OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠkVP

Rámcový učebný plán 2019/ 2020  (platný od 1. 10.2019)  - RUP 

Školský vzdelávací program ISCED 1

Inovovaný školský vzdelávací program 2019/2020   ISCED 1

Inovovaný školský vzdelávací program 2018/2019   ISCED 1

Inovovaný školský vzdelávací program 2017/2018   ISCED 1

Inovovaný školský vzdelávací program 2017/2018 Príloha č.1 čitateľská gramotnosť - link

Inovovaný školský vzdelávací program 2017/2018 Príloha č.2 finančná gramotnosť - link

 

 

Inovovaný školský vzdelávací program 2019/2020 -  ISCED 2

Inovovaný školský vzdelávací program 2018/2019 -  ISCED 2

Inovovaný školský vzdelávací program 2017/2018 -  ISCED 2

Školský vzdelávací program2018/2019 -  ISCED 2

Školský vzdelávací program2017/2018 -  ISCED 2