OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Archív 2014/2015

Cena starostu obce 2014/2015

Počas slávnostného ukončenia školského roku 2014/2015 dostali najlepší žiaci školy v jednotlivých ročníkoch hodnotné ceny od pána  Ľubomíra Černáka a najlepší žiak školy Boris Černák (9.ročník) získal cenu starostu obce. Najviac bodov získal opäť Adam Zbonka, ktorý už cenu starostu obce vyhral. Riaditeľka školy PaedDr. M. Krigovská mu preto  odovzdala  špeciálnu cenu riaditeľa školy a poďakovala mu za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu školy v mnohých vedomostných súťažiach.

17.jún 2015 - Exkurzia v jadrovej elektrárni (RNDr.G.Deáková)

Dňa 17.6.2015 žiaci našej školy navštívili jadrovú elektráreň v Mochovciach. Prvá časť exkurzie prebiehala v novom infocentre s názvom Energoland. Žiaci si mohli aktívne vyskúšať interaktívne pomôcky , ktorými poznávali rôzne druhy energie- termálne zrkadlo, aktívna podlaha- kde skákaním vyrábali energiu, vyskúšali si aké ťažké je nabiť mobil, mohli si urobiť fotku s pozadím z vnútra elektrárne, mohli si navodiť jadrovú reakciu, činnosť reaktora a videli zaujímavý 3D film od vzniku vesmíru po súčasnosť. Pri  zábave  čas veľmi rýchlo ubehol. Druhá časť exkurzie prebiehala v autobuse- prehliadka funkčnej elektrárne s odborným výkladom. Žiaci boli nadšení a hrou získali veľa nových informácií.

Ohodnotenie najlepších žiakov okresu

(PaedDr. Mariana Krigovská)

V utorok 16.6.2015 sa v ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach konalo ohodnotenie najlepších žiakov  v rôznych okresných súťažiach. Za našu školu boli odmenení:

 

Anetka Herdová za 2. miesto v súťaži Šaliansky Maťko

Tomáš Ostatný za 1. miesto v Olympiáde nemeckého jazyka

Adam Zbonka za 1. miesto v Chemickej olympiáde

Boris Černák za 3. miesto v Dejepisnej olympiáde

Žiaci zažili veľmi pekné dopoludnie, ktoré spestrili  programom žiaci tamojšej školy.  Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za dosiahnuté výsledky.

 

 

Včelí úľ, ako ho nepoznáme - (RNDr.G. Deáková)

Dnes - 4.6. 2015, mali šiestaci zvláštnu hodinu biológie. Navštívili sme včelára p. Uhrína. Čakalo nás veľké prekvapenie- úľ zo skla. Boli v ňom plásty a veľké množstvo pracovitých včiel. Ani na chvíľu sa nezastavili. Naozaj sú včeličky usilovné, o tom sme sa presvedčili na vlastné oči. Pán včelár nám porozprával o živote včiel, doniesol rôzne predmety, ktoré používa pri svojej práci.  Dokázali by sme sa pozerať na včely veľmi dlho. Potom sme si pozreli  drevené úle a nádherné nové úle vyrezané z jedného kusa dreva. Hovorí sa, že radšej raz vidieť, ako stokrát počuť. Je to naozaj pravda a žiakom tieto živé obrázky zostanú v pamäti navždy.  Chceme sa poďakovať p. Uhrínovi za vynikajúci nápad, odborné vysvetlenia a hlavne za to, že nám venoval svoj drahocenný čas. Fotogaléria TU

27. máj 2015 - Vedecká hračka (RNDr.G.Deáková)

V dňoch 25. a 26. mája 2015 bola v našej ZŠ Skýcov inštalovaná interaktívna výstava vedeckých hračiek a hlavolamov. Žiaci pri hre pozorovali a odhaľovali rôzne prírodné zákony , javy a vynálezy. Každý návštevník sa príjemne pobavil a zároveň poučil. Tu je link na fotogalériu a tu na videoarchív

19.máj 2015 - Človeče, nehnevaj sa ! (Mgr.J.Benč, Mgr.E.Škodová)

Dňa 19. mája 2015 sa uskutočnil v našej škole 4. ročník zábavnej obľúbenej hry „Človeče, nehnevaj sa.“  O obľúbenosti súťaže svedčí aj rekordná účasť našich žiakov. Z 1. až 4. ročníka sa zúčastnilo 16 žiakov a 28 žiakov z ročníkov 5. až 9.  44 detí statočne bojovalo o prvenstvo v súťaži. Žiaľ, ako to už býva, nemohli vyhrať všetci, ale aj tak si každý zúčastnený žiak zaslúži pochvalu za čestné a takmer vyrovnané zápolenie.  Tí, ktorí nevyhrali nech sa „nehnevajú“, lebo strávili príjemné popoludnie so svojimi kamarátmi.

Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť.

Tu je tabuľka víťazov:

Ročník 1. až 4. :

1. miesto: Ema Bilošová

2. miesto: David Sebastián Pauček

3. miesto: Tomáš Jurík

4. miesto: Aneta Herdová

Ročník 5. až 9. :

1. miesto: Simona Minárová, Nikola Ondrejmišková

2. miesto: Michal Suchý, Lukáš Fajna

3. miesto: Patrik Gahér, Adam Fajna

4. miesto: Nikola Križanová, Adela Zbonková

Fotografie si môžete pozrieť TU

17.máj 2015 - Úspešní výtvarníci (riaditeľstvo ZŠ Skýcov)

17. mája 2015 sa v zámku v Topoľčiankach uskutočnilo ocenenie súťaže Park očami deti v ktorej boli ocenení naši 3 žiaci: Colin Jurík 1. ročník, Sebastián Lukáč 2. ročník, Nina Bilošová 3. ročník.  Srdečne blahoželáme  a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.  Tu sú fotografie

15. máj 2015 -  Atletika (Mgr.J.Zvolenský)

15. mája 2015 sa v Zlatých Moravciach uskutočnili majstrovstvá okresu v ľahkej atletike. Našu školu reprezentovali : Patrik Gahér – 9. roč. (šprint na 60 metrov  a vrh guľou), Simona Minárová 9.roč. a Lujza Masaryková 8.roč (šprint na 60 metrov), Lukáš Fajna 7.roč., Adela Zbonková 6.roč., Simona Tomčíková 8.roč. (všetci beh na 300 metrov) a Nicolas Chladný 8.roč. (beh na 1000 metrov). Všetci naši žiaci statočne bojovali yes Za vzornú reprezentáciu im všetkým ďakujem. V krátkou videu si môžete pozrieť našich mladých atlétov .

 

 

14. máj 2015  - Využitie slnečnej energie (RNDr.G.Deáková)

Na hodine fyziky v 8. ročníku sme sa učili o využívaní  slnečnej energie. Dvaja žiaci M. Mihalík a T. Ostatný zostrojili model  slnečného kolektora. Boli veľmi aktívni a samostatne spracovali danú tému. Ako sa im to podarilo, dozviete sa z videa.

 

 

12.máj 2015  -  výtvarná súťaž (riaditeľstvo ZŠ Skýcov)

10. mája 2015 sa v  Hradnej stráži v Topoľčiankach zišla odborná komisia, ktorá posudzovala výtvarné práce zúčastňujúce sa druhého ročníka výtvarnej súťaže s témou “Park očami detí”. Trojčlenná komisia hodnotila obrázky v zložení Ľudovít Kotora, Mgr. art. Peter Daniš a Irena Drahošová, ktorá zároveň komisií predsedala. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 110 obrázkov z piatich základných škôl (ZŠ Topoľčianky, ZŠ Ždaňa, ZŠ Skýcov, ZŠ Obyce a ZŠ Jedľové Kostolany) a komisia hodnotila obrázky takmer štyri hodiny, kým dospela ku konečnému verdiktu.

V kategórií I. stupeň je víťazné poradie nasledovné:

1.Patrícia Chlupová (2. ročník, ZŠ Topoľčianky)

2.Vanesa Kandráčová (4. ročník, ZŠ Topoľčianky)

3. Sebastián Lukáč (2. ročník, ZŠ Skýcov)

V kategórií II. stupeň je víťazné poradie nasledovné:

1.Viktória Kom. (7. ročník, ZŠ Topoľčianky)

2.Simona Supeková (7. ročník, ZŠ Topoľčianky)

3. Simona Solčianska (5. ročník, ZŠ Skýcov)

Boli udelené tri ceny poroty za výnimočne stvárnené práce:

1. Colin Jurík (1. ročník, ZŠ Skýcov)

2. Simon Zeman (1. ročník, ZŠ Topoľčianky)

3. Mária Králiková (4. ročník, ZŠ Topoľčianky)

Bola udelená jedna cena poroty za kompozíciu:

1. Veronika Hudecová (2. ročník, ZŠ Topoľčianky)

A na záver boli udelené špeciálne ceny poroty za každú zúčastnenú základnú školu:

Cena poroty pre ZŠ Skýcov bola udelená Nine Bilošovej

Cena poroty pre ZŠ Obyce bola udelená Nine Juríkovej, žiačke 3. Ročníka

Cena poroty pre ZŠ Ždaňa bola udelená Marekovi Matovi, žiakovi 3. Ročníka

Cena poroty pre ŽŠ Topoľčianky bola udelená Ivonke Hlavatej, žiačke 4. Ročníka

Cena poroty pre ZŠ Jedľové Kostolany bola udelená Timei Hochreiterovej, žiačke 1. ročníka

Ďakujeme veľmi pekne za účasť všetkým žiakom, ktorí nám poslali krásne výkresy. Vašu snahu si veľmi ceníme a teší nás, že ste si v parku našli motívy pre Vaše diela. Výber v silnej konkurencií bol naozaj veľmi ťažký. Rovnako sa chceme poďakovať pedagogickým pracovníkom, ktorí deti usmerňovali a riaditeľom škôl za zapojenie sa do súťaže. Všetkých Vás pozývame na ranžírung, ktorý sa bude konať v nedeľu, 17. mája o 14:30 pri západnom krídle zámku a v rámci ktorého budú slávnostne vyhlásené výsledky súťaže a oceneným žiakom budú odovzdané diplomy a vecné ceny. Tešíme sa na Vás!

 

7.máj 2015 - Svetový deň atletiky (Mgr.E.Škodová)

7.5.2015 boli žiaci 1. až 4. ročníka na Svetovom dni atletiky v Zlatých Moravciach. Súťažilo sa v osem členných družstvách. Naše družstvo tvorili žiaci: J. Mihalík 1.r., M. Lukáčová 2.r., N. Pavková 2.r., S. Lukáč 2.r., N. Bilošová 3.r., T. Jurík 3.r., L. Mihalíková 4.r., D. S. Pauček 4.r.. Účasť na súťaži bola vysoká . Zúčastnilo sa 14 škôl z celého okresu. Skýcov skončil na peknom 9. mieste . Žiakov disciplíny veľmi bavili. Zo súťaže si odniesli diplomy, vecné ceny, ale hlavne krásny športový zážitok.

2.máj 2015 - Geocaching  (Mgr.J.Zvolenský)

Po dlhých prípravách sme cez tento víkend rozbehli náš projekt Geocaching na Skýcove. Pre všetkých záujemcov sme pripravili tri zaujímavé skrýše. O autoroch a miestach, kde sú ukryté,  sa viac dočítate na tomto linku. Verím, že sa k nám pripojí viac detí a pripravíme pekné a zaujímavé kešky. Zem je naše ihrisko :)

27.apríl 2015 - Krajské kolo CHO (RNDr.G.Deáková)

Naši  úspešní a šikovní chemici- žiaci 9. ročníka Adam Zbonka  a Boris Černák,  sa po vynikajúcom okresnom kole,  zúčastnili dňa 23.4.2015  krajského kola ChO v Nitre. Obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi.Srdečne blahoželáme , ďakujeme  za výbornú reprezentáciu školy a nech sa im darí aj na stredných školách.

17.apríl 2015 - Gardénia Nitra (Mgr.J.Zvolenský)

V piatok 17.apríla naša základná škola zrealizovala z vlastných finančných prostriedkov exkurziu na Gardéniu do Nitry. Žiaci, učitelia i rodičia si so záujmom prezreli expozície bonsajov, kaktusov, sukulentov , záhradných rastlín a kvetov. Pre každého, kto má rád rastliny a prírodu, bola exkurzia veľkým potešením a poučným obohatením. Tu sú fotografie

14.apríl 2015 - Futbalový turnaj (Mgr.J.Zvolenský)

V mestskej hale v Zlatých Moravciach sa uskutočnil futbalový turnaj pre žiakov 4.- 7. ročníka. Našu školu reprezentovali David Jurík (5.roč.), Adam Fajna, Adrián Melenec, Filip Ondrejmiška (všetci 6.roč.), Lukáš Fajna, Adam Herda, Matej Lehnert a Majo Černák (všetci 7.roč.). Našimi súpermi boli ZŠ Robotnícka a ZŠ Žitavany. Napriek našej veľkej snahe a bojovnosti chlapci nepostúpili. Najlepším hráčom bol Majo Černák , ktorý dal náš jediný gól smiley Chlapcom za reprezentáciu školy a obce ďakujeme .

13.apríl 2015 - Vybíjaná (Mgr.V.Ondrejka)

V pondelok 13.apríla 2015 sa naše žiačky zúčastnili základného kola vo vybíjanej. Podľa pravidiel sa súťaže mohli zúčastniť žiačky 5.- 7. ročníka. V týchto ročníkoch však máme málo dievčat, preto sme  museli nominovať aj štvrtáčky, aby sme vôbec mohli hrať. V bojovej nálade sme sa vybrali do Topoľčianok. Tu na nás čakali siedmačky z Topoľčianok a Jedľových Kostolian. Oba zápasy hrali naše dievčatá oduševnene, ale na staršie súperky jednoducho nestačili. Do ďalších bojov postúpili dievčatá zo ZŠ  Topoľčianky. Na záver turnaja sa aj našim dievčatám ušla pochvala od organizátorov za veľkú bojovnosť.

Máme víťaza OK CHO !yes (RNDr.G.Deáková)

Dňa 26.3.2015 sa konalo v Zlatých Moravciach okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci 9. ročníka. Celá príprava na OK CHO bola veľmi dlhá - trvala od októbra. Najskôr museli žiaci vyriešiť úlohy domácej prípravy. Potom nasledovala praktická časť. Ukončením prípravy bol test školského kola. Víťazi potom začali intenzívnu prípravu na OK. Naša vynaložená námaha sa vyplatila. Adam Zbonka sa stal víťazom OK CHO   a  Boris Černák bol úspešným riešiteľom a skončil na peknom 4. mieste. Urobili nám veľkú radosť. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy. Tu sú ilustračné fotografie

21. marec 2015 - Beh oslobodenia ( Mgr. Eva Škodová )

V Topoľčiankach si každoročne pripomínajú oslobodenie obce populárnou bežeckou akciou.  Tento rok sa konal už 41. ročník. Bežalo sa v sobotu 21. marca 2015 v miestnom parku. Účastníci boli rozdelení do 16-tych kategórií, od detí z materských škôlok až po seniorov. Dĺžka trate bola samozrejme určená podľa veku bežcov, s tým, že trať pre dospelákov bola až 12 kilometrov. Tak ako každý rok, aj tento rok sa tejto vydarenej akcie zúčastnili aj žiaci z našej školy. Boli z rôznych vekových kategórií a reprezentovali našu školu s plným elánom a nasadením. Všetci sa umiestnili na pekných miestach, ale na stupni víťazov sa podarilo stáť iba jednej našej žiačke Lujze Mihalíkovej zo štvrtého ročníka, ktorá sa umiestnila na krásnom treťom mieste. Tešíme sa spolu s ňou a srdečne blahoželáme.

Tu je rozpis všetkých našich vekových kategórií:

Patrícia Fedoreková - beh na 200 m

Patrik Pauček - beh na 400 m

Sebastián Lukáč - beh na 400 m

Lujza Mihalíková - beh na 300 m

Adam Fajna - beh na 650 m

Lukáš Fajna - beh na 1000 m

Simona Tomčíková - beh na 1650 m

Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelé výkony a reprezentáciu našej školy a držíme palce do ďalších podobných súťaží. Tu sú fotografie.

Hviezdoslavov Kubín 2015 (Mgr.Ž.Šurínová)

Dňa 12. 3. 2015 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Zlatých Moravciach, v ktorom mali možnosť odprezentovať svoje nadanie naše žiačky  v troch kategóriách.

1.       kategória   Melinda Lukáčová (próza

2.       kategória   Aneta Herdová  (próza)

3.       kategória  Pavlína Žigová (próza)

Ocenenie  za 2. miesto prevzala Anetka Herdová. Srdečne blahoželáme k úspechu!

17.marec 2015 - Pytagoriáda (Mgr.J.Benč)

V dňoch 16. a 17. marca sa v Základnej škole Pribinova Zlaté Moravce, konalo okresné kolo matematickej Pytagoriády pre žiakov 3. až 8. ročníka.  Dostať sa tam vôbec nebolo ľahké, žiaci museli najprv prejsť ťažkým školským kolom. Podarilo sa to štyrom dievčatám: Eme Bilošovej zo 4. ročníka, Ivane Dávidovej zo 6. ročníka, Lujze Masarykovej a Tamare Mihalíkovej z 8. ročníka. Žiaľ, Tamara ochorela a tak sa okresného kola nemohla zúčastniť.  Aj napriek tomu, že nikto z nich nebol úspešný, počínali si veľmi dobre, vzorne reprezentovali našu školu, začo im patrí poďakovanie. Získali slušný počet bodov, za ktorý sa nemusia hanbiť, nakoľko príklady boli tento rok dosť náročné. Snáď sa im to podarí v budúcom školskom roku, budeme im držať aj naďalej palce. Len pre ilustráciu uvádzam, že v kategórii P4 (žiaci 4. ročníka) boli zo 44 účastníkov úspešní len štyria žiaci.

9.marec 2015 - Dejepisná olympiáda (RNDr.G.Deáková)

Po niekoľkých rokoch sme sa rozhodli so žiakmi riešiť dejepisnú olympiádu. Po samostatnom štúdiu a a úspešnom vyriešení testu školského kola postúpili do okresného kola žiaci 9.ročníka B. Černák a A. Zbonka. Okresné kolo bolo 12.2. 2015 v Zlatých Moravciach. Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky.  B. Černák skončil na 3. mieste a A. Zbonka na 5. mieste. Obidvaja boli úspešnými riešiteľmi okresného kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

Plavecký výcvik (Mgr.E.Škodová)

23.-27. februára 2015 sme so žiakmi absolvovali plavecký výcvik v Topoľčanoch. Výcviku sa zúčastnilo 30 žiakov. Väčšina z toho boli neplavci. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa plaveckej zdatnosti. Prvý deň získavali základné zručnosti. Druhý deň sa začali učiť techniku splývania a prácu nôh. Neskôr techniku kraul a prsia. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na záver odovzdaním tzv. „ mokrého vysvedčenia.“ Vzhľadom na záujem detí počítame s plaveckým výcvikom aj do budúcnosti. Tu sú fotografie

16.feburár 2015 -  Šachový turnaj (Mgr.J.Zvolenský)

V mesiacoch november, december a január sa v ZŠ Skýcov uskutočnili majstrovstvá školy v kráľovskej hre šach. Do turnaja sa zapojilo 9 chlapcov z II. stupňa. Turnaj sa hral spôsobom každý s každým podľa medzinárodných šachových pravidiel . Víťaz partie získal 1 bod, pri remíze obaja hrači získali 0,5 boda a za prehru hráč nezískal žiadny bod. Pri rovnosti bodov pre určenie celkového poradia rozhodoval vzájomný zápas. Celkovým víťazom a majstrom školy sa tak stal žiak 7. ročníka Lukáš Fajna, na 2. mieste skončil jeho brat Adam Fajna zo 6. ročníka a na 3. mieste Paťo Gahér z 9. ročníka.  (Nakoľko po odohratí všetkých zápasov mali Adam Fajna a Paťo Gahér rovnaký počet bodov a ich vzájomný zápas skončil remízou, bolo potrebné odohrať rozhodujúci zápas o 2. a 3. miesto , ktorý nakoniec vyhral Adam Fajna ). Všetkým súťažiacim ďakujem za aktívny prístup a teším sa na ďalšie zaujímavé partie. Tu je tabuľka zo všetkých 36 zápasov PDF Súbor a tu niekoľko fotografií z turnaja - fotogaléria

12.február 2015 - Daj si čas (Mgr.J.Benč)

Zábavno – súťažná edukatívna relácia pre staršie deti.  Daj si čas je cyklus detských zábavno – súťažných relácií, ktoré sa budú od 5. apríla 2014 vysielať vždy v sobotu dopoludnia na prvom programovom okruhu RTVS.  Dĺžka relácie je 26 minút.  Daj si čas zábavnou formou približuje divákom dejiny Slovenska a jeho obyvateľov.  Moderátorom je Junior – Milan Zimnýkoval, inak vyštudovaný historik. Súťažný tím pozostáva zo štyroch súťažiacich a proti sebe nastupujú vždy dva tímy. Súťažia vždy dve školy z rôznych miest Slovenska. Súťaž má 5 súťažných kôl, počas ktorých súťažiaci riešia zadania súvisiace s témou relácie. Súťažné úlohy sa nikdy neopakujú, každá relácia je unikátna, pretože sa vždy venuje novej téme. Aj našu školu sme prihlásili do tejto súťaže, vybrali si nás a dňa 12.2.2015 sme sa zúčastnili nahrávania v slovenskej televízii. Našim súperom boli žiaci ZŠ Župkov. ZŠ Skýcov v súťaži reprezentovali štyria žiaci šiesteho ročníka, Ivanka Dávidová, Adelka Zbonková, Filip Ondrejmiška a Adam Fajna, ktorých počas celej súťaže statočne povzbudzovali spolužiaci zo štvrtého až deviateho ročníka. Počet zúčastnených bol limitovaný televíziou. Naši štyria statoční v tomto súboji zaslúžene zvíťazili a pre školu vybojovali poukážku v hodnote 200 €. Blahoželáme.Žiaci nielen súťažili a povzbudzovali, ale mali možnosť nahliadnuť do zákulisia televízie a na vlastnej koži zažili atmosféru prípravy televízneho programu. Navyše dopravu autobusom hradila slovenská televízia. Celú súťaž si môžete pozrieť dňa 11. 4. 2015 o 9:00 hod. na STV1.   „Dajte si čas!“ Tu sú fotografie

11.február 2015 - Nemecký jazyk (Mgr.J.Benč)

Žiak ôsmeho ročníka našej školy, Tomáš Ostatný, nás opäť príjemne prekvapil. V krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka, ktoré sa konalo dňa 11.2.2015 v Nitre,skončil ako úspešný riešiteľ. Ďakujeme mu za vynikajúcu reprezentáciu našej školy v okrese i v kraji a prajeme mu  ešte mnoho podobných úspechov.

21. január 2015 - Matematická olympiáda (Mgr.J.Zvolenský)

V stredu 21. januára 2015 sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci 5. ročníka -  Richard Zbonka a David Jurík a žiaci 9. ročníka -  Adam Zbonka a Boris Černák. Súťaž bola tento rok ozaj náročná a ani jeden z našich žiakov nebol úspešným riešiteľom. Napriek tomu patrí chlapcom poďakovanie. Obzvlásť Adamovi Zbonkovi a Borisovi Černákovi, ktorí našu školu dlhé roky úspešne v matematických súťažiach repezentovali a získali množstvo ocenení.

16. január - Šaliansky Maťko (Mgr.Ž.Šurínová, Mgr.M.Minárová)

V recitačnej súťaži Šaliansky Maťko nás v okresnom kole reprezentovali víťazi školského kola každej kategórie s nasledujúcim umiestnením :

1. kategória - Nina Bilošová (4.miesto)

2. kategória - Aneta Herdová (3. miesto)

3. kategória - Adam Herda (8. miesto)

Všetkým súťažiacim ďakujeme a Anetke Herdovej srdečne blahoželáme !

14. január 2015 - OK anglický jazyk (Mgr.Ž.Šurínová)

14. januára 2015 sa stretli v okresnom kole olympiády z anglického jazyka víťazi školských kôl nášho regiónu v ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach. Súťažili dve početné kategórie. Nechýbala naša žiačka Laura Mihalíková (7.roč.), ktorá v 1A kategórii obsadila 5. miestoCONGRATULATION !

14. január 2015 - Blahoželáme (Mgr.J.Benč)

Veľmi nás potešil žiak ôsmeho ročníka, Tomáš Ostatný, ktorý sa na okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka v Nitre, konanej dňa 13.1.2015, umiestnil na vynikajúcom prvom mieste a postúpil vo svojej kategórii za okres Zlaté Moravce do krajského kola. Blahoželáme a v kraji budeme držať palce.

19.december 2014 - Vianočná burza (PaedDr.M.Krigovská)

V sobotu 13.decembra sa uskutočnila vianočná burza v kultúrnom dome. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili žiakov základnej školy svojou účasťou, výrobkami a financiami. Získali sme 560 €, ktoré použijeme v prospech našich žiakov.Tu sú fotografie

12.december 2014 - Vianočná burza (Mgr.J.Zvolenský)

Srdečne Vás pozývame na Vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 13.decembra v kultúrnom dome v čase 8.00  -  11.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť a podporu. Získané finančné prostriedky budú použité na podporu aktivít žiakov našej školy.

7.december 2014 - Olympiáda z ANJ (Mgr.Ž.Šurínová)

Húževnatí siedmaci  (L. Fajna,  A. Herda, L. Mihalíková) sa začiatkom decembra zapojili do riešenia OANJ. V príprave a v školskom kole získali o trochu širší rozhľad a ďalšie odhodlanie odkrývať a otvárať brány jazykov dokorán... Víťazke Laure Mihalíkovej prajeme, aby naplno využila svoj potenciál, vedomosti i charizmu v blížiacom sa okresnom kole.

GOOD LUCK!  smiley

5O.výročie školy (PaedDr.Mariana Krigovská)

29. novembra 2014 sme si slávnostne pripomenuli 50 rokov  od vzniku ZŠ Skýcov. Oslava začala v kultúrnom dome symbolickým prestrihnutím stuhy všetkými riaditeľmi, ktorí viedli ZŠ – p. Kuruc, p. Blažková, p. Zvolenský, p. Krigovská. Po príhovoroch p. starostu, p. poslanca Mariána Kéryho  a p. riaditeľky nasledovala prezentácia o histórii a súčasnosti základnej školy. Oceňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov bolo milou udalosťou. Patrí im poďakovanie za ich prácu pre žiakov. Bol im odovzdaný pamätný list a spomienkový darček. Potom nasledoval  zábavný program žiakov, po ktorom zahrala DH Skýcovanka. Následne boli všetci srdečne pozvaní na prehliadku školy, kde bolo pre všetkých pripravené okrem pohostenia aj predstavenie knihy o histórii školy, učiteľoch a absolventoch, ktorej autorom je p. Július Kuruc. K nahliadnutiu bola k dispozícii celá škola, materská škola a školská jedáleň. Pripravené boli kroniky, starodávne pomôcky používané pri vyučovaní, historické fotografie a prezentácia aktivít našej školy za celé obdobie. V príjemnej atmosfére sa v milých diskusiách pokračovalo približne až do 16-tej hodiny.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto slávnostného dňa.

Fotografie zo slávnostného nástupu žiakov v škole priamy link

Fotografie z oficálneho programu v kultúrnom dome priamy link

Fotografie z programu žiakov v kultúrnom dome priamy link

Fotografie z neoficiálneho stretnutia v škole   priamy link

 

18.november 2014  -  IBobor ( Mgr. J.Zvolenský)

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.  V školskom roku 2013/2014 sa konala súťaž v 30 krajinách a zapojilo sa do nej 734 657 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. Naša škola sa do súťaže zapojila prvýkrát. Počas troch dní dvadsať našich žiakov testovalo svoje logické a matematické myslenie. Najúspešnejšími žiakmi našej školy sa stali Boris Černák 9. ročník (88 %), Adam Zbonka 9. ročník (83 %), Ema Bilošová 4. ročník (77 % ) a Lukáš Fajna 7. ročník (71 %). Všetkým súťažiacim ďakujeme a držíme palce v ďalšom ročníku súťaže IBobor. Ak si chcete vyskúšať náročnosť zadaní v jednotlivých kategóriách tu je link.

31.október 2014 - Projekt  Veľká Morava (RNDr.G.Deáková)

Žiaci 7. ročníka vytvorili v triede projekt, ktorý im približuje  slávne obdobie našich dejín . Na hodine dejepisu študovali historické materiály, poznatky spracovali do projektu a potom vyrobili rôzne predmety, ktoré sú podobné  nálezom  z čias Veľkej Moravy.  Sú to hlavne rôzne šperky, listina písaná hlaholikou, zbrane a výstroj.  Na hodine Techniky urobili hradisko  so strážnou vežou, v ktorom pravdepodobne vtedy Slovania žili. Spolu sa vytvoril veľmi pekný projekt, ktorý pomáha pochopiť túto slávnu časť našich dejín. Tu sú fotografie

29.október 2014 - Lampiónový sprievod (PaedDr.M.Krigovská)

Prichádza jeseň, stromy sa farbia, pestré lístie padá. Dnes sme si spolu s našimi žiakmi a ich rodičmi spestrili tieto chladné dni, zahriali si svoje srdcia, splnili si najtajnejšie priania vypúšťaním  pestrofarebných balónikov šťastia k nebu … Oslávili sme čaro jesene. Šero vonku, rozsvietené lampióny v rukách detí aj dospelých a vyrezávané tekvice s ohnivými očami vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru tohto jesenného večera.  Ďakujem všetkým, ktorí priniesli plody svojich záhrad ako aj ostatným, ktorí sa v  lampiónovom sprievode zúčastnili.  Tu sú fotografie

22.október 2014 - Šach (Mgr.J.Zvolenský)

Dnes sme v škole zahájili majstrovstvá školy v šachu. Po prvom hracom dni je na 1. mieste Lukáš Fajna zo 7. ročníka. Turnaj bude pokračovať na budúci týždeň. Tu si môžete pozrieť priebežné výsledky  a tu niekoľko fotografií. Šachu zdar :)

14.október 2014 - Exkurzia žiakov 9. ročníka (RNDr.G.Deáková)

Žiaci 9. ročníka sa dňa 14.10.2014 zúčastnili prednášky a besedy o Anne Frankovej v Gymnáziu Janka Kráľa. Bolo to malé židovské dievča, ktoré zažilo spolu s rodičmi prenasledovanie fašistami počas 2. svetovej vojny. Počas pobytu v úkryte si písala denník, ktorý sa stal jednou z najznámejších kníh. Zomrela v koncentračnom tábore.  Videli sme  a počuli o prenasledovaní  Židov a niektoré fotky boli naozaj hrozné. Celá výstava bola zaujímavá a poučná aj v dnešnej dobe.   Dôležité je poznať  históriu, aby sa takéto strašné veci nezopakovali. Po skončení sme si prezreli exponáty v Mestskom múzeu.  Okrem stálych výstav je tam práve aj putovná výstava Cechu keramikárov. Vystavuje tam svoje práce aj keramikár zo Skýcova Braňo Gahér.  Program exkurzie všetkých zaujal a vrátili sme sa opäť o niečo rozhľadenejší. Tu sú fotografie

6. október 2014 - Rekonštrukcia toaliet (Mgr.J.Zvolenský)

Tento týždeň v škole začala rekonštrukcia toaliet. Stavebná firma začala s realizáciou rekonštrukcie v chlapčenských záchodoch. Prevádzka toaliet je preto v upravenom režime. Dievčatá aj chlapci môžu používať len dievčenské toalety . Na dverách kabíniek je sú dočasne umiestnené označenie D (dievčatá) a CH (chlapci). Po ukončení rekonštrukcie chlapčenských toaliet prebehne rekonštrukcia dievčenských toaliet. Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.

25.september 2014 - Brána jazykov (Mgr.J.Benč)

Dňa 25. septembra 2014 sa v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pri príležitosti Európskeho dňa jazykov konala jazyková súťaž „BRÁNA JAZYKOV OTVORENÁ“, na ktorej sa úspešne zúčastnilo aj trojčlenné družstvo našich žiakov 9. ročníka. Nikola Ondrejmišková, Boris Černák a Adam Zbonka húževnato hájili česť našej školy a umiestnili sa na pekných miestach.  Súťažilo sa v troch jazykoch, v anglickom, nemeckom a ruskom. Žiaci plnili na stanovištiach rôzne zaujímavé a zábavné úlohy a tak postupne získavali pre svoje družstvo body. Spíkovalo sa, gavarílo i šprechovalo. Takto si zábavnou formou opakovali a dopĺňali svoje vedomosti.  Tento rok sa konal prvý ročník tejto súťaže a musím povedať za seba aj za súťažiacich, že sa naozaj vydaril. Už sa tešíme na ďalší ročník. Tu sú fotografie

24.september 2014 - Cezpoľný beh (Mgr.V.Ondrejka)

V stredu dňa  sa na mestskom štadióne v Zlatých Moravciach uskutočnili  školské majstrovstvá žiakov okresu Zlaté Moravce v cezpoľnom behu. Na štart pretekov sa postavili aj žiačky z našej školy : S.  Minárová  9.ročník, N. Ondrejmišková  9. ročník,  T.Mihalíková  8. ročník, A.Zbonková 6. ročník. Hoci dievčatá nezískali medajlové umiestnenie , s ťažkou 1500 metrovou traťou sa odvážne popasovali. Zo štvorice dievčat ,prekvapivo najlepšie umiestnenie dosiahla Adelka  Zbonková. Som rád, že si dievčatá išli zasúťažiť a urobiť dobrú vec pre svoje zdravie. Tu sú fotografie   

25.september 2014 - Plavecký kurz (Mgr.J.Zvolenský)

Plaváreň Topoľčany ponúkla pre žiakov našej školy plavecký kurz  pod vedením odborných lektorov. Poplatok na jedno dieťa je 20 €. Kurz bude trvať jeden týždeň - 5x po dve hodiny denne. Žiaci v doprovode dvoch učiteľov pocestujú autobusom do Topoľčian, tam absolvujú 2 hodinový výcvik a opäť pod dozorom učiteľov sa vrátia na Skýcov. Najväčší problém je však doprava. Plaváreň nám ponúka na celý týždeň autobus v cene cca 1200 €. Po dohode je možné zrealizovať dopravu aj "vlastným" autobusom. Podmienka plavárne je minimálny počet 20 žiakov. V prípade vážneho záujmu kontaktujte vedenie školy alebo triedneho učiteľa.

 

19.september 2014 - Bojnice (Mgr. M.Minárová)

Kde bolo, tam bolo, boli raz jedny Bojnice a v nich krásny zámok. Lenže tento zámok nebol prebádaný, tak sa jedna výprava bádateľov rozhodla, že 19. septembra preskúmajú celý zámok a objavia nepoznané. A tak sme šli skúmať, menšia skupina (žiaci 1. - 5. ročníka) sa zúčastnili Hry na minulosť, kde dostali dobové kostýmy a spolu so slúžkou Betkou objavovali a spoznávali tajné zákutia zámku. Ďalšia skupina (6. – 9. ročník) dostávala historický výklad zámku. Po odhalení takmer všetkých tajomstiev sme boli plní zážitkov a myšlienok. Míňanie ,,grajciarov“ počas rozchodu len umocnil, aj tak pekný zážitok. Fotografie 1.kupina  fotografie 2. skupina

18.september 2014 - účelové cvičenie (Mgr.M.Minárová)

Tohtoročné účelové cvičenia – praktickú časť sme poňali doslova v znení: ,,Boj o prežitie.“Žiaci jednotlivých ročníkov boli podľa tried rozdelení do skupín a mali za úlohu zvládnuť štyri stanovištia. Na prvom, ktoré sa nachádzalo v areáli školy,  ich čakal pán učiteľ Ondrejka a ich úlohou bolo prerúčkovať sa cez zavesené lano a hod loptičkou na kolky. Po úspešnom absolvovaní sa presunuli na druhé stanovište – strelnica v Brezinách, kde ich čakala pani učiteľka Deáková, ktorá im pripravila test z témy o mimoriadnych situáciách.  Ďalej ich tam čakal prechod zamoreným územím s použitím prostriedkov individuálnej ochrany. Na treťom stanovišti  - pod Vápenným vrchom ich čakal pán učiteľ Benč, ktorý prevetral žiakov teoreticky aj prakticky zo zdravotnej prípravy – boli aj zlomeniny rúk a tržné rany J Potom sa presunuli na Vápenný vrch, kde ich čakala pani učiteľka Minárová, ktorá im ukázala ako prežijú v divočine – správne ohnisko, zakladanie ohňa kresadlom, lupou a prenos ohňa. Ukončenie účelových cvičení sa uskutočnilo na multifunkčnom ihrisku spoločným futbalovým turnajom. Tu sú fotografie

2.september 2014 - Slávnostné zahájenie (Mgr.J.Zvolenský)

V utorok 2.septembra 2014 sa v budove ZŠ Skýcov uskutočnilo slávnostné zahájenie školského roku 2014/2015. Po príhovoroch riaditeľa Mgr.J.Zvolenského sa žiakom a rodičom prihovorila aj budúca riaditeľka školy PaeDr.M.Krigovská. Po príhovore starostu obce Mgr.T.Kolembusa sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozišli do tried. Prvý deň oficiálne začalsmiley Všetkým žiakom želám veľa úspechov, nezabudnuteľných zážitkov, radosti z nových vedomostí a zručností.