýchou ZŠ Skýcov.

Viac o Tiborióvi Huszárovi sa dozviete ne stránke tiborhuszar.com