OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

COVID 19 informácie

COVID - 19

Dôležité informácie a tlačivá na školský rok 2020/2021

 

AKTUALIZÁCIA - Pokyny riaditeľky školy od 12.10.2020  -  - PDF súbor

 

Zdravotný dotazník pred nástupom žiakov - PDF súbor

Povinnosti zákonných zástupcov a žiakov - PDF súbor

Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti. - PDF súbor

Organizácia vyučovania od 3.9.2020 do 14.9.2020 - PDF súbor

Otvorenie školského roku 2020/2021 - PDF súbor