OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kalendárium

Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom žiakov ZŠ Skýcov, že pri dodrživaní epidemiologických opatrení sa bude riadiť od 2.9.2021 školským semafórom: https://www.minedu.sk/data/att/20596.pdf Podľa manuálu je žiak povinný predložiť pri prvom nástupe do školy (02.09.2021) a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivá budú k dispozícii vytlačené v obchode Coop Jednota, na pošte Skýcov a taktiež online na stránke školy.
Informácie budeme pravidelne aktualizovať.
 
Ďakujeme za pochopenie
****************************************************************************************************************

 

Nový školský rok za dverami :)

V  uvedenom pdf súbore je zoznam učebných pomôcok pre všetky ročníky na školský rok 2021/2022. Berte tento zoznam ako odporučenie. Počas prvého týždňa v škole sa môže ešte zoznam upresniť. Školské potreby a pomôcky - PDF

*******************************************************************************************************************

Dotazníky

AG test - link

Kloktací test - link

****************************************************************************************************************************************

Voľné pracovné miesto  - link

*****************************************************************************************************************************************

 

**********************************************************************************************************************

Sedemdesiat sukieň mala
Vďaka úspešnosti projektu Sedemdesiat sukieň mala, sa nám podarilo zakúpiť niekoľko dievčenských a chlapčenských krojov pre našich žiakov ZŠ Skýcov. Hlavným cieľom projektu bolo zachovanie, udržiavanie tradícii a ľudovej slovesnosti v povedomí širokej verejnosti a tým vzbudenie národného, kultúrneho a historického cítenia u našich detí.  Prezentácia krojov sa bude uskutočňovať v rámci verejného prezentovania kultúrneho dedičstva - koledovanie, stavanie mája a pri iných kultúrnych udalostiach.  Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a obce Skýcov. Kroje si môžete pozrieť tu 
 
Dňa 31.03.2021 sme Vás informovali o úspešnosti našich projektov v rámci cestovného ruchu a kultúry. Dnešným dňom začíname realizáciu projektu v oblasti kultúry - názov projektu Sedemdesiat sukieň mala, autor projektu - Mgr. Minárová Mária, ZŠ Skýcov. Projekt bude realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 
Informácie budeme pravidelne aktualizovať.
*****************************************************************************************************************

 

Milí učitelia, milí žiaci!

na pomyselnej časovej osi, tvorenej 1. septembrom ako začiatkom a 30. júnom ako koncom školského roka, sme sa dostali do jej posledného bodu. V tento deň sa zvykne ďakovať, bilancovať, dávať si predsavzatia a niekedy sa aj so slzami v očiach  lúčiť a sľubovať si ďalšie stretnutia.

Začalo leto a to je, ako každý z nás vie, začiatok školských prázdnin. Mnohí si teraz vydýchnete a pôjdete si užívať tieto krásne slnečné dni.

Tento školský rok bol pre nás opäť iný a aj dosť náročný. Učenie online dalo zabrať každému. Či nám učiteľom, žiakom, ale aj rodičom, ktorí sa na určité obdobie stali externými učiteľmi a boli nápomocní pri vzdelávaní nielen svojim deťom, ale aj nám učiteľom,  za čo im patrí obrovská vďaka.

Všetci ste pracovali  pod vedením svojich učiteľov, ktorí vás posmeľovali, posúvali vpred, vzdelávali a usmerňovali. Viem, že život žiaka je nielen radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci.

Najväčší pokrok urobili naši najmladší  - prváci, prelúskali abecedu, zvládli počítanie a naučili sa v škole čo sa smie a čo nesmie. Mali to aj o to ťažšie, že sa dostali do situácie, kedy museli pracovať online a nepoľaviť v nadobúdaní nových informácií. Preto si myslím, že si určite zaslúžia potlesk za ich nesmiernu snahu.

Myslím si, že sme to všetko úspešne zvládli a dnes môžme  odchádzať s dobrým pocitom.

Mali ste možnosť vidieť aj pár zmien na našej škole, na ktorých sme pracovali spoločne a za to Vám patrí veľká vďaka.

Dnes  máte pred sebou dva mesiace krásnych a zaujímavo naplánovaných prázdnin.

Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na našej krásnej planéte. Získajte zážitky, skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré vás obohatia a naplnia. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých si poviete: „Stálo to za to,“ ale, “rád sa vraciam do školy ku kamarátom a školským povinnostiam.”

A ešte, jedno veľké

moje ďakujem patrí všetkým učiteľom.

Milí kolegovia!

Tento školský rok sme spravili veľa užitočnej, namáhavej a pre školu a  žiakov prospešnej práce. Ďakujem vám všetkým za snahu, trpezlivosť, vytrvalosť a odhodlanosť v neľahkom učiteľskom povolaní. Prajem vám zaslúžený oddych a verím, že po prázdninách spoločne otvoríme lepší a úspešnejší rok.

Samozrejme chcem poďakovať aj pánovi starostovi, bez  podpory ktorého by škola nemohla fungovať a neustále sa zveľaďovať.

Ďakujem aj nepedagogickým zamestnancom za ich každodennú prácu, ktorou sa snažia, aby naša škola bola priestorom, kde sa cítime príjemne a bezpečne.

Na záver želám teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a krásne letné dni.

Pekné prázdniny všetkým!

 

 

Voľné pracovné miesto - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – MATEMATIKA a BIOLÓGIA(INF, FYZ, CHEM, GEO)

 

Základná škola, Školská 299/11, Skýcov

Školská 299/11

951 85 Skýcov

e-mail:             skolaskycov@gmail.com

telefón:            0376346 128

 

*kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ

podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

 

*aprobácia: MAT - BIO (prípadne INF, FYZ, CHEM, GEO)

 

*úväzok 100%

 

* Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

*požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania

štruktúrovaný životopis

motivačný list

písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

kópiu dokladov posielajte na e-mailovú adresu školy: skolaskycov@gmail.com

originál doklady o ukončenom vzdelaní predložíte po dohovore

 

*počítačové znalosti: pokročilý užívateľ

 

*dátum nástupu: 1.9.2021

 

*predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.07.2021

 

*iné požiadavky na uchádzača: samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, ochota spolupracovať v tíme a podávať nadštandardné výkony.

 

 

TESTOVANIE 9

Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka, že plánované testovanie T9 sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší.

******************************************************************************************************************

Nové usmernenia pre žiakov a rodičov :

Zelená fáza - link1

Vyhlásenie zákonného zástupcu  - link2

Vyhlásenie návštevníka školy  - link3

Vyhlásenie zamestnanca školy  - link4

*****************************************************************************************************************************************

OZNAM RIADITEĽOV ŠKÔL

Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší  a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

 

Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

 

S poďakovaním,

 

PaedDr. Slezáková Magdaléna, riaditeľka školy 

Dovoľujeme si upozorniť rodičov žiakov I. a II. stupňa, že od 10.05.2021 prechádzame na štandardný rozvrh hodín, ktorý bol s platnosťou od 01.09.2020. Od 10.05.2021 sa riadime COVID Automatom v ružovej farbe

*******************************************************************************************************************************************

Pokiaľ žiak I. alebo II. stupňa preruší školskú dochádzku na 3 a viac dní (vrátane sviatkov a víkendov), je zákonný zástupca povinný predložiť čestné vyhlásenie pri prerušení dochádzky.

Aktuálne tlačivo - link

Aktuálne tlačivo - link (pdf)

*****************************************************************************************************************

DOMÁCE VZDELÁVANIE 

Od nového školského roku 2021/2022 budeme prijímať žiakov I. aj II. stupňa. Cieľom je vytvorenie vzdelávacej platformy, ktorá bude výraznou mierou napomáhať a skvalitňovať individuálne vzdelávanie žiakov. Nakoľko však naďalej pretrváva nepriaznivá epidemiologická situácia COVID-19, zápis detí na domáce vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky. Škola nezabezpečuje garantov, ale v prípade potreby vie odporučiť garanta pre prvý  a rovnako aj pre druhý stupeň ZŚ. 

Bližšie informácie získate na tel. čísle - 037/ 6346 128

Všetky potrebné informácie a potrebné tlačivá nájdete TU

Prihlasovací formulár na novovytváranej školskej webstránke - LINK

 

*************************************************************************************

8. a 9. ročník prezenčne do školy !

Od pondelka 19. apríla nastupujú do školy žiaci 8. a 9 . ročníka. Všetky dôležité tlačivá si môžete stiahnuť na nasledujúcich linkoch.

AKTUALIZOVANÝ rozvrh pre II.stupeň  - link

čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka  - link

obnova prezenčného vyučovania od 19.4.2021  - link

rozhodnutie ministra  - link

vyhláška UVZ SR - link

*****************************************************************************************************************************************

 

POZOR - upravený rozvrh od 29.3.2021

rozvrh len pre 9 . ročník (dištančne aj prezenčne) - LINK

rozvrh pre II.stupeň - LINK

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Informácie a potrebné dokumenty k zápisu detí do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022:

čestné prehlásenie zákonného zástupcu  - link

dotazník k prihláške - link

prihláška na plnenie povinnéj školskej dochádzky - link

spracovanie osobných údajov - link

zápis detí do I. ročníka - link

*********************************************************************************************************************************************

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo možnosť testovania na školách prostredníctvom testov kloktaním, ktoré je určené len pre žiakov II. stupňa Základných škôl. 
Účasť na testovaní bude dobrovoľná a bezplatná. 
 
Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail). 
 
Riaditeľstvo Základnej školy, Školská č.299/11, Skýcov preto žiada zákonných zástupcov žiakov II. stupňa, aby vyplnili prílohy - Súhlas dotknutej osoby, Zber údajov a zaslali mailom resp. osobne priniesli do školy najneskôr do 22.03.2021 15:00 hod. Tlačivá budú k dispozícii aj v obchode Coop Jednota. 
 
Ďalšie informácie budeme pravidelne aktualizovať na webovej stránke školy. 
 
PaedDr. Slezáková Magdaléna 
riaditeľka školy 
******************************************************************************************************************

Upravený rozvrh pre II.stupeň na dištančné vzdelávania - LINK

*******************************************************************************************************************************************

Vážený rodičia, 
 
výpis klasifikácie Vášho dieťaťa za prvý polrok školského roka 2020/2021 je možne prevziať si pred budovou školy nasledovne: 
 
01.02.2020 PONDELOK - 13:00 - 15:00 
03.02.2020 STREDA - 13:00 - 15:00
04.02.2020 ŠTVRTOK - 13:00 - 15:00 
05.02.2020 PIATOK - 13:00 - 15:00 
 
Pokiaľ niekomu nevyhovuje termín a čas, je možné si po telefonickom rozhovore dohodnúť náhradný termín. Kontaktná osoba: Ing. Koklesová Daniela, +421 903 217 771. 

Nebuď otrok drog

Súťaž a seriál vznikli ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

Opýtaj sa hviezdy - Viktor Vince – link na video TU

Opýtaj sa hviezdy - Celeste Buckingham – link na video TU

.Opýtaj sa hviezdy - Matej Toth – link na video TU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena Dionýza Ilkoviča  za online vyučovanie 2020

Epidémia a s ňou súvisiaca prvá karanténa zasiahla úplne všetkých na Slovensku. Každý k tomu zaujal svoj postoj, ale u nás, na Skýcove, sa našiel niekto, kto to prijal ako výzvu napredovať a vymyslieť niečo nové, podnetné, a tým premenil karanténu na kreatívne strávený zmysluplný čas. Tou osobou je Jožko Zvolenský. Počas karantény sa rozhodol, že nahrá svojim žiakom niektoré problematické učivá z matematiky aj s podrobným riešením, či už konštrukčných úloh alebo operácií s číslami. Tieto videá zavesil na net a nemyslel egoisticky len na svojich žiakov, ale nechal ich dostupné pre všetkých rodičov, či učiteľov na Slovensku, teda pre každého, kto mal o ne záujem. A teda, odozva na seba nenechala dlho čakať! Okrem mnohých a mnohých stiahnutí, pozretí, lajkov, komentárov s ďakovaním nielen od rodičov, ktorým veľmi pomohol sa táto jeho aktivita dostala na tie správne miesta a dostalo sa mu veľkého ocenenia. Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. ako predseda poroty udelil Jožkovi Zvolenskému Cenu Dionýza Ilkoviča za dištančné vzdelávanie, a teda sa stal víťazom kategórie online vyučovania za rok 2020. Ide o prestížne ocenenie, ktoré sa udeľuje  počas galavečera priamo v Bratislave za účasti mnohých významných a slávnych osobností s bohatým kultúrnym programom. Avšak, pre opatrenia vyplývajúce z pandémie sa k takémuto udeľovaniu nemohlo tento rok pristúpiť, preto sa kompetentní rozhodli, že udelenie ocenení sa individuálne nahrá vo videodokrútkach, ktoré sa spracujú a verejnosti ponúknu hotový program k nahliadnutiu na internete online. Preto do Základnej školy Skýcov prišiel televízny štáb a natáčali si rozhovory žiakov, rodičov a pedagógov, ktorí opisovali ako využívali Jožkove videá, prípadne, ako im pomohli pri učení, alebo aby o Jožkovi niečo prezradili.

Po druhýkrát k nám zavítal televízny štáb, aby natočil odovzdávanie ceny J. Zvolenskému priamo z rúk Pavla Demeša, ktorý je občiansky aktivista, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR, spoluzakladateľ SAIA-SCTS pre tretí sektor, fotograf a politický analytik.

To, že ide o ,,veľkú vec“ všetci dobre vieme, pretože sa nestáva tak často, aby bol niekto filmovaný a ocenený váženou osobnosťou. Podstatné však je, aby sme si takých ľudí ako je J. Zvolenský vážili, pretože on je učiteľom celým svojím srdcom. Záleží mu na deťoch a má ich úprimne rád, minimálne tak, ako má rád aj svoje povolanie. Preto, nechajme sa ním inšpirovať aj my a skúsme sa v tieto ťažké časy venovať niečomu zmysluplnému, nápomocnému, užitočnému, ale hlavne, neprestaňme byť ĽUĎMI!

Na záver chceme aj touto formou Jožkovi poďakovať nielen za výbornú a prestížnu formu reprezentácie našej Základnej školy, ale aj za jeho obetavú, veľakrát nadčasovú, kvalitnú prácu. Za jeho tvorivosť, chuť pracovať a vytvárať nové podnety, zapájať sa, resp. byť autorom mnohých projektov. Ďakujeme mu za jeho dlhoročnú obetavú prácu, za jeho schopnosť promptne riešiť akékoľvek situácie, no najmä si ceníme jeho pozitívni prístup k ľuďom. Do ďalších rokov prajeme okrem zdravia a rodinnej pohody čo najviac úsmevných chvíľ v školskom prostredí medzi učiteľmi a žiakmi, pretože to je pre jeho prácu to podstatné.

BLAHOŽELÁME!

 

******************************************************************************************************************************************

Advetný veniec

Je na nás, ako využijeme každú chvíľu nášho života. My sme sa rozhodli, že vám chceme spríjemniť blížiaci sa čas Vianoc, a preto sme vytvorili adventný veniec pre nás všetkých, aby nám na námestí pripomínal, že sa máme občas na chvíľu aj zastaviť a žiť a nielen prežívať v tomto hektickom čase. Ďakujeme: Štefan Biloš, Štefan Jurík st., Matúš Korec a spol.,  E. Škodová, Z. Rajtarová, J. Zvolenský, M. Minárová.  Všetkých Vás pozývame na posvätenie venca v nedeľu 29.11.2020 po omši o 08:00 hod.Fotografie si môžete pozrieť TU

****************************************************************************************************************

Jesenné prázdniny

Sú od 30.10.2020 (piatok) do 02.11.2020 (pondelok) vrátane. Učiť sa začne v utorok.

**************************************************************************************************

Jesenné prázdniny od 30.10.-02.11.2020 (vrátane). 

Základná škola, Školská č.299/11, Skýcov

Školská č.299/11, 951 85 Skýcov

Dodatok č.1

k vnútornému predpisu – Školský poriadok pre školský rok 2020/2021

Týmto dodatkom sa dopĺňa článok Č.IV bodom e) Prezenčné vzdelávanie žiakov I. stupňa školy, f) Dištančné vzdelávanie žiakov II. stupňa školy. Ostatné články vnútorného predpisu – Školský poriadok zostávajú bez zmeny.

Platnosť dodatku č.1 je od 26.10.2020 do 27.11.2020.

e) Prezenčné vzdelávanie žiakov I. stupňa školy

Žiaci I. stupňa školy pokračujú vo vzdelávaní prezenčnou formou podľa upraveného rozvrhu, platného od 26.10.-27.11.2020 (príloha č.1).  Školský klub detí bude v prevádzke v nezmenenom čase. 

f) Dištančné vzdelávanie žiakov II. stupňa školy

Žiaci II. stupňa školy sa budú vzdelávať dištančnou formou od 26.10.-27.11.2020 podľa upraveného rozvrhu (príloha č.2).

Využité prostriedky pri dištančnom vzdelávaní:

 • online vyučovanie prostredníctvom ZOOM (potrebné gmail konto)
 • online vyučovanie prostredníctvom Google Meets
 • telefonická komunikácia, sociálne siete – Messenger, Facebook, WhatsApp

Každý učiteľ si vopred overí (23.10.2020) možnosti výučby dištančnej formy vzdelávania so svojimi žiakmi a až následne je možná realizácia. Online hodiny sa realizujú približne v čase, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín v škole. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v čase od 07:50 – 12:20 hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

 • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie,...)
 • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky,...)
 • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky,...)
 • projekty na samostatnú prácu
 • iné (video, audio nahrávky a pod.)

Učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine. Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.

Predmety MAT, SJL, ANJ – zadávanie úloh 3 x do týždňa

Predmety BIO, DEJ, CHEM, NEJ, GEO, OBN, FYZ a ostatné – zadávanie úloh 1 x do týždňa

Pre žiakov z toho vyplývajú nasledovné povinnosti:

 1. Pravidelné sledovanie stránok  a aplikácii, ktoré boli dohodnuté, ako komunikácia počas dištančnej výučby.
 2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.
 3. Online vyučovacie hodiny sú pre žiakov povinné. Neprítomnosť musí byť ospravedlnená zákonným zástupcom alebo lekárom.
 4. Na online hodinách žiak pozorne počúva výklad vyučujúceho a aktívne pracuje.
 5. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ absenciu do elektronickej triednej knihy.
 6. Následne je žiak povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme vyučovania.

Pre zákonných zástupcov z toho vyplývajú nasledovné povinnosti:

 1. Pravidelne sleduje s dieťaťom stránky a aplikácie, ktoré boli dohodnuté, ako komunikácia počas dištančnej výučby.
 2. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené.
 3. Ak bude žiak na online hodiny neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť triednemu učiteľovi.

********************************************************************************************************************************************

 

 

 

Zmeny v školskom zákone o povinnom predprimárnom vzdelávaní:
 
Riaditeľstvo Základnej školy môže o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky rozhodovať už len do 31.12.2020, pretože sa nielenže tento inštitút ruší v školskom zákone, ale aj podľa § 5 ods.3 zákona č.596/2003 Z.z. účinného od 01.01.2021 už o tejto veci nebude mať kompetenciu rozhodovať. 
Zároveň riaditeľstvo Základnej školy nesmie v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roku 2021/2022 rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút ruší v školskom zákone, ale aj podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. účinného od 01.01.2021 už o tejto veci nebude mať kompetenciu rozhodovať. 
******************************************************************************************************************

Oznam pre žiakov a rodičov.

V dňoch 16.10. a  19.10.2020 budú mať žiaci 8. a 9. ročníka skrátené vyučovanie do 12.20 hod.
14.10.2020 budú žiaci 9. ročníka končiť vyučovanie o12.20 hod.
 
Ďakujeme za porozumenie.
****************************************************************************************************************

Aktualizácia pokynov riaditeľky školy platné od 12.10.2020

 

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Priamy link

*******************************************************************************************

Oznam pre žiakov a rodičov
V piatok 9.10.2020 pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu hodín. V prevádzke bude ŠKD aj školská jedáleň.
*******************************************************************************************

Riaditeľské voľno – 8.10. 2020

 

Oznamujem žiakom a rodičom, že podľa §150 ods. 5 školského zákona, poskytujem žiakom školy dňa 8.10.2020 z technických príčin  riaditeľské voľno. V tento deň bude škola ZATVORENÁ a nebude v prevádzke ŠKD ani jedáleň.

Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín v piatok 9.10.2020.

Prípadné zmeny budú aktualizované 

******************************************************************************************************************

 

Aktualizácia pokynov riaditeľky školy platné od 01.10.2020

 

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Na základe opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia nebude škola realizovať:

 • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
 • organizáciu kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
 • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov

Na základe opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia bude škola realizovať dištančnou formou v prípade potreby:

 • rodičovské združenia,
 • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.,
 • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií

Povinnosť nosiť rúška

Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti do troch rokov veku, pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú – ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.

Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomnosti deťoch a žiakov Sociálnej poisťovni zo strany školy:

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“.

Údaje sa zasielajú, ak žiakom: 

 • bola nariadená karanténa/izolácia,
 • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo
 • ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, bude realizovať len teoretickou formou.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Škola následne zadá výsledky žiakov z školy do ISTŽ a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

******************************************************************************************************************

 

Základná škola, Školská č.299, Skýcov Školská č.299/11, 951 85 Skýcov

Dňa 28.09.2020 (pondelok) v čase o 15:30 hod. sa uskutoční plenárna schôdza Rodičovského združenia vo vonkajších priestoroch (futbalové ihrisko). Po skončení stretnutia (predpoklad ukončenia o 16:00 hod.) sa budú konať triedne schôdzky s triednymi učiteľmi jednotlivých ročníkov, ktoré sú však obmedzené časom, preto prosíme rodičov, aby sa dostavili hneď na začiatku, tzv. 16:00 hod., nakoľko bude prebiehať aj voľba do Rodičovskej rady.

 

Za porozumenie ďakujeme! Riaditeľstvo ZŠ a Rodičovská rada

Poprosíme všetkých zúčastnených o dodržiavanie platných opatrení ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19, predovšetkým o dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu medzi účastníkmi.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Účelové cvičenie

Pre žiakov II. stupňa Základnej školy, Školská č.299/11, Skýcov sme zorganizovali účelové cvičenie v dňoch 17.-18.09.2020. Účelové cvičenie bolo zamerané na rozšírenie, preverenie a upevnenie vedomostí žiakov vo vzťahu k prírode, k bezpečného správaniu, dopravnej výchove, riešeniu mimoriadnych situácii, zopakovanie a upevnenie si vedomostí z poskytovania prvej pomoci pri poraneniach a iných príčinách náhlej poruchy zdravia. Počas prvého dňa účelového cvičenia sa žiaci venovali teoretickej príprave vo svojich triedach, ktorú následne uplatňovali počas druhého dňa formou praktickej realizácie.  Hlavným cieľom bolo zoznámenie žiakov s právnymi normami pre ochranu zdravia a ochranu prírody, získanie schopností poskytnúť základnú prvú pomoc a chrániť prírodu i životné prostredie.  Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení bolo miesto účelového cvičenia rozdelené na viaceré stanovištia tak, aby sa žiaci jednotlivých ročníkov nestretli – Breziny a blízke okolie, Vápenný vrch,  Hlboký jarok.

******************************************************************************************************************************************

Vážení rodičia!

Od 16.9.2020 ZŠ Skýcov postupuje podľa usmernení, ktoré vydalo ministerstvo školstva dňa 26.8.2020. Naša škola sa momentálne nachádza v zelenej fáze. Veríme, že v tomto režime bude škola vyučovať čo najdlhšie. V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme okamžite informovať.

Ďakujeme za spoluprácu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia!

V priebehu mesiacov september a október budú v areáli školy prebiehať stavebné práce. Prosíme o zvýšenú bezpečnosť pri pohybe v okolí školy.

Žiaci našej školy boli o tejto skutočnosti informovaní na triednických hodinách.

Ďakujeme za porozumenie.

*********************************************************************************************************************************************

7 divov moje vlasti (Mgr.Jozef Zvolenský)

Stučná anotácia : Cieľom projektu bolo umeleckým vyjadrením prezentovať sedem divov svojej vlasti . Projekt dával priestor na výtvarnú a literárnu prezentáciu žiakov, podporoval ich vzťah k rodnej krajine, histórii, kultúrnym či náboženským hodnotám. Poslaním projektu bolo podporovať vlastný názor a prezentáciu svojej práce. Do projektu sa na začiatku zapojilo niekoľko škôl z celého sveta. Nanešťastie vďaka prerušeniu vyučovania po celom svete sa nakoniec podarilo projekt dokončiť len so školami zo Slovenska, Česka, Estónska, Bulharska, Srbska a Malajzie. Moje veľké poďakovanie patrí Mgr. Richardovi Zvolenskému, ktorý mi pomáhal pri preklade do anglického jazyka a pri komunikácii so zapojenými školami. Taktiež všetkým žiakom našej školy a kolegom, ktorí mi pri projekte pomohli. Celý projekt ako PDF súbor. Nedokončený a preto nezaradený projekt od detí z Malajzie  -PDF súbor.

**************************************************************************

OZNAM - Hodina etiky 

Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú predmet Etická výchova, že dňa 9.9.2020 sa vyučovanie uskutoční dištančnou formou. Vyučovanie začne  o 7:50hod., koniec bude o 8:25 hod. Po ukončení sa žiaci sa presunú do školy.

_______________________________________________________________________________

 

Milí rodičia a milí naši prváčikovia!

Dovoľte mi, aby som vás dnes, pre vás tak výnimočný deň, srdečne privítala. Isto ste aj vy  s nedočkavosťou čakali na váš veľký deň, kedy prejdete prvýkrát bránami tejto školy a budete si môcť hrdo sadnúť do školských lavíc. Prednedávnom ste možno niektorí vstupovali so slzami v očiach do škôlky a len ťažko sa vám odchádzalo od rodičov. Dnes tu stojíte s očakávaním, možno  s obavami, aké to všetko bude. Ja už teraz viem, že to bude jedno veľké dobrodružstvo. Naučíte sa  čítať, písať, počítať a  nemusíte sa báť, máme tu veľmi dobrých pánov učiteľov a pani učiteľky, ktorí vás to všetko s radosťou naučia a môžete sa na nich kedykoľvek obrátiť.

Naozaj by som  Vám chcela úprimne popriať veľa síl, trpezlivosti a chuť do učenia. Možno niečo pôjde pomalými krôčikmi ale o to viac sa z toho budete tešiť. Želám vámveľa nových kamarátov, zážitkov a krásnych dní. Dovoľte mi, ešte na záver, prečítať Vám krátku básničku.

 

PRVÁCKA PESNIČKA

 

Čo to počuť? Aké reči?

Čo to zvonec zvoní,

že kráčajú do školičky spolužiaci noví?

 

Čvirikajú všetky vrabce

 a štebocú sýkorky,

vraj tí malí kamaráti

prichádzajú zo škôlky .

 

Naučia sa rátať, čítať,

správne písať vety.

A z nich celý príbeh skladať,

správa o tom letí.

****************************************************************************************************************************************

Milí žiaci, milí rodičia,
po letných prázdninách sa opäť otvorili brány našej školy. Veríme, že v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami sa nám spoločne podarí prežiť úspešný školský rok 2020/2021
 
                                                                                                                  Vaši pedagógovia smiley
*****************************************************************************************************************
Oznam pre rodičov
 • Školský klub detí začína od 3.9.2020.
 • Školská jedáleň bude v prevádzke od 3.9.2020
Vyučovanie 3.9. - 4.9.2020
1.ročník -  3 vyučovacie hodiny  2. - 9. ročník - 5 vyučovacích hodín
 
Vyučovanie 7.9.2020 - 11.9.2020
1. ročník - 3 vyučovacie hodiny  2. - 9. ročník - podľa rozvrhu
 
Vyučovanie od 14.9.2020
1. - 9. ročník podľa rozvrhu
******************************************************************************************************************

Dôležité !!!!

Na tomto linku si môžete stiahnuť potrebné dokumenty potrebné pri nástupe do školy  - link

******************************************************************************************

Nový školský rok za dverami :)

V  uvedenom pdf súbore je zoznam učebných pomôcok pre všetky ročníky na školský rok 2020/2021. Berte tento zoznam ako odporučenie. Počas prvého týždňa v škole sa môže ešte zoznam upresniť. Školské potreby a pomôcky - PDF

********************************************************************************************************************************************

 

Autor a administrátor webstránky Mgr. J. Zvolenský

kontakt : haluzka@gmail.com

12. augusta  2020 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 102 000 smiley

21. augusta  2019 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 78 000 smiley

30. augusta  2018 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 58 000 smiley

30. augusta  2017 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 48 000 smiley

8. októbra 2016 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 38 000 smiley

25. mája 2015 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 25 000 smiley

stránka založená 5. novembra 2013

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...