OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pedagogický zbor

Zloženie pedagogického zboru :

 

PaedDr. Magdaléna Slezáková  - riaditeľka školy (Telesná výchova - Ruština)

1. a 2. ročník tr.učiteľka - Mgr. Eva Škodová ( Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ)

3. a 4. ročník tr.učiteľka - Mgr. Zuzana Rajtarová (Učiteľstvo pre 1.stupeň)

5. ročník tr.učiteľ - Mgr. Jozef Benč  - výchovný poradca ( Matematika - Biológia )

6. ročník tr.učiteľka - Mgr. Silvia Novická Valachová   ( Anglický jazyk a literatúra)

7. ročník tr.učiteľ - Mgr. Jozef Zvolenský  ( Matematika - Základy techniky)

8. ročník tr.učiteľ - Mgr. Vladimír Ondrejka ( Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ)

9. ročník tr.učiteľka -Mgr. Mária Minárová ( Slovenský jazyk - Náboženstvo)

 

Mgr. Ladislav Kováč - katolícky kňaz 

Bc. Vladimíra Juríková - Predškolská a elementárna pedagogika