OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Archív 2018/2019

Poďakovanie (PaedDr.M.Krigovská - Riaditeľka ZŠ Skýcov)

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o vymaľovanie priestorov ZŠ Skýcov, konkrétne ide o steny v 5.-6. triede, oboch medziposchodí a radiátorov na prízemí a chodbách. Tomuto však predchádzala príprava priestorov, pretože sa objavili dosť veľké trhliny, ktoré opravili p. Štefan Biloš a Milan Krigovský st. Títo páni prišli  popoludní do školy a nezištne pomohli pripraviť priestory na potrebnú maľovku. Toto všetko sa podarilo v priebehu dvoch týždňov, za čo patrí vďaka usilovnosti všetkých  a aby sme nevynechali aj maliarov, tu sú: žiaci - Colin Jurík, Thomas Mihalík, Patrik Pauček a David Jurík; Vladimíra Juríková a všetci učitelia a nepedagogickí zamestnanci. P. Ľubomír Medzai domaľuje steny nad schodmi, na ktoré sme si my netrúfli. Poďakovanie patrí aj firme LE.MI. Zlaté Moravce, ktorá pohotovo zadovážila potrebné nátery a materiál. Veríme, že vynovené priestory budú ešte dlho slúžiť mnohým žiakom ZŠ Skýcov. ĎAKUJEME! Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

 

Cena starostu obce 2018/2019

Znie to až neuveriteľne, ale tento rok sme v našej škole na záver školského roku domenili 24 víťaza Ceny starostu obce Skýcov. Lepšie povedané víťazku. Stala sa ňou žiačka 8. ročníka Ema Bilošová, ktorá zvíťazila s počtom 266 bodov. Cenu jej odvzdal starosta obce skýcov Mgr.Tomáš Kolembus a p. riaditeľka ZŠ Skýcov PaedDr.Mariana Krigovská. Eme z celého srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov v deviatom ročníku. TU si môžete pozrieť tabuľku, kde sú uvedení najlepší žiaci v jednotlivých tried. 

_________________________________________________________________________________________________

Vážený pán starosta, hostia, vážení kolegovia a milí žiaci !

Dnešným dňom sa ukončí školský rok 2018/2019. Na dva mesiace sa zavrú školské brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený oddych.

Prihovorím sa v prvom rade k vám milí žiaci. Desať mesiacov ste plnili svoje školské povinnosti a vaša snaha je odzrkadlená vo výsledkoch, ktoré dnes máte pred sebou. Teraz sú pred vami zaslúžené prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka.

 Prváci, váš prvý rok a hádam aj ten najťažší, je už za vami. Naučili ste sa počas tohto obdobia naozaj veľmi veľa. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti. No myslím, že ste to za pomoci vašej pani učiteľky zvládli výborne. Nech vám vaša usilovnosť trvá aj v ďalších ročníkoch.

To, že máte za sebou desať mesiacov snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci, zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. Milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice, každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na stredných školách. Lúčime sa s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajeme veľa šťastia a úspechov v štúdiu. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať príjemné spomienky a my budeme hrdí na svojich absolventov.

Teraz sa však obrátim na vás, drahí kolegovia. Chcem podotknúť, že tento školský rok sa spravilo veľa užitočnej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem vám všetkým za snahu. Aktivity mnohých kolegov ma veľmi tešia. Z činností, ktoré boli vykonané v tomto školskom roku spomeniem aspoň niektoré: testovanie 5 dopadlo lepšie ako celoslovenský priemer, umiestnili sme sa na prvých priečkach v biologickej olympiáde Barbora Motošická, geografickej olympiáde Matej Pavkov, dejepisnej olympiáde Barbora Motošická,, matematickej pytagoriáde Sofia Fajnová a Matej Pavkov, v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín naše dievčatá Aneta Herdová a Daniela Knošková obsadili 1. miesto v okrese a boli úspešné na kraji. Ema Bilošová získala 2.miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Kľúče od zlatého mesta.

Zapojili sme sa do projektov ministerstva školstva a tvorili sme vlastné projekty – Zdravie a bezpečnosť v škole(získali sme 2 000€), Moja rozprávkaMôj superpokus, Školské ovocie, Školská záhrada, Čistá obec, Knižná šifraTieňová krížová cesta, Beseda o vypálení Skýcova, Otvorená hodina pre deti MŠ, Postcrossing, plavecký kurz. V BA v STV sme boli na natáčaní súťaže Daj si čas.

V tomto školskom roku začal činnosť ŠKD.

Vynovili sme si triedy novým školským nábytkom, novou podlahou atď. Vďaka patrí všetkým dobrým ľuďom, ktorým záleží na deťoch a na prostredí, v ktorom sa učia.

Ešte raz vám všetkým ďakujem.

V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky a pochvaly aj vám, všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez vás by chod školy nebol možný, všetci si vážime vašu prácu. Ďakujeme aj pani vedúcej kuchyne a pani kuchárkam, ktoré nám zdravo a chutne varili.

A tak prajem všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl.

                                                              PaedDr. M.Krigovská - Riaditeľka ZŠ Skýcov

_______________________________________________________________________________

Fotografie zo slávnostného ukončenia školského roku 2018/2019 si môžete pozrieť TU

_______________________________________________________________________________

Olympijský deň 2019 (Mgr.V.Ondrejka)

Štvrtok – 27.6.2019 sme školský deň na našej škole začali netradične , vztýčením olympijskej vlajky. Začal sa náš olympijský deň. Žiaci súťažili vo viacerých športových disciplínach. Sponzorsky nám podujatie pomohol zabezpečiť p. Juraj Dávid. Víťazom blahoželáme .Výsledky si môžete pozrieť TU a fotografie TU.     

_________________________________________________________________________________________________                                                                                                    

 

Poďakovanie (Mgr. J.Zvolenský)

Veľmi pekne ďakujem p. Štefanovi Zlatňanskému zo spoločnosti Autodporava Zlatňanský za finančnú pomoc a zakúpenie veľkoplošnej obrazovej tapety (245 x 375 cm) - vlajky sveta a mapa sveta v cene viac ako 100 €. Mapa bude slúžiť žiakom 7.ročníka na lepšie zvládnutie učiva geografie . Deti sa mape veľmi potešili a ja tiež. Veľké poďakovanie patrí aj p. M.Šabovi, ktorý tohto úžasného sponzora vybavil a sprostredkoval. Ďakujem :)

 

_______________________________________________________________________________

Exkurzia Košariská – Brezová pod  Bradlom – Piešťany (Mgr. S. V. Novická)

Zavčasu ráno dňa 19.6.2019 žiaci 2.stupňa našej Základnej školy vyrazili v dobrej nálade zo Skýcova na exkurziu. O 9:00 sme vystúpili v Košariskách pred rodným domom M. R. Štefánika, kde sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o našom slávnom generálovi. Po prehliadke sme sa vybrali do Brezovej pod Bradlom. Mohyla M. R. Štefánika je symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a poskytla nám aj nádherný výhľad na okolie. Presne na poludnie sme už sedeli na výletnej lodi a plavili sa po Sĺňave. Žiaci obdivovali veľkosť priehrady a čas si krátili kŕmením čajok, ktoré hniezdia na vtáčom ostrove. Po hodine sme vystúpili pri Kolonádovom moste. Nemohli sme vynechať známy symbol Piešťanských kúpeľov, muža, ktorý láme barlu. O 15:00 sme už vystupovali na Skýcove z autobusu.Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

 

Pocitový chodník v našej ZŠ (Mgr. Z.Rajtarová)

Zaujímavým spestrením areálu školy je vytvorenie pocitového chodníka využitím rôznych prírodných materiálov – drevo, kamene, štrk a šišky. Jeho cieľom je vnímať prírodniny dotykom bosými nohami. Súčasne sa posilňujú svaly chodidiel, trénuje sa udržiavanie rovnováhy v členitom teréne a prekonáva sa obava z nepoznaného. Vďaka patrí všetkým, ktorí ho svojpomocne vybudovali – Matúšovi Korcovi, Mgr. Jozefovi Zvolenskému, Mgr. Zuzane Rajtarovej. Chodník sa žiakom veľmi páči, využívajú ho počas vyučovania i vo voľnom čase. 

_______________________________________________________________________________

 

Stretnutie s ľudovým rezbárom (Mgr. Z. Rajtarová)

Dňa 24.6. 2019  našu základnú školu navštívil Ing. Rudolf Dávid. Tentokrát nerozprával o lese, ale predviedol žiakom 1. stupňa rôzne ľudové nástroje. Zahral im na drumbli, rôznych píšťalkách aj na slovenskom skvoste - fujare. Žiaci si mohli nástroje aj sami vyskúšať. Nakoniec predviedol žiakom výrobu fujary a píšťalky z vŕbovej halúzky. Strávili príjemné chvíle a obohatili si svoje vedomosti.Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

 

Zoznam pomôcok a školských potrieb do 1. ročníka

Prezuvky - so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky  , Hygienické potreby - menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, umelý pohárik, textilný obrúsok pod desiatu  ,Vrecúško na TEV - tepláková súprava, krátke športové nohavice, biele tričko, ponožky, tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou, Pomôcky na VYV (uložené v škatuli od topánok, kufríku ) - vodové farby (anilínové farby),  temperové farby, stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), 2 ks plochých štetcov(tenší a hrubší), mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš,  lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus 60x90 cm (nie väčší), staršie tričko, košeľa alebo zástera, farebný papier, farebný papier lepiaci, výkresy A4 30 ks výkresy A3 20 ks, maliarska paleta,Peračník - 2 ks ceruza mäkká (č. 2), 2 ks  pero (zn. TORNADO ), farbičky – 12 ks (silne pigmentované), strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo (vysúvacia lepiaca tyčinka), pravítko Ostatné ,zošit linajkový č. 511 s pomocnou linajkou – 3 ks,,zošit linajkový č. 511 – 2 ks,zošit linajkový č. 513 – 2 ks,zošit štvorčekový č. 5110,zošit č. 624 (slovníček),zošit čistý malý  - 2 ks,pravítko trojuholník ,obaly na zošity a učebnice,prefotená kartička poistenca

Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!! (veci vo vrecúškach TEV, VYV, na prezuvkách, nožnice, perá, pomôcky v peračníkoch...)

__________________________________________________________________________________________________

 

Moja rozprávka / moje pohádka (Mgr. J.Zvolenský)

Moja rozprávka / moje pohádka je autorský projekt našej školy. Jeho cieľom bolo podporiť literárnu a výtvarnú tvorbu mladých autorov. Ďalším veľmi dôležitým cieľom bolo priblížiť slovenským deťom češtinu a českým deťom slovenčinu. Do projektu sa zapojili slovenské a české školy. Nakoľko sme získali väčšie množstvo prác, rozdelili sme rozprávky do dvoch knižiek : Zbierka rozprávok I. stupeň a Zbierka rozprávok II. stupeň. Veľké poďakovanie patrí všetkým našim žiakom, ktorí sa do projektu zapojili. Taktiež ďakujem p. učiteľkám Mgr.M.Minárovej, Mgr.Z.Rajtarovej a Mgr. E.Škodovej za pomoc pri oprave prác žiakov. V neposlednom rade patrí moje poďakovanie všetkým slovenským a českým kolegom, ktorí sa do nášho projektu zapojili. Knižky sú  plné nápaditých rozprávok a krásnym ilustrácii. Môžete si ich samozrejme stiahnuť a prečítať :) Tu sú linky : Zbierka rozprávok I. stupeň a Zbierka rozprávok II. stupeň.

_______________________________________________________________________________

Poďakovanie (PaedDr. M. Krigovská)

Srdečná vďaka patrí Jozefovi Čmikovi za finančnú podporu na kúpu vhodných pomôcok pre detí do Školského klubu detí. Ďakujeme za opätovnú ochotu pomôcť vždy, keď ho oslovíme. Fotografiu si môžete pozrieť TU.

_________________________________________________________________________________________________

 

Chata Podskalie 2019 (Mgr.J.Benč)

Tento školský rok sa rozhodli tri triedy:  5. – 7. – 9. ročníka, že sa spolu vyberú na koncoročnú, dlho očakávanú a vysnívanú chatu. Chata Podskalie ich privítala s otvorenou náručou a krásne slnečné počasie priam lákalo na pobyt v prírode a vychádzku. Opekanie, športové aktivity a nočná hra boli neodmysliteľnou súčasťou. Nádherné spomienky nás sprevádzajú aj naďalej a snáď to o rok zopakujeme. Fotografie si môžete pozrieť TU

__________________________________________________________________________________________________

Ďalšia skvelá správa! (PaedDr.M.Krigovská)

 S úsmevom na perách vám oznamujeme, že odo dňa 20. mája 2019, teda od pondelka, sa na našej Základnej škole úspešne podaril spustiť Školský klub detí, o ktorý sme ,,bojovali“ už pár mesiacov. Srdečná vďaka patrí iniciatíve starostu obce Mgr. Tomášovi Kolembusovi a poslancom zastupiteľstva, vďaka ktorým sa podarilo vybaviť mnoho administratívy, bez ktorej by sme ŠKD nemohli otvoriť. ŠKD slúži najmä žiakom 1. stupňa  v čase od 11:30 do 15:30, kedy trávia čas pod odborným dozorom Bc. Vladimíry Juríkovej. Zatiaľ sme počuli len pozitívne ohlasy a veríme, že čím ďalej, tým ich bude viac a aj detí bude pribúdať.

__________________________________________________________________________________________________

Vážení prítomní, drahé mamy, milí hostia!

 

Nie je nič váženejšie ako byť matkou. Všetky matky určite potvrdia, že byť mamou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľa ráz náročné, niekedy bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mamka je ten človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Bolo to jej objatie, jej pohladenie, čo sme pociťovali od prvých dní nášho života. Jej hlas sme počúvali, učili sa prvé slová od nej Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali. Zároveň je to dôvod, aby sme svojej mame vyjadrili naše city, aby sme ju objali, alebo iným spôsobom prejavili našu lásku a vďaku. A preto aj dnešné podujatie je venované matkám. Je venované všetkým mamám, či už majú deti malé a venujú im svoju každodennú starostlivosť, alebo sú to mamy už s deťmi dospelými, ktoré si už drobnými starosťami prešli a teraz prežívajú zas to, čím žijú ich deti. Však nie nadarmo sa hovorí, malé deti – malé starosti, veľké deti – veľké starosti. Čo všetko si musí jedna matka prežiť, viete len vy mamy. Prajeme teda všetko dobré všetkým mamičkám. Mladým mamičkám, aby si užívali radostí so svojimi detičkami a taktiež mamkám skoršie narodeným, aby im ich veľké deti prinášali viac radostí ako starostí. A aby sme aj my prispeli ku skrášleniu tohto vášho sviatku, pripravili sme si pre vás kultúrny a v mnohých prípadoch aj zábavný program, v ktorom sa vám predstavia takmer všetky deti Základnej školy. Ešte raz sa chceme úprimne poďakovať všetkým mamičkám za ich obety a lásku, ktorú nám neustále prejavujú. Uvedomujeme si vašu lásku každou čistou opratou a vyžehlenou vecou, každým navareným jedlom, či upratanou izbou, každým láskavým pohľadom, či poláskaním, ale aj napomenutím. proste, za všetko vám: ĎAKUJEME!

Fotografie si môžete pozrieť TU

(príhovor k KD Skýcov ku Dňu matiek)

 

_________________________________________________________________________________________________

Hviezdoslavov Kubín 2019 (Mgr.M.Minárová)

Hovorené slovo sa v dnešnej uponáhľanej dobe neteší veľkej popularite. A predstavte si ešte prednes umeleckého textu v podaní ,,násťročných" a myslím, že hovorím asi o nonsense. Ale, na našej škole sa aj nemožné stáva skutočnosťou. Dňa 3. mája sme sa so žiačkami: Aneta Herdová - próza a Daniela Knošková - poézia, zúčastnili na krajskom kole prestížnej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v Leviciach. Obe žiačky prezentovali našu školu úplne nádherne a v silnej konkurencii sa nedali zahanbiť - myslím, že aj pán Hviezdoslav by bol z nich uveličený. Nakoniec odborná porota zhodnotila, že všetky výkony v daných kategóriách boli mimoriadne kvalitné a našej Danke Knoškovej udelili čestné uznanie. Hoci sme sa neprebojovali na stupne víťazov, obrovským úspechom bolo už len to, že z tak malej školy sa dve naše žiačky ,,prerecitovali" do krajského kola už druhý rok po sebe. Obom im srdečne gratulujem a vážim si ich čas a chuť prezentovať ZŠ Skýcov.

_______________________________________________________________________________

 

Oprava basketbalového koša (PaedDr.M.Krigovská)

V týchto dňoch sa nám podarila rekonštrukcia basketbalového koša. Vďaka patrí pánovi Milanovi Zbonkovi, ktorý nám daroval materiál, pánom učiteľom Ondrejkovi a Zvolenskému a pani Zbonkovej a Richterovej za úpravu, pánovi Krigovskému za montáž.Dnes si už naši žiaci mohli zahrať basketbal.

_________________________________________________________________________________________________

Čistá obec a jej okolie (Mgr.Z.Rajtarová)

V piatok 26. 4. 2019 sa žiaci školy rozdelili do niekoľkých skupín a rozišli sa vyčistiť obec a jej okolie. Mladší žiaci zbierali odpadky v uliciach Skýcova a starší žiaci čistili Vŕšky a Vápenný vrch. Do práce sa vrhli s veľkým nadšením. Predbiehali sa, kto nazbiera viac. Je neuveriteľné, čo všetko sa dá nájsť v dedine i v jej okolí. Vrecia s odpadkami sme sústredili na dohodnuté miesta. O ich odvoz sa postarali zamestnanci obecného úradu. Deň Zeme je deň, kedy sa zamýšľame nad záchranou našej planéty pre budúce generácie. Je to problém veľmi aktuálny a naliehavý pre každého z nás. My so žiakmi sme sa o to pokúsili. Veríme, že nájdeme nasledovníkov aj medzi dospelými.Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

 

Plavecký kurz (Mgr.E.Škodová)

15.-17. a 24.-25. apríla 2019 sme úspešne absolvovali plavecký kurz v Topoľčanoch. zúčastnilo sa ho 20 žiakov. Boli rozdelení na dve skupiny. Prvý deň získali základné plavecké zručnosti. Pod odborným vedením plaveckých inštruktorov sa učili rôzne plavecké štýly. Po ukončení kurzu získali žiaci tzv. „ Mokré vysvedčenie „. Najlepší „ žraloci“ podľa vysvedčenia boli J. Dávid, S. Lukáč a T. Jurík, ktorí preplávali 1050 m. Plávanie je dôležité na rozvoj pohybovej sústavy, a preto počítame s plaveckým kurzom aj do budúcnosti.

_______________________________________________________________________________

 

Biologická olympiáda / Mgr. Jozef Benč /

Dňa 16. 4. 2019 sa v Základnej škole v Tesárskych Mlyňanoch uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Zúčastnili sa ho dvaja žiaci našej školy, Barbora Motošická a Tomáš Jurík, obaja v  kategórii ZOOLÓGIA. Hoci sme sa takejto olympiády zúčastnili po prvýkrát, naši žiaci si po náročnej domácej príprave počínali veľmi dobre. Barbora Motošická skončila na 3. mieste a Tomáš Jurík na 4. mieste. Obom súťažiacim blahoželám a prajem im veľa úspechov v ďalších ročníkoch tejto súťaže.

__________________________________________________________________________________________________

Knižná šifra 2019 (Mgr. J.Zvolenský)

Dnes sme v ZŠ Skýcov ukončili 2.ročník nášho autorského projektu Knižná šifra 2019 (TU je link na HRU). Úlohou žiakov bolo zvládnuť 20 zadaní , ktoré boli vytvorené ako internetové aplikácie. Úlohy boli zamerané na čitateľskú gramotnosť, vedomosti o literatúre, autoroch a známych knihách .Do nášho  projektu sa zapojilo viac ako 750 žiakov z celého Slovenska. Všetkých dvadsať úloh však úspešne zvládlo približne len 100 žiakov :) Z tých, ktorí aj poslali pohľadnice, sme dnes vyžrebovali 5 výhercov knižných poukážok a knižných darčekov od spoločnosti Martinus. Budúci týždeň môžu očakávať poštu do školy.Sú to :  Laura Straková - Zákamenné,Eva Štepančíková – Zákamenné, Hana Stutzová – Nové Mesto nad Váhom, Nina Bilošová – Skýcov a Lenka Telúchová – Zákamenné. Úspešným riešiteľom a naším výhercom blahoželáme ! Za veľkú pomoc, super nápady , zadania pre žiakov a podporu by som chcel poďakovať :  Mgr. Oľga Vojtaššáková zo ZŠ s MŠ J.Vojtaššáka Zákamenné, PaedDr. Vlasta Štefanovičová z  Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre, Mgr. Eva Otrubová  zo ZŠ Jakubov, Mgr. Dana Ceperková  zo ZŠ a MŠ Brezovica, Mgr. Mária Minárová zo ZŠ Skýcov, Mgr. Juraj Gonšorovi z MŠ s ZŠ Dolné Orešany a  Adamovi Herdovi študentovi  GJK v Zlatých Moravciach. TU si môžete pozrieť ceny pre víťazov , TU hodnotenie nášho projektu súťažiacimi a videonahrávku žrebovania :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kľúče od zlatého mesta (Mgr.M.Minárová)

Dnes (4.4.2019) sme sa s Emou Bilošovou zúčastnili na slávnostnom oceňovaní výtvarných a literárnych prác z celého Slovenska. Súťaž s názvom Kľúče od zlatého mesta je už v poradí 4. a Ema už dva roky po sebe obsadila popredné priečky v celoslovenskom merítku. Tento rok, s veľmi tesným rozdielom a po dlhom váhaní poroty medzi 1. a 2. miestom, jej udelili krásne 2. miesto v III. kategórii v próze. Slávnostný program sa konal v obradnej sieni MSKŠ v Zlatých Moravciach za bohatej účasti oceňovaných, ba dokonca prišli aj Košičania :) Po príhovoroch a bohatom kultúrnom programe, v ktorom vystupovali žiaci ZŠ Pribinovej (spev, tanec, hovorené slovo, hra na gitaru, flautu, či akordeón) nasledovalo už samotné udeľovanie cien. Ema dostala ešte jeden tajný darček, a to účasť jej maminy, Evky Bilošovej, na oceňovaní. Sme na Emu patrične hrdí, pretože má obrovský ,,spisovateľský“ talent, o čom svedčia aj jej doterajšie úspechy. Prajeme jej veľa tvorivých chvíľ a fantázie do budúcich prác.Fotografie si môžete pozrieť TU a krátky videozostrih 

 

________________________________________________________________________

 

Prdiprášok (Mgr.M.Minárová)

V piatok 29.3.2019 sa žiaci 1.-8. ročníka zúčastnili výletu do Nitry. Cieľom bolo Staré divadlo Karola Spišáka, kde im bábkoherci zahrali poučnú hru s humorným názvom ,,Prdiprášok Doktora Proktora.“ Naši žiaci, v mnohých prípadoch, prvýkrát absolvovali bábkové predstavenie a už samotný názov svedčil o tom, že o zábavu nebude núdza. Myslím, že všetci boli spokojní a naplnení kultúrnym zážitkom sme sa s dobrou náladou vrátili domov.

__________________________________________________________________________________________________

Deň vody (Mgr.E.Škodová)

Voda nás sprevádza počas celého života.  Svetový deň vody je príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto sme na tento deň pripravili aktivity, ktoré smerovali k podpore informovanosti žiakov o význame vody. Žiaci I. stupňa vypracovali pracovné listy, maľovali ba dokonca aj spievali o vode. Žiaci 3. a 4. ročníka si pripravili rôzne  farebné pokusy s vodou a kolobeh vody v prírode.

_______________________________________________________________________________

 

Pytagoriáda (Mgr.J.Zvolenský)

V dňoch 26. a 27. marca 2019 sa v Zlatých Moravciach v ZŠ Pribinova uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu reprezentovali : Sofia Fajnová (4.roč.), Colin Jurík a Matej Pavkov (5.ročník), Melinda Lukáčová, Jakub Dávid a Maroš Motošický (6.ročník). Niektorým sa darilo viac, niektorým menej. Najúspešnejší boli Sofia Fajnová, ktorá bola úspešná riešiteľka a obsadila 15.miesto a Matej Pavkov, ktorý bol tiež úspešný riešiteľ a obsadil 4.miesto. Ostatní žiaci neboli úspešní riešitelia. Všetkým žiakom ďakujeme za zvládnutie náročnej prípravy a vzornú reprezentáciu našej školy.

______________________________________________________________________________

Krížová cesta (Mgr.M.Minárová)

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým deťom, ktoré hrali v tieňovej krížovej ceste, ktorú sme z dramatického krúžku odohrali túto nedeľu, t.j. 24.marca 2019 o 16-tej hodine v našom chráme na Skýcove. Všetkým deťom ďakujem za autentické stvárnenia postáv, za ich spoľahlivosť, sústredenosť a najmä, že do hry vložili svoje srdiečka, pretože to bolo veľmi emotívne predstavenie, a to bez srdca jednoducho nejde. Konkrétne ide o žiakov: Laura Michalisková, Vanesa Belančíková, Alije Mena, Sofia Fajnová, Matej Biloš, Dominik Dunka, Colin Jurík, Nina Bilošová, Lujza Mihalíková, Ema Bilošová, Aneta Herdová, David Jurík a Richard Zbonka. Moje poďakovanie patrí aj Henrichovi Ostatnému, ktorý vo svojom voľnom čase vyrábal krásne rekvizity potrebné do hry. Taktiež sa chcem poďakovať mojim kolegom Zuzke Rajtarovej a Jožkovi Zvolenskému, ktorí mi veľmi pomohli pri nácviku a realizácii hry. Ďakujem p. riaditeľke Mariane Krigovskej za zaobstaranie istých rekvizít, Štefanovi Juríkovi za ozvučenie a aj pánovi Ľubomírovi Hosťoveckému, ktorý mi požičal plachtu –  bez nej by to nebolo ono :) Tu je celé predstavenie :)

__________________________________________________________________________________________________

 

Blahoželáme ! (Mgr. M.Minárová)

Hviezdoslavov Kubín patrí už dlhoročne medzi najprestížnejšie recitačné súťaže na Slovensku. V nej si žiaci môžu preveriť svoje nadanie na prednes poézie či prózy. Taktiež môžu získať potrebné skúsenosti so zvládaním trémy a vystupovaním na verejnosti pred inými ľuďmi, nehovoriac o umeleckej stránke prednesu. Po školskom kole (fotografie zo školského kola si môžete pozrieť TU) dve naše žiačky: Aneta Herdová-3. kategória próza a Daniela Knošková – 3. kategória poézia; postúpili na okresné kolo do Zlatých Moraviec, ktoré sa konalo v piatok – 22.3.2019 Na slávnostnom vyhodnotení im boli opäť udelené prvé miesta a postupujú reprezentovať našu školu do Levíc na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 3. mája. ,,Mojim babám“ srdečne gratulujem a budeme robiť maximum, aby sme plnohodnotne a so cťou reprezentovali Skýcov v Leviciach. Tak nám držte palce!

 

__________________________________________________________________________________________________

Matematický klokan (Mgr.E.Škodová)

Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch na zemeguli a asi v  1500 školách na celom Slovensku. Najväčšiu medzinárodnú žiacku súťaž Matematický klokan rieši každoročne šesť miliónov žiakov na štyroch kontinentoch. S úlohami sa môžu popasovať všetci žiaci od prvákov po maturantov. U nás sa zúčastnilo 12 žiakov 1. až 4. ročníka. Klokan preveril hlavne ich logické myslenie. Tešíme sa na vyhodnotenie a sme zvedaví, ako to zvládli!

_______________________________________________________________________________

 

Výchovný koncert - Ľudová pieseň (Mgr.Z.Rajtarová)

Dňa 21. marca sa v našej škole uskutočnilo krásne stretnutie s ľudovou piesňou. Zaspievať a zahrať na ľudových nástrojoch nám prišli mladí folkloristi z Bolešova, s vtipným menom Bosoráci z Piechova. Predstavili nám hru na rôznych píšťalách, drumbli, heligónke, gajdách, klarinete a mnohých ďalších ľudových nástrojoch. Chlapcov naučili tancovať odzemok - to sa im veľmi páčilo. Všetci sme si vypočuli, ale aj zaspievali ľudové pesničky. Koncert  bol veľmi poučný, ale aj zábavný. Všetci sme pozorne počúvali a žiaci sa aktívne zapájali. Ďakujeme za veľmi pekný umelecký zážitok. Krátke videá si môžete pozrieť TU a fotografie pozrieť TU.

__________________________________________________________________________________________________

Celoslovenské testovanie žiakov T9 2019

Testovanie žiakov 9. ročníka  sa uskutoční  3. apríla 2019 (streda)  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu zúčastniť riadneho termínu testovania, majú náhradný termín 16. apríla 2019  (utorok) v krajských mestách. Povolené pomôcky – kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše na modro. Nepovolené pomôcky – mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod. Podrobnejšie informácie nájdete na TU

__________________________________________________________________________________________________

Beseda o vypálení Skýcova (Mgr.v.Ondrejka)

V týchto dňoch si pripomíname 74. výročie vypálenie našej obce nemeckými fašistami. V piatok 15. 3. 2019 sme pozvali do školy priamych účastníkov týchto smutných udalostí. Medzi žiakov prišla p. Ľ. Krigovská a p. P. Černák. Pozvanie prijal aj p. Š. Gahér, ktorý nebol priamym účastníkom vypálenie obce, ale deťom veku primerane vysvetlil, prečo naša obec ľahla popolom. Žiaci kládli našim hosťom rôzne otázky. Autentické výpovede deti sústredene vnímali a veríme, že získané informácie odovzdajú v dospelosti svojim deťom. Fotografie si môžete pozrieť TU.

__________________________________________________________________________________________________

 

Divadlo Clipperton (Mgr. M. Minárová)

14.3.2019 do našej ZŠ zavítalo Divadlo CLIPPERTON s krásnou hrou ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA. Naši žiaci si spolu s deťmi z Materskej školy vychutnali krásny rozprávkový príbeh pretkaný piesňami a okorenený humorom. Herci opäť nesklamali a predviedli krásne vystúpenie, za čo im gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie vystúpenie. Fotografie si môžete pozrieť TU

_______________________________________________________________________________

 

Prevencia drogových závislostí (Mgr.M. Minárová)

Dňa 13.3.2019 sa na našej ZŠ uskutočnila prevencia drogových závislostí a kriminality realizovaná v spolupráci s Odborom poriadkovej polície OR PZ v Nitre. Cieľom prevencie je eliminácia drog a ich distribúcie u mladistvých. Pán nadporučík Juraj Paulovič poskytol žiakom 2. stupňa informácie z oblasti kynológie a o výcviku služobných psov. Následne policajti vykonali ukážku kontroly pomocou služobného psa cvičeného na vyhľadávanie drog a iných omamných látok. Za krásnu a poučnú ukážku im zo srdca ďakujeme a pevne veríme, že sa z našich žiakov raz stanú bezúhonní občania, no najmä ľudia s veľký a dobrým srdcom, ktorí nepodľahnú nijakým návykovým a omamným látkam. Fotografie si môžete pozrieť TU

__________________________________________________________________________________________________

Karneval 

Tohtoročný karneval sa na našej škole uskutočnil 5.3. 2019 so začiatkom o 15-tej hodine. Všetci žiaci, ktorí prišli v maskách získali vďaka rodičom pekné ceny, ktoré si náhodne vylosovali. Žiaci predviedli krásne masky, pričom si zasúťažili a aj zatancovali. Vďaka p. Ľ. Krigovskej si zas všetky deti mohli pochutnať na skvelých šiškách. Ďakujeme p. Š. Juríkovi za zapožičanie aparatúry.Fotografie si môžete pozrieť TU

__________________________________________________________________________________________________

Projekt - Môj superpokus (Mgr.J.Zvolenský)

Členovia Predmetovej komisie prírodovedných predmetov, a zároveň vyučujúci predmetu fyzika ,sa rozhodli pripravil a spracovať vo forme videonahrávky zaujímavé pokusy z Fyziky. Ako prvý sa tejto úlohy úspešne chopil Mgr.J.Benč a so žiakmi 9. ročníka pripravil a spracoval krásny pokus o magnetických vlastnostiach materiálov. Video si môžete pozrieť na nasledujúcom linku.

_______________________________________________________________________________

Knižná šifra 2019 (Mgr.J.Zvolenský)

Minulý týždeň sme mojimi priateľmi učiteľmi z rôznych škôl na Slovensku usilovne pracovali a pripravili sme pre žiakov 2. stupňa virtuálnu hru Knižná šifra 2019. Hra obsahuje 20 levelov, ktoré sú zamerané na učivo 2. stupňa SJaL na základnej škole. Obsahujú obrázkové hádanky, doplňovačky, zvukové ukážky aj otázky z teórie. Každý žiak, ktorý zvládne všetky naše „nástrahy“ ,získa certifikát. Hra je vytvorená pre jednotlivca, ale samozrejme Vám môžu pomôcť rodičia alebo kamaráti :) Pre piatich vylosovaných máme knižné poukážky od internetového kníhkupectva Martinus. Hra sa spúšťa na tejto webstránke : https://kniznasifra2019.pageride.sk/

__________________________________________________________________________________________________

Projekt Pytagoriáda (Mgr.J.Zvolenský)

Tento projekt sa rodil dlho a je za ním množsto času, práce  a trpezlivosti. Cieľom bolo vytvoriť učebnú a cvičnú pomôcku pre všetkých žiakov, ktorí sa  pripravujú na matematickú súťaž Pytagoriáda. Vznikol v spolupráci s RNDr.M.Megyesiovou zo ZŠ Sačurov. V ucelenej  zbierke je viac ako 2700 spracovaných príkladov z minulých ročníkov Pytagoriád. Obaja veríme, že pomôže všetkým deťom na Slovensku zodpovedne sa na súťaž pripraviť. Tu je priamy link.

__________________________________________________________________________________________________

I. trieda (PaedDr. Mariana Krigovská)

Naši prváci a druháci po jarných prázdninách prídu do vynovenej triedy. Čakajú ich nové stoličky a päť lavíc. Dúfam, že ich to poteší a budú si dávať na nové veci pozor. Ďakujem obecnému úradu a rodičom, ktorí prispeli na zakúpenie školského nábytku. Podľa finančných možností školy by sme veľmi radi dokúpili ďalšie lavice a stoličky pre deti.

_______________________________________________________________________________

 

Deň vedy ( Mgr. Jozef Benč )

Dňa 15. 2. 2019 zorganizovala ZŠ Jedľové Kostoľany zaujímavú akciu s prezentáciami, fyzikálnymi, biologickými a chemickými pokusmi pod názvom DEŇ VEDY. Tohto zaujímavého podujatia, ktoré bolo vynikajúco pripravené, sa zúčastnili aj naši žiaci 5., 6., 7.,.8. a 9. ročníka. Hravou formou si zopakovali učivo z fyziky, chémie a biológie, dozvedeli sa niečo nové a hlavne videli vedu a prírodu trochu z inej stránky. Ďakujeme ZŠ Jedľové Kostoľany za príjemne strávené dopoludnie a zaujímavé nápady, ktoré môžeme efektívne využiť aj na našich vyučovacích hodinách. Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

Dejepisná olympiáda (PaedDr. Mariana Krigovská)

Vo štvrtok 14. februára sa žiačka 8. ročníka Barbora Motošická zúčastnila okresného kola dejepisnej olympiády v Zlatých Moravciach kde získala 3. miesto. Blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

________________________________________________________________________________________________

Geografická olympiáda (Mgr.V.Ondrejka)

Dňa 7. 2. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola Geografickej olympiády. Otestovať svoje vedomosti z Geografie sa odvážili: Matej Pavkov – 5. ročník, Sebastián Lukáč – 6. ročník, Tomáš Jurík – 7. ročník, David Jurík – 9. ročník. Olympiáda sa už tradične konala v ZŠ Mojmírova, zúčastnilo sa jej 72 žiakov. Matej Pavkov, žiak 5. ročníka preukázal dobré vedomosti z Geografie a podarilo sa mu získať v súťaži 3. miesto. Matejovi Pavkomu srdečne blahoželáme a všetkým žiakom ďakujem za účasť.

__________________________________________________________________________________________________

Šiestaci to vedia! (Mgr.M.Minárová)

Najlepšie učenie je učenie sa hrou. Tak sme si to so šiestakmi vyskúšali. Sami mali vymyslieť bájky a následne ich vymodelovať. Na fotkách síce vidíte úžasné a tvorivé stvárnenie ich bájok, ale nemôžete si ich vypočuť, čo je škoda, pretože niektoré boli fakt skvelé. Len tak ďalej :-) Tu sú nádherné fotografie 
 
__________________________________________________________________________________________________
 

Môj animovaný film 2019 (Mgr.J.Zvolenský)

Kedže máme šikovných žiakov so zaujímavými nápadmi, rozhodol som sa pre nich zrealizovať I. ročník filmárskej súťaže Môj animovaný film. Úlohou detí je vytvoriť pomocou jednoduchých free animačných programov krátky film so zaujímavou pointou. Uzávierka súťaže je 14. máj 2019. V tom čase prebieha aj svetoznámy filmový festival vo Francúzsku v meste  Cannes, takže budú svetové filmové festivaly dva naraz smileyVšetky súťažné filmy zverejníme na tomto LINKu.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Ak máte radi ďaleké krajiny, krásne fotografie, známky, nálepky a chcete sa zlepšiť v anglickom alebo nemeckom jazyku, tak Postcrossing je niečo pre Vás. Celý projekt vymyslel v roku 2005 mladý študent Paulo Magalhães z Portugalska. Mal rád pohľadnice, písanie a veľa priateľov po celom svete. Projekt zaujal množstvo mladých aj starších a v 11. 4. 2008 prekonal počet zaslaných pohľadníc  1 milión. Viete, koľko pohľadníc za vymenilo dodnes ? Je to viac ako 50 000 000 pohľadníc. Nie je to nič zložité:) Veľmi rád Vám poradím ako postupovať  a pani učiteľky anglického jazyka Vám určite radi poradia s gramatikou.Tak neváhajte a skúste to :) Tu nájdete viac informácií .(Mgr.J.Zvolenský)

_______________________________________________________________________________

Testovanie 5 (Mgr.J.Zvolenský)

Určite ste v médiách zachytili, že sú zverejnené oficiálne výsledky Testovania 5 . Pre našu školu boli výsledky aj tento rok veľmi povzbudivé a potešujúce. Zo Slovenského jazyka a literatúry dosiahli naši žiaci  priemer 61,9 %. Oproti celoslovenskému priemeru sme lepší o + 3,5 % ( celoslovenský priemer 58,4 %) , oproti Nitrianskemu kraju o + 2,8 % (Nitriansky kraj 59,1 %) a oproti Zlatomoraveckému okresu o + 3,6 % (okres Zlaté Moravce 58,3 %). Podobné výborne sme dopadli aj z Matematiky. Naši žiaci mali priemer 65,2 %. Oproti celoslovenskému priemeru sú naši piataci  lepší o + 5,9 % ( celoslovenský priemer 59,3 %) , oproti Nitrianskemu kraju o + 6,2,% (Nitriansky kraj 59,0 %) a oproti zlatomoraveckému okresu dokonca o + 6,8 % (okres Zlaté Moravce 58,4 %). Navyše Matej Pavkov zvládol test zo SJL na 100 % a z MAT na 95 %. Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí chlapcov pripravovali a samozrejme hlavne im. Nevzdali to, zabojovali a potešili seba, rodičov a aj nás.

_______________________________________________________________________________

 

Cena starostu obce 1. polrok 2018/2019 (Mgr.J.Zvolenský)

Ani sme sa nenazdali a je tu polrok. V nasledujúcom pdf súbore si môžete pozrieť tabuľku s 10 najlepšími žiakmi za I. polrok šk. roku 2018/2019 v Cene starostu obce Skýcov. Stále však nie je rozhodnuté :) Ako býva zvykom cez druhý polrok je množstvo vedomostných a umeleckých okresných a krajských súťaži, ktoré vždy poriadne zamiešajú poradím. Tak sa nechajme prekvapiť. Tu je tabuľka  - PDFsúbor.

_______________________________________________________________________________

Daj si čas ( Mgr. Jozef Benč )

Dňa 10. 1. 2019 sa žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili v RTVS v Bratislave na natáčaní vedomostno-súťažnej relácie pre deti s názvom „Daj si čas“. Našu školu v súťaži reprezentovali štyria žiaci šiesteho ročníka: Melinda Lukáčová, Patrícia Fedoreková, Sebastián Lukáč a Maroš Motošický. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy.  Nie je jednoduché postaviť sa v televízii pred kamery a súťažiť s inou školou. Získali ale bohaté skúsenosti, ktoré môžu využiť v budúcnosti. Cestu všetkým žiakom do Bratislavy a späť, ako aj pitný režim, hradila slovenská televízia. RTVS bude súťaž vysielať v sobotu, 9. 3. 2019, okolo deviatej hodiny dopoludnia na STV 1. Pri sledovaní môžete našim súťažiacim držať palce. Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

Hotnotiaca správa 2018

Na konci tohto bloku si možete po kliknutí na link prečítať hodnotiacu správu riaditeľky školy PaedDr.M.Krigovskej za kalendárny rok 2018. Tu je uvedený LINK.

_______________________________________________________________________________

Poďakovanie za výmenu podlahy v I. triede

Výmena podlahy bola priam nevyhnutná, lebo staré parkety boli v havarijnom stave. 27.decembra 2018 sa podarilo uskutočniť túto výmenu v I. triede ( 1. a 2. ročník).  Poďakovanie patrí obecnému zastupiteľstvu, ktoré nám schválilo sumu 1 000 € na decembrovom zasadnutí a v posledný týždeň pred vianočnými prázdninami pomohol obecný úrad s vybratím a odvozom starých parkiet. Po prípravných prácach sa majstri – p. Daniel Richter, p. Milan Krigovský st., p. Milan Krigovský ml. a p. Radovan Krigovský pustili  do ukladania plávajúcej podlahy. Zvládli to šikovne, trieda je vynovená,  čistá a estetická. Deti sa v nej budú určite cítiť príjemne a veríme, že si žiaci budú vážiť učenie vo vynovenom prostredí, aby mohlo slúžiť aj ďalším deťom, ktoré prídu do I. triedy.  Zakúpili sme do nej  ešte aj štyri lavice a osem stoličiek, ktoré by mali dodať vo februári.

Ešte raz veľká vďaka patrí obecnému úradu, chlapom, rodičom a sponzorom,  ktorí prispeli na obnovu triedy. Bez ich pomoci by nebolo možné realizovať túto výmenu podlahy. 

__________________________________________________________________________________________________

Vianočná akadémia (PaedDr.M.Krigovská)

Blížiaci čas Vianoc spríjemnili naši žiaci krásnym programom na vianočnej akadémii vo štvrtok 21. decembra v kultúrnom dome. Vianočné zvyky a tradície sa preplietali s vianočnou rozprávkou, životom na dedine, vianočnou tržnicou, koledovaním a básňami. Na záver žiaci popriali básňou krásne vianočné sviatky. Prajeme všetkým pokojné a požehnané sviatky a všetko najlepšie v novom roku.Videá z celého programu si môžete pozrieť vo Videoarchíve.

__________________________________________________________________________________________________

Školské kolo Pytagoriády (PaedDr.M.Krigovská)

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Pytagoriády žiakov 3. až 8. ročníka. Úspešní riešitelia sú Sofia Fajnová zo 4. ročníka, Matej Pavkov a Colin Jurík z 5. ročníka, Melinda Lukáčová, Maroš Motošický a Jakub Dávid zo 6. ročníka, ktorí postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 26. a 27. marca 2019 v Zlatých Moravciach.

__________________________________________________________________________________________________

Vianočná burza (PaedDr. Mariana Krigovská)

V sobotu 15. decembra sa konala v kultúrnom dome tradičná vianočná burza. Pre všetkých bol pripravený vianočný punč, medovníčky, zázvorovníky, perníkové muffiny. Sálou kultúrneho domu zneli koledy a všade vôkol boli krásne vianočné výrobky od našich žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy. Každý si mohol vybrať vianočný darček pre potešenie. Na výber boli venčeky, svietniky, stolčeky, ikebany, oblátky, trubičky, sušené jabĺčka a rôzne milé vianočné osoby.Ďakujem všetkým za prípravu akcie a podporu našej školy. Získané finančné prostriedky budú použité na akcie pre žiakov. Fotografie si môžete pozrieť TU.

 

Fyzikálno-chemická show  (PaedDr. Mariana Krigovská)

5. decembra sme pre našich žiakov objednali vzdelávací program Fyzikálna-chemická show od spoločnosti Škola hrou s. r. o. Žiaci 1. a 2. stupňa mali veľký záujem o výrobu tečúceho piesku, ktorý si aj sami vyrobili, vyskúšali vznik ohňa, naučili sa pripraviť si magnetický sliz, mesačný piesok. Hádali, v ktorom pohári je voda, učili sa zmeniť smer šípky pomocou pohára s vodou. Pomocou tlakovej sily vzduchu dokázali pohnúť predmetom. Bol to zábavný vzdelávací program, ktorý priblížil žiakom učivo z predmetov fyzika a chémia.Fotografie si môžete pozrieť TU

******************************************************************************************************************

Mikuláš v našej škole / Mgr. Jozef Benč /

Tak ako aj po iné roky, aj tento rok pripravili žiaci deviateho ročníka v našej škole „Mikuláša“. Traja čerti a dvaja anjeli spolu so svätým Mikulášom rozdávali deťom darčeky. Balíčky to boli veru poriadne a žiaci im z vďaky zarecitovali básničky alebo zaspievali piesne. Všetkým, ktorí sa na príprave tejto akcie podieľali patrí vďaka.

******************************************************************************************************************

Mikulášska nádielka

Všetci naši žiaci sa tešili na príchod Mikuláša do školy. Ráno ich čakalo prekvapenie – päť počítačov do počítačovej triedy. Sponzorom je firma Giesecke and Devrient Slovakia s. r. o. Nitra, od ktorých sme už dostali dva počítače, štyri veľké pracovné stoly, štyri kancelárske stoličky, päť veľkých skríň, osem malých skriniek a veľkú bezprašnú bielu tabuľu.

Veľká vďaka za vybavenie sponzorského daru pre školu, pre naše deti, aby boli v upravených priestoroch a mali možnosť pracovať na hodinách s kvalitnými počítačmi, patrí Ing. Milanovi Krigovskému ml., ktorému ďakujeme aj za dovoz a úpravu počítačov.                                                                      PaedDr. Mariana Krigovská, riaditeľka školy

__________________________________________________________________________________________________

Popoludnie na klzisku (Mgr.V.Ondrejka)

Dňa 4. 12. 2018 sa 14 chlapcov našej školy kondične pripravovalo na zimné  športovanie. Súťažili v rýchlosti i obratnosti. Nechýbali naháňačky na korčuliach. Nezostáva nám nič iné, iba veriť, že prituhne aj v Skýcove, napadne veľa snehu, aby všetky deti mohli tráviť voľné dni športovaním.

 

_________________________________________________________________________________________________

Cvičenie s projektom - 28. november (Mgr.E.Škodová)

Tento deň každý žiak urobil niečo pre svoje zdravie. Vďaka Mirke a Ivanovi sa dozvedeli ako sa majú správne stravovať a ktoré potraviny sú zdravšie. Zistili, že niektoré obľúbené potraviny sú pre nich priam škodlivé. Potom si pre nich pripravili hodinové cvičenie. Bolo veľmi efektívne. Na záver boli žiaci unavení, ale spokojní. Naučili sa ako správne jesť a cvičiť. Ďakujeme za pekné dopoludnie s projektom Zdravie a bezpečnosť v školách.

 

Zdravé popoludnie - 26. november  (Mgr.E.Škodová)

Dnes sme zrealizovali dlho pripravované Zdravé popoludnie, ktoré bolo súčasťou projektu Zdravie a bezpečnosť v školách. Pozvaní boli všetci rodičia, starí rodičia, zástupcovia obce. Pozvaní si priniesli so sebou dobrú náladu. Čakali ich zábavné a zaujímavé súťaže, pri ktorých ukázali svoju šikovnosť. Najviac sme sa zabavili na papierovej guľovačke. Potom každá rodina pripravila chutnú pomazánku, ktorú potom s chuťou zjedli. Všetci sa výborne bavili.

Hour of Code (Mgr.J.zvolenský)

Podobne ako v minulosti aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celosvetového projektu Hour of Code. Projekt je zameraný na popularizáciu informatiky a programovania. Tento rok bola ako novinka možnosť naprogramovať svoju vlastnú Dance party. Mgr.Z.Rajtarová a Mr.J.Zvolenský na na hodinách informatiky so žiakmi 2. stupňa počas novembra a začiatku decembra absolvovali Hour of Code. Úspešní žiaci získali certifikát za aktivity v projekte. Na nasledujúcom linku si môžete pozrieť jednoduché programy, ktoré naši žiaci vytvorili.

********************************************************************************************************************************************

iBobor (Mgr.J.Zvolenský)

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2017/2018 sa konala súťaž v 44 krajinách (možno aj vo viacerých, len nie všetci poslali svoje údaje medzinárodnému výboru) a zapojilo sa do nej 2 165 979 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 26 našich žiakov. Diplom získali  štyria žiaci. Najlepší bol J.F.Ostatný z 5. ročník , ktorý získal 92 bodov z 96 možných (97 percentil). Po ňom s odstupom nasledovali Matej Pavkov 5. ročník (96 percentil) , Sofia Fajnová 4. ročník (87. percentil)  a Colin Jurík 5. ročník (74. percentil). Všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme . 

 

Poďakovanie (PaedDr.M.Krigovská)

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská č. 299, Skýcov ďakuje p. Ing. Jurajovi Beňovi zo spoločnosti Giesecke and Devrient Slovakia s. r. o. Nitra za kancelársky nábytok, veľkú bielu magnetickú tabuľu a dva počítače. Vďaka patrí p. Ing. Milanovi Krigovskému ml., ktorý sprostredkoval dar pre našu školu . Srdečná vďaka za poskytnutú pomoc, pretože nám pomohli skultivovať priestory a deti aj my sa cítime oveľa príjemnejšie.

 

Boli sme na KUBE (Mgr. V. Ondrejka)

25. 10. 2018 sa žiaci 5. – 9. ročníka už tradične zúčastnili ďalšieho cyklu geografickej videoprodukcie v MsKš v Zlatých Moravciach. Mladí slovenskí cestovatelia žiakom predstavili pre nás vzdialenú krajinu – Kubu. Podelili sa o svoje zážitky i skúsenosti z krajiny ležiacej v ďalekom Karibiku. Žiaci videli kubánske mestá i vidiek. Spoznali nádherný podmorský svet i život jednoduchých obyvateľov Kuby. Autentické zábery ich možno prinútili zamyslieť sa nad životom.

 

Úcta k starším (Mgr.E.Škodová)

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu „ Hovorme o jedle“. S tým sme spojili aj besiedku pri príležitosti mesiaca októbra – Mesiaca úcty k starším. Začala pani riaditeľka pekným privítaním a deti predviedli krátky program. Potom si staršia a mladšia generácia zmerali svoje vedomosti. Nakoniec spojili svoje sily a každá rodina vyrezávala tekvicu a vymýšľala krásnych ovocníčkov. Na záver sa robila ochutnávka tých najlepších jablčníkov. Víťazom bol každý. Všetci sa výborne bavili.

 

ZOO Zlín (Mgr.M.Minárová)

Deti z dramatického krúžku, ktoré vystupovali v minuloročnom divadelnom predstavení Jánošík 007 sa spolu so žiakmi našej školy, ktorí mali záujem, dočkali dlhoočakávaného výletu – ZOO Zlín, ČR. Vyrazili sme 12.10.2018 ráno o 7:00 a o 10:00 sme už ,,mluvili“ česky J Okrem nádherného počasia a prekrásnej jesene na nás čakalo príjemné prostredie, skvelí a ochotní zamestnanci ZOO, množstvo atrakcií a spoznávanie mnohých kontinentov a jednotlivých krajín, podľa ktorých boli situované aj zvieratká, či obydlia ľudí a pod. Tu isto platí: ,,Radšej raz vidieť ako stokrát počuť.“ Dúfam, že si to užili tak žiaci ako aj dospelí !

Prevencia kriminality a drogových závislostí (Mgr.M.Minárová)

Dňa 3. 10. 2018 sme v našej škole privítali kpt. Mgr. Ivetu Matejovú spolu s mjr. Mgr. Evou Čakajdovou, ktoré si zaostrili na našich žiakov a nasmerovali svoje prednášky na prevenciu kriminality a drogových závislostí. Prednášok sa zúčastnili všetci žiaci, ktorí boli rozdelení na tri skupiny podľa vekuprimeranosti. Dúfame, že tieto prednášky zostanú len pri prevencii a že sa naši žiaci vyhnú sociálno-patologickým javom, ktoré by vo veľkej miere mohli nepriaznivo ovplyvniť ich budúcnosť. Taktiež veríme, že rodičia svojou výchovou a vplyvom vo výraznej miere prispejú k tomu, aby sa ich deti nepodieľali na takomto správaní a aby z nich vyrástli rozumní mladí ľudia. Za prednášky ešte raz veľmi pekne ďakujeme a snáď ,,padli na úrodnú pôdu“.

Európsky deň jazykov /Mgr. Jozef Benč/

Dňa 26. 09. 2018 sa v Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach uskutočnil formou zábavných kvízov o Európe - „Európsky deň jazykov“. Našu školu opäť  reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka – Simona Solčianska a Henrich Ostatný a žiačka ôsmeho ročníka – Ema Bilošová.  Viedli si výborne, hoci sa im nepodarilo získať jedno z prvých troch ocenení. Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...Prvá pomoc - 21. september 2018 (PaedDr.M.Krigovská)

Riaditeľstvo ZŠ Skýcov ďakuje Mgr. Miroslave Černákovej zo Záchrannej zdravotnej služby za odborný výklad všetkým žiakom a učiteľom pri poskytovaní prvej pomoci v rámci zdravotnej prípravy. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne modelové situácie s poskytovaním prvej pomoci, napr.: resuscitácia, ošetrenie rán, pomoc pri vdýchnutí cudzieho predmetu... Informácie ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci sú pre každého dôležité, pretože pomoc môže rozhodnúť o živote človeka. Týmto chceme docieliť, aby naši žiaci vedeli správne reagovať v životohrozujúcich situáciách.Fotografie si môžete pozrieť TU

 

ENO Tree Day 2018 (Mgr.J.Zvolenský)

V piatok 21.septembra 2018 sa uskutočnilo celosvetové sadenie stromčekov v rámci projektu ENO Tree Day. Naša škola sa po rokoch opäť zapojila a spolu s viac ako 10 000 školami zo 157 krajín sveta.  Doteraz deti na celom svete zasadili viac ako 20 miliónov stromčekov. Som rád, že sme podporili tento výborný projekt. Všetci vieme a vidíme na zmene klímy, ako človek dokázal svojou činnosťou ničiť prírodu. Rúbeme stromy, pestujeme monokultúry, všade samé trávniky a tuje, v mestách len betón a žiadna zeleň  ..... Ak nezačneme aktívne pristupovať k ochrane nášho okolia , zničíme všetko živé . Každý podobný projekt je preto významný. Veľké poďakovanie patrí Ing. R. Dávidovi, ktorý deťom urobil krátku prednášku o význame stromov, ich ochrane a spôsobe pestovania a priniesol sadeničky stromčekov. Spolu s deťmi sme ich pri škole posadli päť  -  dve lipy malolisté, jedľu normandskú, dub červený a borovicu čiernu. Ďakujeme ! Fotografie si môžete pozrieť TU

Brána jazykov otvorená  (Mgr. Jozef Benč)

20. septembra 2018 sa už po piatykrát zúčastnili žiaci našej školy v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach jazykovej súťaže „Brána jazykov otvorená“. Našu školu tento rok reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka – Simona Solčianska a Henrich Ostatný a žiačka ôsmeho ročníka – Ema Bilošová. Súťažilo sa v štyroch jazykoch: anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom. Nebolo to teda vôbec ľahké, ale našim súťažiacim sa darilo a skončili veľmi dobre . Z 31 zúčastnených družstiev nitrianskeho kraja sa umiestnili v prvej polovici.  Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU