OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Archív 2013/2014

30. august 2014 - Posledné úpravy (Mgr. J.Zvolenský)

Vďaka ochote PaeDr.M.Krigovskej sa nakoniec opravila aj posledná trieda smiley S  výdatnou pomocou rodičov a detí sa blížime k finálnej verzii 3. a 4. triedy. V triede bolo potrebné "oškriabať" steny, napenetrovať, opraviť poškodené miesta, namaľovať steny, lavice, radiátory a tieto dni sa finišuje s dokončením predelovej steny , na ktorej bude zavesená interaktívna tabuľa. Poďakovanie patrí rodinám Krigovských, Mihalíkových, Herdových, Juríkových, J. Bilošovej, Š. Bilošovi, A. Žigovej a veľkému pomocníkovi Adamkovi Žigovi. Fotografie si môžete pozrieť tu

20.august 2014 - domaľované (Mgr.J.Zvolenský)

Dnes popoludní rodičia Milan Dávid, Petra Dávidová, Patrik Lukáč, Petra Lukáčová a tr.učiteľka Eva Škodová dokončili maľovku v budúcej 1. a 2. triedy. Trieda je pekne vymaľovaná na bielo, sokel je marhulkový, radiátory sú natreté farbou s maslovým odtieňom a taktiež je nanovo natretá školská tabuľa. Ďakujem im za ochotu a pomoc. Poďakovanie patrí tiež Martinovi Magušínovi a Roamnovi Černákovi za sponzorskú pomoc pri maľovke. Som veľmi rád, že ďalšia trieda je pripravená na začiatok školského roku. Tu sú fotografie

11. august 2014 - pripravené na maľovku (Mgr.J.Zvolenský)

Najťažšie máme za sebou. Budúca 1. a 2. trieda je vďaka veľkej obetavosti a ochote rodičov Marcela Biloša a Karola Lukáča oklébrovaná a vystierkovaná. Po dôkladnom zaschnutí bude ešte potrebné  vymaľovať triedu aj radiátory. Moje poďakovanie patrí aj Stanovi Juríkovi, ktorý pomáhal pri stierkovaní. Budem rád, ak mi s maľovkou pomôžu ďalší rodičia, ktorých deti budú do tejto vynovenej triedy chodiť. Ešte raz ďakujem Marcel, Kajo a Stano. Veľmi si to vážim !

18.júl 2014 - Pokračujeme (Mgr.J.Zvolenský)

Tento týždeň sa v škole ďalej pracovalo. Ja som domaľoval počítačovú triedu, Marcel Biloš dokončil povrchovú úpravu 1. a 2. triedy a dnes Karol Lukáč a Stano Jurík ťahali v 1. a 2. triede stierku. Ďakujem im veľmi pekne za ich ochotu a veľkú pomoc a spolu sa teším na krásnu triedu. Ešte nás čaká dokončenie a veľké maľovanie. Poteší každá pomoc.

1.7.2014 - Piata trieda hotovo smiley(Mgr.J.Zvolenský)

V pondelok popoludní bola na nový školský rok pripravená aj budúca piata trieda. Triedny učiteľ budúcich piatakov Mgr. J. Benč, maliar pán J. Valkovič a bývalí žiaci deviateho ročníka upravili a vymaľovali budúcu piatu triedu. Za námahu a pomoc im ďakujem. Tu sú fotografie

30. jún 2014 - Už je to tu yes (Mgr. J. Zvolenský)

Dnes popoludní priviezla doručovacia spoločnosť to, na čo sme dlho čakali smiley. Nová interaktívna tabuľa QOMO QWB-4T200, notebook Lenovo ThinkEdge 545, datavideoprojektor Epson EB-420, wifi router D-Link DIR -826L ale hlavne 20 novučičkých tabletov Samsung Galaxy Note 10.1 aj ochrannými obalmi. Mám naozaj radosť. Verím, že ich budeme aktívne využívať a vytvoríme množstvo využiteľných appletov a prezentácií.

28. jún - Oprava 1. a 2. triedy (Mgr. J.Zvolenský)

V sobotu od 8.00 do 15.30 hod. rodičia M. Biloš, J. Bilošová. K. Lukáč a učitelia E.Škodová a J.Zvolenský spoločne opravovali priestory 1. a 2. triedy. Nakoľko boli steny aj strop značne poškodené, bolo potrebné steny  poriadne oškriabať, napenetrovať a následne natiahnuť na ne kleber. Po čiastočnej oprave stropu a následnej penetrácii je trieda pripravená na ďalšie pokračovanie : Budem rád, ak nám pomôžu aj ďalší rodičia budúcich prvákov a druhákov. Tu sú fotografie

27. jún 2014 - Ukončenie šk. roku (Mgr. J. Zvolenský)

V piatok sa po sv. omši uskutočnilo slávnostné ukončenie šk. roku 2013 / 2014. Tento rok to bolo netradarične pred školou, pretože hlavná chodba je ešte stále nepoužitelňa z dovodu stavebných prác v škole . Na slávnostom ukončení sa zúčastnili vdp. farár J. Pluta, poslanec OcÚ Skýcov Ľ. Černák a starosta obce  T. Kolembus. Riaditeľ školy Mgr. J. Zvolenský v krátkom príhovore poďakoval žiakom a učiteľom za zodpovednú a svedomitú prácu počas celého roku a tiež poďakoval p. Ľ. Černákovi a p. M. Bernátovi za sponzorskú pomoc škole. Následne triedni učitelia odmenili najlepších žiakov v jednotlivých ročníkoch . Nasledovalo vyhodnotenie súťaže o Cenu starostu obce. Pre najlepších žiakov venoval ceny p. Ľ. Černák a hlavnú cenu starosta obce. Najviac bodov získal opäť Adam Zbonka. Nakoľko Adam už hlavnú cenu získal (podľa pravidiel súťaže ju môže ziskať len 1x počas štúdia v ZŠ) venoval mu riaditeľ školy hodnotnú knihu. Víťazom sa tak stala žiačka 8. ročníka Nikola Ondrejmišková, ktorá cenu získala vďaka výborných výchovno - vzdelávacím výsledkom, aktivite a zapojenosti do súťaží.. Celkové výsledky si môžete pozrieť tu. Po rozlúčkovej básničke deviatkov a krátkom pozdrave starostu obce riaditeľ školy zaželal žiakom 9. ročníka veľa úspechov na nových školách a poďakoval všetkých za ich prácu.

26. jún 2014 -  Rozlúčková slávnosť (Mgr.J.Zvolenský)

Vo štvrtok popoludní sa v kultúrnom dome uskutočnila slávnostná rozlúčka žiakov 9. ročníka so školou. Úvod patril príhovorom triedneho učiteľa Mgr. J. Benča, riaditeľa školy Mgr. J.Zvolenského a starostu obce Mgr. T. Kolembusa. Po učiteľskom tanci,  zábavnom programe žiakov, čítaní častušiek a krájaní torty nasledovala výborná zábava. Všetci žiaci sa úžasne bavili až do 23.00 hod. V mene všetkých učiteľov  ďakujem žiakom 9. ročníka a ich triednemu za pekne strávený večer . Z viac ako 500 fotografií malý výber  - Tu sú fotografie

25. jún 2014 - Opravy tried (Mgr.J.Zvolenský)

Z finančných prostriedkov z burzy a zberu papiera sme spolu s pomocou žiakov a rodičov začali opravovať jednotlivé triedy. Po týždni usilovnej práce je hotová budúca 8. trieda – Lentilková smileya na 70 % je zatiaľ dokončená 9. trieda, ktorá bude zároveň aj jednou z interaktívnych tried v škole.  Poďakovanie patrí RNDr. G. Deákovej , ktorá spolu so súčasnými siedmakmi svoju Lentikovú triedu dokončili a je pripravená na budúci školský rok. Pri náročnejšej oprave budúcej 9. triedy (bolo potrebné urobiť aj stierky) nám výrazne pomohol Vlado „Bušo“ Pavkov, triedna učiteľka Mgr. M. Minárová a samotní budúci deviataci. Triedu treba už len domaľovať, natrieť radiátory a osadiť tabuľu s projektorom. Poďakovanie patrí aj Filipovi Pavkovovi a Matejovi Lehnertovi, ktorí nám veľmi pomohli.

Tu sú fotografie - Lentiková trieda (8. ročník)

Tu sú fotografie - Interaktívna trieda  (9. ročník)

12. jún 2014 - Finále MS žolík (Mgr.J.Zvolenský)

V pondelok 9.júna 2014 sa uskutočnilo veľké finále Majstrovstiev sveta v kartovej hre žolík. Po tuhom boji sa novou majsterkou sveta stala Mima Bernátová 9. ročník, na 2.mieste bola Tamara Mihalíková 7. ročník a na 3. mieste Nikola Ondrejmišková z 8. ročníka. Víťazke blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujem za férový boj a kopec zábavy.

Oficiálne výsledky - Testovanie 9 (Mgr.J.Zvolenský)

Na stránke NUCEM - u (národný ústav certifikovaných meraní) sú zverejnené oficiálne výsledky Testovania 9 žiakov v školskom roku 2013/2014 . Na našu veľkú radosť dosiahli žiaci ZŠ Skýcov najlepšie výsledky v matematike aj slovenskom jazyku v okrese Zlaté Moravce. Všetkým žiakom za ich celoročnú snahu a prípravu ďakujeme. Veľké poďakovanie patrí aj Mgr. M. Minárovej a Mgr. J. Benčovi, ktorí žiakov na Testovanie 9 svedomito pripravovali. Pre lepšie porovnanie si môžete pozrieť aj predošlé ročníky testovania. Z nich je zrejmé, že napriek enormnej snahe a zodpovednej príprave učiteľov počas celého školského roku je vždy rozhodujúce, ako celé testovanie zvládnu samotní žiaci. Po dlhých rokoch je toto náš najlepší výsledok a verím, že budúcoroční deviataci sa s testovaním popasujú rovnako zodpovedne. V uvedenom linku si treba zvoliť sledovaný predmet (matematika alebo slovenský jazyk)  a potom pozrieť posledný stĺpec PŠ (percentil školy) - číslo udáva, aké percento  škôl z celého slovenska dosiahlo horší výsledok ako porovnávaná škola.

Oficiálne výsledky 2014 TU JE LINK

pre porovnanie minulé ročníky

Oficiálne výsledky  2013 TU JE LINK

Oficiálne výsledky  2012 TU JE LINK

6.jún 2014 - Múzeum praveku (Mgr. J. Zvolenský)

V piatok žiaci 6., 7. a 8. ročníka absolvovali exkurziu do Múzea praveku v Bojniciach. Exkurzia bola súčasťou výhry v celoslovenskej súťaži o praveku na Slovensku (žiaci našej školy získali 3. miesto). Okrem nákladov na exkurziu sme získali aj závesnú mapu o praveku. Múzeum praveku v Bojniciach umožňuje žiakom lepšie pochopiť historické súvislosti, spôsob života v danom období ako aj pomocou zábavných aktivít vyskúšať svoje schopnosti (Simona Minárová a Adam Herda boli nezabudnuteľní). Za pomoc a super strávené dopoludnie ďakujem RNDr.G.Deákovej a Mgr. M. Minárovej . Tu sú fotografie a tu je video

6. jún 2014 - Chata Dunaj - Bojnice (Mgr. J. Benč)

V dňoch 4., 5. a 6. júna 2014 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili rekreačno-vzdelávacieho pobytu  v nádhernej prírode, spojeného s návštevou zoologickej záhrady, športovaním, turistikou či opekaním  a varením gulášu. Na pobyt si šetrili počas celého školského roka a tešili sa, keď nadišiel vytúžený deň „D“.  Počasie nám prialo, chata sa nám páčila, aj super guláš, ktorý už tradične varil p. Marián Bernát  vo vlastnej réžii, začo mu chcem veľmi pekne poďakovať, tiež všetkým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli túto krásnu akciu zrealizovať.  Bola to taká malá spoločná rozlúčka, lebo o chvíľu sa všetci rozídu do nových škôl. Dúfam, že im zostanú v pamäti len krásne spomienky na základnú školu. tu sú fotografie

2. jún 2014 - Deň detí (Mgr.J.Zvolenský)

Tento školský rok sme pre deti pripravili dva hlavné programy. V piatok 30. mája sa žiaci našej školy spolu s deťmi z materskej škôlky zúčastnili divadelného predstavenia Ferdo Mravec v DAB Nitra (viac info v samostatnom článku). V pondelok 2.júna bol to športový deň. Žiaci 1. stupňa najprv navštívili výstavu domácich a exotických zvierat, ktorú pre deti pripravil p. Dušan Lukáč. Potom sa deti zabávali množstvom športových súťaží a aktivít, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky. Žiaci 2. stupňa boli rozdelení do dvoch skupín. Chlapci sa zúčastnili futbalového turnaja a dievčatá turnaja vo vybíjanej. Všetci žiaci školy dostali drobnú sladkosť z finančých prostriedkov školy a taktiež od starostu obce. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré sa aktívne zúčastnili chovateľskej výstavy a priniesli svojich domácih miláčikov : Sebastián Lukáč (1.roč.) - agapornis, Nina Bilošová (2.roč.) - morské prasiatko, dva králiky a andulka, Adela Zbonková (5.roč.) - králik .

Foto - turnaj vo vybíjanej

Video - výstava zvieratiek

Foto - futbalový turnaj

Foto - Divadlo Andreja Bagara Nitra

Foto - aktivity pre 1.stupeň (fotky doplním )

30.máj 2014  - Ferdo Mravec (Mgr.M.Minárová)

Huncútske očká, šibalstvá za ušami, červená šatka okolo krku, že neviete o kom vravím? Jasné, že o Ferdovi mravcovi, a práve týmto krásnym divadelným predstavením sme sa pokúsili deťom ZŠ a MŠ spríjemniť Deň detí. Z tohto dôvodu sme v piatok 30. mája v DAB v Nitre videli milé predstavenie, z ktorého si, nielen, deti odniesli úsmevné zážitky spojené s poučnou pointou príbehu o priateľstve. Tu sú fotografie

28.máj 2014 - Tabletová učebňa (Mgr.J.Zvolenský)

Dnes mi prišiel email s nasledujúcim textom  a verím, že okrem mňa, ste sa potešili aj Vy :

Vážený pán riaditeľ, s potešením Vám oznamujeme, že počet tabletov, ktorými bude vybavená digitálna učebňa na Vašej škole sa zvýšil na 20.

 

23.máj 2014 - Atletické hry (Mgr.V.Ondrejka)

V piatok 23. 5. 2014 sa žiaci z našej školy už tradične zúčastnili VIII. ročníka atletických hier Mikroregiónu Tribečsko v Žitavanoch. Nominácia pretekárov sa nerodila ľahko, pretože termín hier kolidoval s exkurziou žiakov do Mochoviec. Nakoniec som vybral mladších pretekárov, aby aj oni „privoňali“ atletickým pretekom. Reprezentovali nás: Veronika Laciková - 60 m, 600 m ,Lujza Masaryková - 60 m, Lukáš Fajna - 60 m, 800 a Adam Fajna - 60 m, 800 m. Za slnečného počasia zvádzali pretekári boj s časom. Veľmi zaujímavý bol bratovražedný súboj bratov Fajnovcov, z ktorého víťazne vyšiel starší Lukáš. Za bojovné výkony chlapcom a dievčatám srdečne blahoželáme.

23.máj 2014 - Exkurzia Mochovce (RNDr.G. Deáková)

Bojíte sa jadrovej elektrárne ? Dajte sa poučiť! Mali by ste navštíviť jadrovú elektráreň v Mochovciach. Naši žiaci tam boli 23.5. 2014. Najskôr sme boli v Infocentre, kde sme sa oboznámili s históriou výstavby, činnosťou a veľká časť bola venovaná informáciám o bezpečnej prevádzke. Potom si žiaci (aj niektorí učitelia J )mohli  vyskúšať , koľko energie sú schopní vyrobiť bicyklovaním. Boli prekvapení z výsledkov. Ďalšia časť exkurzie prebiehala v autobuse. Prešli sme bezpečnostnou kontrolou a potom nás previezli po funkčnej elektrárni -samozrejme s odborným výkladom. Mali sme dobrý pocit, že strach nie je na mieste  - výroba elektriny v Mochovciach je bezpečná. Tu sú fotografie

20.máj 2014 - MO v atletike (Mgr. J. Benč)

Dňa 20.5.2014 sa na štadióne v Zlatých Moravciach uskutočnili školské majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v atletike žiakov a žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Veronika Laciková – beh na 60m a 300m, Lujza Masaryková – beh na 60m, hod kriketkou, Lukáš Fajna – beh na 60m, 300m, Patrik Gahér – beh na 300m, 1 000m. Napriek tomu, že sa nikomu z nich nepodarilo stáť na stupienku víťazov na prvých troch miestach a ostatné výsledky ešte len dodatočne pošlú, už teraz možno jednoznačne povedať, že za svoje výkony sa nikto z nich nemusí hanbiť. Bojovali statočne, s plným nasadením a určite obsadili pekné miesta, niektoré aj v prvej desiatke. Nie je vždy dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, získať skúsenosti pre budúce roky a v konečnom rade urobiť niečo aj pre svoje zdravie a zašportovať si. A to sa našim súťažiacim určite podarilo. Blahoželáme. Tu sú fotografie

20.máj 2014 - Výberové konanie (Mgr.J.Zvolenský)

Už to mám čierne na bielom a je to oficiálne. Rada školy rozhodla, že som vo výberovom konaní dňa 12.5.2014  neuspel a novou p. riaditeľkou ZŠ Skýcov sa stáva v novom školskom roku Paedr.M.Krigovská. Novej pani riaditeľke želám vo svojom mene veľa úspechov, dobrých nápadov a veľa podpory od starostu obce, rady školy, kolegov a samozrejme rodičov. Ja by som chcel za seba poďakovať za dlhé roky podpory počas môjho "riaditeľovania"  mnohým bývalým aj súčasným kolegom, rodičom a samozrejme žiakom. Vážim si Vašu podporu a ďakujem. Len pre upresnenie a na ukončenie všetkých zaručených informácii  - neprihlásil som sa do žiadneho iného výberového konania za riaditeľa do iných škôl ani neodchádzam zo školy. Verím, že ešte mám čo ponúknuť žiakom našej školy, či už ako učiteľ alebo priateľ.

7.máj 2014 - Slávik Slovenska (Mgr.V.Ondrejka)

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska. Minulý týždeň , t. j. 7. 5. 2014, nás reprezentovali dve speváčky:  Ivanka Dávidová 5. roč.  a Simonka Minárová 8. roč. Hoci v kvalitnej konkurencii spevákov nezískali popredné umiestnenia svojimi speváckymi výkonmi vôbec nesklamali. Poďakovať sa patrí hlavne Simonke Minárovej, ktorá sa už siedmi krát prebojovala do okresného kola a stále jej to veľmi pekne spieva.  Dievčatá vydržte!

2.máj 2014 - Exkurzia Bojnice (Mgr.E.Škodová)

V piatok 2. 5. sme sa v dobrej viere vybrali na výlet do Zoologickej záhrady v Bojniciach. Naplánovali sme si toho veľa, ale „učiteľ mieni a prvák a druhák mení“. Ešte sme len vystúpili z minibusu a už sa obzerali, čo by si kúpili. Nakoniec sme ich presvedčili, že najskôr si pozrieme zvieratká. Vtedy začalo dlhé putovanie za poznaním . Zvieratá boli v tom teple pokojné, čo sa nedalo povedať o našich deťoch. Prešli sme asi celú Zoo, pretože každý chcel  vidieť práve to svoje zvieratko. A tak sa zebry, medvede, koníky pozerali na nedočkavé deti zo Skýcova. A určite uhádnete, čo bolo najzaujímavejšie?! Presne tak - opice.  Žiaci mali veľa zážitkov a ešte dlho budú spomínať aj na to, ako sa im svojím mocným revom pozdravil kráľ zvierat – lev. Na záver by som chcela poďakovať rodičom, ktorí sa s nami prebojovali až do šťastného konca. Fotografie si môžete pozrieť tu

2.máj 2014 - Exkurzia Bratislava (RNDr.G.Deáková)

V piatok 2.5.2014 sme boli so žiakmi na exkurzii v Bratislave. Naše poznávanie začalo v NR SR. Deti mali zážitok hneď na začiatku, keď museli prejsť bezpečnostnou kontrolou. Potom nasledovala prednáška a neskôr beseda o histórii a súčasnosti parlamentu. Vyvrcholením bol pobyt v  rokovacej miestnosti, kde sa deti fotili na miestach rôznych poslancov a ministrov. Z  budovy NR SR sme išli na nádvorie hradu, kde sme si pozreli Svätopluka na koni a nádherné výhľady na Bratislavu. Po malom oddychu sme pešo prešli k Dómu sv. Martina. Bolo to dosť vyčerpávajúce, lebo bolo veľmi teplo.   Žiaci sa dozvedeli veľmi veľa nových a zaujímavých informácií o našom hlavnom meste. Celú exkurziu sme museli samozrejme ukončiť nákupmi v Avione. Každý mal šancu dozvedieť sa niečo nové a veční ufrflanci si to vynahradili pri nákupoch.

Myslím si, že exkurzia sa vydarila. yes

Fotografie si môžete pozrieť tu

2.máj 2014 - School Dance 2014 (Mgr.J.Zvolenský)

Naše šikovné dievčatá nacvičili moderný tanec a prihlásili sme sa s ním do mediznárodnej súťaže School Dance 2014. Video sme natočili na školskej streche, aby sme okrem šikovnosti dievčat ukázali aj krásu našej obce a okolitej prírody. Poďakovanie patrí Simone Minárovej, Nikole Ondrejmiškovej, Denise Juríkovej, Simone Pavkovovej a Tamare Mihalíkovej (Tamarka spolu s dievčatami tanec cvičila, ale pre chorobu nebola pri videonahrávke). Do finále postúpia tie družstvá, ktoré vyberie odborná porota a tie, ktoré získaju najviac Like cez facebook. Kedže sme malá školička smiley potrebujú baby každý hlas. Tak hlasujte a posielajte link ďalej  :)

Tu je link a hlasujteeee :)

Slávik Slovenska 2014 (Mgr. E. Škodová)

Čo najkrajšie spieva? Ževraj slávik, ale musím povedať, že aj niektoré deti na našej škole sa mu vyrovnali. Kedy? 16. apríla, keď sa u nás konalo školské kolo tejto milej speváckej súťaže, ktorej sa , na naše veľké potešenie, zúčastnilo  veľa žiakov. Ľudové piesne boli najkrajšie v podaní týchto žiakov:

I. kat. (1. – 3. ročník) 1. miesto: Ema Bilošová, 2. miesto: David Pauček, 3. miesto: Lujza Mihalíková

II. kat. (4. – 6. ročník) 1. miesto: Ivana Dávidová, 2. miesto: Matej Lehnert, 3. miesto: Adam Fajna

III. kat. (7. – 9. ročník) 1. miesto: Simona Minárová, 2. miesto: Nikola Ondrejmišková

Do okresného kola postúpili Iva Dávidová a Sima Minárová , tak im držíme palce, nech aj v Zlatých Moravciach vedia, že skýcovské deti vedia krásne spievať smiley

14. apríl 2014 - Vyhrali sme ! (Mgr.J.Zvolenský)

Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach organizovalo 4.ročník súťaž pre žiakov základných škôl . Úlohou triednych kolektívov bolo vyhľadať v literatúre a na internete čo najviac zaujímavých informácií o živote v praveku a spracovaný text zaslať organizátorom súťaže. Na našej škole sme to spracovali trošku inak  – text sme doplnili maketou pravekej  jaskyne. Pri príprave a realizácii sme využili medzipredmetové vzťahy  dejepis – informatika – technická výchova. Teoretickú časť spracovala so žiakmi RNDr.Gabriela Deáková a praktickú časť – výrobu modelu jaskyne s nástennými maľbami, ohniskom a výrobkami z hliny vyrobil  so žiakmi šiesteho ročníka riaditeľ školy Mgr. Jozef Zvolenský. Fotografie hotovej jaskyne ako aj sprievodný text sme zaslali do súťaže. Na našu veľkú radosť  naša základná škola spolu so školami v Rybanoch a Trstennej túto celoslovenskú súťaž vyhrala ! . Vyhrali sme zájazd do Múzea praveku v Bojniciach s odbornou prednáškou a navyše aj nástenný panel o praveku od spoločnosti Publicom. Súťaže sa zúčastnilo 83 škôl z celého Slovenska a nás teší, že sa nám podarilo takto krásne uspieť. Za pomoc ďakujem RNDr.G. Deákovej, ktorá mi s celým projektom pomohla a žiakom 6. ročníka za krásnu jaskyňu.

14.apríl 2014 Majstrovstvá okresu (Mgr.V.Ondrejka)

Školské majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v malom futbale – školský pohár žiakov ZŠ 14. 4. 2014 sa 10 našich žiakov z 5., 6. a 7. ročníka zúčastnilo majstrovstiev okresu v malom futbale. V skupine sme bojovali o postup so žiakmi ZŠ Mojmírová ZM, ZŠ Obyce a ZŠ Tesárske Mlyňany. V prvom zápase s Obycami sa chlapci ťažšie rozbiehali a dvomi vlastnými gólmi sme prehrávali už 3:1. Bojovým výkonom v druhom polčase dokázali chlapci zlikvidovať súperov náskok   a tak si zabezpečiť remízu 3:3.

Druhý zápas s Tesárskymi Mlyňanmi bol kvalitnejší a hlavne vyrovnaný. Chlapci sa rozišli s bezgólovou remízou. V treťom zápase proti chlapcom zo ZŠ Mojmírova naši chalani podali  vynikajúci  výkon. Stav bol dlho 0:0 až v závere 1. polčasu sme sa presadili a viedli sme 1:0. V druhom polčase Moravčania vyrovnali. Vzápätí po rozohrávke nášho brankára prebral na pravej strane loptu N. Chladný a prudkou krížnou strelou zavesil. Vypukla obrovská radosť, ale tú veľmi rýchlo schladil nekompromisný rozhodca, ktorý postrehol porušenie pravidla pri rozohrávke. Do konca zápasu, keď sme mali územnú prevahu sa už chlapcom nepodarilo streliť gól. Zápas sa skončil remízou 1:1.

Verím, že remízovými  zápasmi stúpne našim futbalistom sebadôvera a začne sa im viac dariť aj v majstrovskej súťaži.Títo chlapci nás reprezentovali: A. Fajna, F. Ondrejmiška (5.roč.), A. Herda, L. Fajna, M. Černák , M. Lehnert (6.roč.), K. Cvik, S. Škoda, M. Mihalík, N. Chladný (7.roč.) Tu sú fotografie

 

9.apríl 2014 - matematická olympiáda (Mgr.J.Benč)

Dňa 9.4.2014 sa v ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali: žiak 6. ročníka, Lukáš Fajna a dvaja žiaci 8. ročníka, Adam Zbonka a Boris Černák. V šiestom ročníku sa nepodarilo ani jednému žiakovi z okresu byť úspešným riešiteľom okresného kola. V ôsmom ročníku boli z celého okresu úspešní len traja žiaci a z toho na našu veľkú radosť hneď dvaja žiaci z našej školy. Na prvom mieste s počtom bodov 18 z možných osemnástich skončil Adam Zbonka a na druhom mieste s počtom bodov 12 sa umiestnil Boris Černák. Adamovi za prvé miesto a Borisovi za druhé miesto v okresnej súťaži srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

3. apríl 2014 - Múzeum praveku (Mgr.J.Zvolenský)

Žiaci 6. a 7. ročníka sa zapojili do projektu Pravek , ktorý vyhlásilo Múzeum praveku v Bojniciach. Na hodinách dejepisu a informatiky žiaci vyhľadávali a spracovali informácie o pravekých ľuďoch, ich živote, zvykoch a osídlení našeho územia. Získané informácie potom využili pri tvorbe predmetov žiaci 7. ročníka (sekera, oštep, maketa obydlia) a žiaci 6.ročníka vyrobili maketu pravekej jaskyne s maľbami, ohniskom a keramikou. Všetky vyrobené makety využijeme ako výborné učebné pomôcky. V projekte so žiakmi pracovali RNDr. G. Deáková a Mgr. J. Zvolenský. Fotografie si možete pozrieť tu.

3. apríl 2014 - Čaro ruží (Mgr.J.Zvolenský)

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže - Čaro ruží v Arboréte Mlyňany SAV. Hlavným cieľom súťaže bolo dať deťom možnosť vyjadriť svoj vzťah k arborétu, stromom a prírode. Do súťaže bolo možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte A4. So žiakmi na 1. aj 2. stupni  pracovali Mgr. E. Škodová a vdp. Mgr. J.Pluta. Najkrajšie žiacke práce, ktoré sme do súťaže zaslali,  si môžete pozrieť tu

28.marec 2014 - úspešná riešiteľka (RNDr.G.Deáková)

Po roku opäť nastal čas ukázať svoje vedomosti z chémie na okresnom kole.  Cesta tam nebola ľahká. Najskôr bolo treba vyriešiť úlohy domácej prípravy. Potom nasledovala praktická časť. Ukončením prípravy bol test školského kola. Školské kolo riešili 3 žiaci a víťazom sa stala  Michaela Bernátová. Ale to nebolo všetko. Nastal čas intenzívnej prípravy a učenia sa.  Oplatila sa vynaložená námaha. Dňa 27.3. 2014 sa konalo v Zlatých Moravciach okresné kolo CHO a M.Bernátová sa stala úspešnou riešiteľkou. Urobila nám veľkú radosť  a srdečne blahoželáme. Tu sú fotografie

21.marec - Nová trieda (Mgr.J.Zvolenský)

Krátka hádanka. Čo je to ? Jeden deň sa to penetruje, dva dni sa maľujú bielou farbou steny a strop, jeden deň bočné steny, nakoniec sa namontuje nová tabuľa, zavesia plagáty a rozložia nové lavice a stoličky. Neviete ? No predsa nová pekná trieda. Pomaličky postupujeme a dávame do poriadku staré triedy. Dnes sme potešili piatakov. Verím, že s pomocou rodičov tento rok ešte aspoň jednu triedu zmeníme na nepoznanie. Nech sa Vám , milí žiaci , v novej triede darí. :) Za pomoc ďakujem Filipovi Pakovovi, ktorý mi dva dni pomáhal s maľovaním. Tu sú fotografie

19.marec - PYTAGORIÁDA (Mgr.J.Zvolenský)

18. a 19. marca 2014 sa v ZŠ Pribinova uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoras. Našu školu reprezentovali Ema Bilošová (3.roč.). Ivanka Dávidová (5.roč.), Lukáš Fajna (6.roč.), Boris Černák (8.roč.) a Adam Zbonka (8.roč.). Okrem Adama Zbonku, ktorý sa opäť stal víťazom okresného kola nebol nikto z našich žiakov úspešným riešiteľom. Adamovi Zbonkovi ku krásnemu 1. miestu blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

13.marec - Hviezdoslavov Kubín (Mgr.M.Minárová)

13. marca sa víťazi školského kola Hviezdoslavov Kubín zúčastnili okresného kola v Zlatých Moravciach. Konkrétne išlo o žiakov: Anetka Herdová 3. ročník, Adam Fajna 5. ročník a Nikola Ondrejmišková 8. ročník. Hoc nepostúpil nikto, ale urobili dobré meno našej škole, pretože ich prednesy boli skutočne veľmi pekné. Chcem sa im poďakovať za ich úsilie a dúfam, že o rok sa budú opäť snažiť prebojovať v školskom kole, aby mohli hrdo reprezentovať našu školu.

6.marec 2014  - Vybíjana (Mgr.J.Benč)

Dňa 6.3.2014, za krásneho slnečného počasia, sa na multifunkčnom ihrisku uskutočnila súťaž žiačok našej školy vo vybíjanej. Súťažili medzi sebou tri družstvá dievčat z ročníkov 5. až 9. a zahanbiť sa nedali ani malé žiačky z ročníkov 1. až 4. Nie je ani tak dôležité, kto bol prvý alebo posledný, hlavné bolo, že všetci sme spoločne prežili príjemné popoludnie plné športu a zábavy. Poďakovanie patrí pánovi Marošovi Bernátovi, ktorý poskytol ceny súťažiacim, pani Michaele Mihalíkovej za osviežujúce džúsy a všetkým, ktorí nás prišli povzbudiť, vrátane pána starostu. Tu si môžete pozrieť fotografie.

 

5.marec 2014 - Mesiac knihy (Mgr. J. Zvolenský)

Ako všetci dobre vieme, marec je mesiacom knihy. Pre všetkých čitateľov pripravujeme výtvarnú a vedmostnú súťaž. Navyše internetové kníhkupectvo Martinus pripravilo pre čitateľov zajímavú súťaž, v ktorej môžete vyhrať až 45 kníh alebo poukážku na nákup kníh v hodnote 450 €. ! Jediné, čo musíte urobiť, je hlasovať za svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Prvé kolo vyhral Harry Potter (porazil čarodejníka Gandalfa z Pána prsteňov).Dnes do polnoci prebieha súboj medzi Pipi Dlhou Pančuchou a Annou Shirleyovou (Anna zo Zelého domu). Kto máte chuť sa zapojiť a vyhrať množstvo krásnych kníh, tu je priamy link Knižnýhrdina

27. február 2014 - Nová elektroinštalácia  (Mgr. J.Zvolenský)

Vedenie Základnej školy Skýcov úprimne ďakuje p. Majovi Bernátovi a jeho pracovníkom za nezištnú pomoc pri oprave nefunkčných zásuviek, zakúpení a zapojení nového rozvádzača el. energie na poschodí pre 1. stupeň, zakúpení a zapojení nových krásnych svetiel a zásuviek do pripravovanej 5. triedy na poschodí pre 1. stupeň. Ešteraz  p. Majovi Bernátovi veľmi pekne ďakujem.Tu sú fotografie

18.február 2014 - Hokejbalový turnaj (Mgr.V.Ondrejka)

V utorok Slovensko žilo hokejom. Aj my sme sa rozhodli uskutočniť tradičný hokejbalový turnaj v deň, keď naši hokejisti bojovali na olympiáde o postup s Českom. Na multifunkčnom ihrisku sa tiež rozpútal „bratovražedný“ boj medzi chlapcami 5. – 9. ročníka. Chlapci si vytvorili tri teamy a hrali systémom každý s každým.  Nakoniec zvíťazilo mužstvo v zložení: A. Zbonka, B. Černák – 8. roč., S. Mihalík – 9. roč., S. Škoda – 7. roč., M. Černák – 6. roč. vyhralo svoje zápasy a stalo sa zaslúženým víťazom turnaja. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený A. Fajna – 5. roč. Tu sú fotografie

 

18. február - Napísali o nás (Mgr.J.Zvolenský)

O našich aktivitách v medzinárodnom projekte EU Robotics Week 2013 sa písalo aj v novom dvojtýždenníku Naše novinky (ročník I., číslo 1 / 2014 ). Článok pripravil p. Marek Modráček na str. 3. Ďakujem za propagáciu našej školy a tešíme sa, že sa o našich aktivitách informuje  , keď už nie "doma" ,tak aspoň v iných médiách.Tu je link na dvojtýždenník

14.február - Maškarný ples (Mgr.J.Zvolenský)

V piatok sa v škole uskutočnil tradičný maškarný ples. Nikdy ma neprestane udivovať, aké úžasné masky dokážu rodičia pre deti vymyslieť a vyrobiť. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 34 masiek . Porota to mala pri rozhodovaní opäť veľmi ťažké. Nakoniec  1.miesto  za masku Mimoň získala Ninka Bilošová z 2. triedy. Celým programom deti zabávala a sprevádzala Mgr.Majka Minárová, ktorá  získala určite prvé miesto u všetkých súťažiacich detí devil. Pre deti bola pripravená Valentínska diskotéka, ktorú moderoval  a deti rôznymi súťažami zabával Majo Bernát. Najzábavnejšia a najobľúbenejšia súťaž, stoličkový tanec, mala nečakané finále (pozri videozostrih). Deti sa dokázali zabávať päť hodín enlightened Za krásny a nezabudnuteľný deň  ďakujem všetkým súťažiacim, rodičom, kolegom za organizáciu a pomoc, rodičovskému združeniu za ceny pre deti , Majke Minárovej za herecký výkon a Majovi Bernátovi za výbornú zábavu a náladu.

tu sú fotografie

tu je videogaléria

Hviezdoslavov Kubín 2014 (Mgr.Z.Rajtarová)

Dňa 12. 2. 2014 sa v našej základnej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 32 šikovných recitátorov zo všetkých ročníkov. Predstavili sa v troch kategóriách. Na úvod nám pekné podujatie spríjemnili naše prváčky M. Lukáčová a K. Paučeková. Zapojili sa nesúťažne a preskúšali si svoje recitačné schopnosti. Nasledovali žiaci ostatných ročníkov, ktorí zabojovali a predstavili nám tvorbu slovenských aj zahraničných autorov.  Porota sa dohodla na nasledovnom poradí :

1.kategória   

Prednes poézie:             

1. miesto             N. Bilošová (2. ročník)                                                    

2. miesto             R. Zbonka  (4. ročník)

3. miesto             D. Knošková  (4. ročník)

Prednes prózy

1. miesto             A.Herdová (3. ročník)

2. miesto             E. Bilošová (3. ročník)

3. miesto             B. Mena   (3. ročník)

                            A. Žigo (2. Ročník)                                             

2. kategória

Prednes prózy  

1. miesto             A. Fajna (5. ročník)

 2.miesto             L. Masaryková (7. ročník)

3. kategória

Prednes prózy   

1. miesto             N. Onrejmišková ( 8. ročník)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu  a postupujúcim držíme palce v okresnom kole. fotografie si môžete pozrieť tu

                              

                                                                                                                                                         

7. február 2014 - Držte palce :) (Mgr.J.Zvolenský)

Naša škola sa prihlásila do národného projektu OPIS „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” . Cieľom projektu je v čo najväčšej miere zapojiť školy do využívania IKT na školách. Školy, ktoré budú vybrané, získajú novú interaktívnu tabuľu, notebook a ak sa všetko podarí tak aj tabletovú učebňu. Škola sa zaväzuje aktívne využívať dodané zariadenia a musí sa zapojiť do navrhovaných celoslovenských aktivít. Veríme, že sa nám podarí uspieť a získame aj tablety. Tu je priamy link na stránku projektu

6.február 2014 - Geografická olympiáda (Mgr. V.Ondrejka)

Dňa 6. februára 2014 sa na ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach konalo okresné kolo geografickej olympiády. Súťaže sa už tradične zúčastnili aj žiaci našej školy. Prvýkrát na súťaži zabojovala aj Ivanka Dávidová, žiačka 5. ročníka. Iba 4 body ju delili od úspešnej riešiteľky. Adam Herda, žiak 6. triedy, získal 73 bodov a stal sa úspešným riešiteľom. V celkovom poradí skončil na 7. mieste. Žiaci N. Chladný (7.roč.), A. Zbonka (8. roč.) a M.Bernátová (9.roč.) neboli úpešní riešitelia. Adamovi Herdovi blahoželáme k peknému výsledku.

6.február 2014 - Zápis do 1. ročníka (Mgr.E.Škodová)

Vo štvrtok sa konal slávnostný zápis budúcich prvákov do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015. Sedem chlapcov na začiatku trochu váhalo, ale potom sa už predbiehali, kto bude prvý. Na úvod sme ich aj so zvieratkami ( staršie žiačky ) srdečne privítali v našom školskom kráľovstve. Predškoláci ukázali hravým spôsobom svoje vedomosti a zručnosti, aj svoje športové nadanie. Neskôr pod dozorom pani učiteliek 1. stupňa plnili úlohy v pripravenom teste. Na záver si pozreli svoje budúce učebnice a boli za všetko odmenení malými darčekmi a sladkosťami.  Všetci sa už na prváčikov tešíme. Sú to: J Mihalík, J. F. Ostatný, M. Žikavský, M. Pavkov, C. Jurík, Š. Dávid, M. Martinček Fotografie si môžete pozrieť tu

31.január 2014 - korčuľovanie (Mgr.M. Minárová)

V piatok sme žiakom celej školy zorganizovali ako ,,darček“ za polročné snaženie výlet do ZM na klzisko. Akcie sa zúčastnilo viac ako 20 detí z celej školy, ale klzisko ,,zamorili“ devil aj vyučujúci (Minárová, Škodová, Ondrejka), mnohí rodičia a aj pán starosta, ktorý nás prekvapil svojou prítomnosťou. Okrem pádov sme sa zahrali na naháňačku, ktorou sme sa fajnovo unavili a spokojní, že sa nikomu nič nestalo sme sa vrátili domov. Fotografie si môžete pozrieť tu

31. január 2014 - Deň otvorených dverí

(Mgr. Jozef Zvolenský)

Tento školský rok sme sa rozhodli umožniť rodičom, aby videli svoje deti v škole priamo v akcií - ako sa im darí, ako sa snažia - prípadne nesnažia. Počas vyučovania si mohli pozrieť pedagogickú odbornosť jednotlivých učiteľov a samozrejme sa porozprávať o problémoch, ktoré jednotliví žiacia majú. Rodičom sme umožnili prezrieť si prácu všetkých pedagogických zamestnancov školy v širokom spektre predmetov na 1 aj 2. stupni. Množstvo rodičov túto možnosť využilo a boli na hospitáciách na viacerých hodinách. Verím, že táto aktivita zaujala všetkých rodičov, výrazne ukázala, aké sú v súčasnosti pedagogické postupy a metódy a lepšie im priblížila život školy . Tu sú fotografie

Rodičia boli na hospitáciách na týchto hodinách :

1. a 2. ročník -  Mgr. E. Škodová (Matematika a Slovenský jazyk)

3. a 4. ročník - Mgr. Z. Rajtarová (Matematika a Slovenský jazyk), Mgr. V.Ondrejka (Prírodoveda)

5. ročník - Mgr.M. Minárová (Slovensky jazyk), Mgr. J. Zvolenský (Matematika)

6. ročník - RNDr.G. Deáková (Chémia) , Mgr.M.Minárová (Slovenský jazyk), Mgr. Jozef Zvolenský (Matematika)

7. ročník  - Mgr. M. Minárová (Slovenský jazyk)

8. ročník - RNDr.G. Deáková (Chémia), Mgr. M. Minárová (Slovenský jazyk), Mgr. J. Benč (Matematika)

9. ročník - Mgr. J. Benč (Matematika)

24. január 2014 -  Súťaž 5 proti 5 (Mgr. Mária Minárová)

V piatok, 24. 1. 2014 sme to na škole poriadne rozbalili s hrou 5 proti 5. Tejto aktivity sa zúčastnilo 20 detí, ktoré si merali sily v presnosti tipovania, odhadov a približného správneho určenia odpovedí na otázky, ktoré sme kládli ,,100 Slovákom“.  Niektoré odpovede skutočne stáli za to, napr.: Aká môže byť čokoláda? – čokoládová, Čo deti neradi jedia? – jedlo... cool Celé popoludnie sa skončilo veľmi milo, keď si víťazné družstvo zmeralo sily s pedagógmi a dopriala by som vám vidieť tú snahu poraziť pedagógov. Myslím, že všetci sa zabavili a nasmiali – čo bolo aj cieľom tohto podujatia. Takže už teraz sa tešíme na budúce kolo. smiley Tu sú fotografie

22. január 2014 - OK matematickej olympiády (Mgr. J. Zvolenský)

V stredu 22. janúra 2014 sa v budove ZŠ Pribinova Zlaté Moravce uskuročnilo okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovala Adela Zbonková (5. ročník) ,za 9. ročníka sme zastúpenie nemali. Piataci mali na tri príklady 2 hodiny a deviataci na štyri príklady 4 hodiny. Úspešný bol ten žiak, ktorý získal aspoň 9 bodov (za každý príklad bolo 6 bodov) resp. 12 bodov za deviaty ročník. Hodnotiaca komisia zložená z učiteľov matematiky škôl okresu Zlaté Moravce po súťaži škonštatovala, že príklady pre piaty ročník boli veľmi náročné. Na objasnenie stačí povedať, že zo 42 piatakov z celého okresu bolo úspešných len 5 a 21 žiakov získalo 0 alebo 1 bod ! Z tohto dôvodu je zrejmá určitá nespokojnosť z výberom príkladov, pretože je ozaj náročné motivovať deti na podobné súťaže, ak je mizivé percento úspešných. Napriek tomu, že Adelka Zbonková nebola úspešná jej patrí poďakovanie za reprezentáciu školy a strávený voľný čas, ktorý venovala riešeniu príkladov školského kola.

 

Napísali o nás

Portál Moravce24 dňa 23. januára 2014 spracoval článok o našich aktivitách. Ďakujeme :)

Tu je priamy link na článok .

20. január 2014 - Vyhodnotenie projektu (Mgr. Jozef Zvolenský)

Začiatkom tohto kalendárneho roku prišlo oficiálne ukončenie projektu EU Robotics Week 2013, ktorého sme sa ako jediná základná škola zo Slovenska zúčastnili. Získali sme certifikát podpísaný generálnym sekretárom pre robotiku AISBL v EU pánom Uwe Haassom a taktiež  projektovým manežerom EU Robotics Week 2013 p.José Pedro Cardeirom - tu je certifikát . O projekte a našich aktivitách sa môžete dočítať tiež v odbornom školskom časopise Dobrá škola (január 2013). Ďakujem všetkým žiakom za pomoc a určite sa do projektu zapojíme aj na budúci školský rok.

19. december - Vianočná akadémia (Mgr. Jozef Zvolenský)

Po dlhých prípravách sa vo štvrtok uskutočnila už tradičná Vianočná akadémia. Pozvaní boli všetci rodičia, starí rodičia, zástupcovia obce a samozrejme aj sponzori. Vo viac ako hodinovom zábavnom pásme  si mohli pozrieť pestrý program, v ktorom vystupovali žiaci jednotlivých ročníkov a žiaci navštevujúci tanečný a dramatický krúžok. Diváci videli scénky, recitačné pásma a tanečné vystúpenia. Moderátorskej úlohy sa výborne zhostili žiaci 9. ročníka, Simona Lédlová a Filip Pavkov. Na záver sme si spolu s účinkujúcimi zaspievali Tichú noc. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí pripravovali deti na vystúpenia a veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim. Bolo to krásne ukončenie kalendárneho roka v našej škole.

Fotogaléria - všetky fotky priamy link

Fotogaléria - výber fotiek priamy link

Video archív  - priamy link

14. december - Vianočná burza  (Mgr. Jozef Zvolenský)

Na tohtoročnú vianočnú burzu sme sa zodpovedne pripravovali niekoľko týždňov a spolu s deťmi sme vyrobili množstvo krásnych a nápaditých výrobkov.  Tento  rok nás  opäť podporili rodičia našich žiakov ,ale aj učitelia a zamestnanci našej školy. Pripravili medovníčky, stromčeky, košíčky a zvončeky z pedigu, jemné šperky a prívesky, stromčeky z drobných kamienkov, ikebany, svietniky , sviečky a veľa ďalších krásnych výrobkov. Veľké poďakovanie patrí všetkým,  ktorí nás podporili svojimi výrobkami a samozrejme aj všetkým, ktorí si na burze zakúpili vystavené predmety. Na naše veľké prekvapenie a radosť sa nám tento rok podarilo prekonať minuloročný rekord  a  vďaka Vám sme, aj keď len o jedno euro J, vyzbierali krásnych 739 €. Tu sú fotografie

6. december 2013 - Prišiel Mikuláš (Mgr. Jozef Zvolenský)

V piatok zavítal do našej školy Mikuláš s celou svojou partiou devil Spolu s Mikulášom prišli dva anjeli a samozrejme dvaja čerti. Všetkým deťom dali pekné balíčky plné dobrôt a sladkostí. Otočili sa dvakrát. Najprv porozdeľovali balíčky, ktoré prišli od rodičovského združenia a potom porozdávali čokolády, ktoré Mikuláš priniesol z Obecného úradu v Skýcove. Tu si môžete pozrieť fotografie

 

2.december 2013 - Človeče, nehnevaj sa

(Mgr.Eva Škodová, Mgr.Jozef Benč)

Dňa 2.12.2013 sa uskutočnila v Základnej škole Skýcov obľúbená, tradičná, tentokrát Mikulášska súťaž „Človeče, nehnevaj sa“.  Zúčastnilo sa jej takmer 50 žiakov 1. až 9. ročníka. Na prízemí základnej školy sa medzi zúčastnenými žiakmi viedol urputný boj, vyhrať chcel každý. Ceny boli naozaj super. Veľmi pekne sa chcem poďakovať našim sponzorom p. Marošovi Bernátovi a p. Mirke Černákovej. Súťažiacich prišli povzbudiť aj niektorí rodičia a pán starosta. Myslím, že sme všetci prežili príjemné popoludnie a aj keď nevyhral každý, nikto nebol smutný, pretože cieľom bolo hlavne zahrať si a pobaviť sa. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tejto peknej akcii. Už teraz sa tešíme všetci na ďalší ročník.

Výhercovia:

Ročník 1. až 4. :

1.miesto - Adelka Refaey, Nina Suchá, Sebastián Lukáč

2.miesto – Viktória Frajková, David Jurík, Adam Žigo

3.miesto – Nikolka Pavková, Thomas Mihalík, Lujza Mihalíková

4.miesto – Karin Paučeková, Daniela Knošková, Patrik Pauček, Patrícia Fedoreková

Ročník 5. až 9. :

1.miesto – Simona Pavkovová, Daniel Fedorek

2.miesto – Simona Minárová, Patrik Gahér

3.miesto – Nicolas Chladný, Simon Mihalík

4.miesto – Diana Frolová, Adrián Melenec

tu sú fotogafie

29. november 2013 - Adventné vence 

Že sa nám už Vianoce nezadržateľne blížia,

o to nám adventné vecne svedčia.

V piatok poobede to všetko začalo,

keď sa tvorilo a tvorilo.

Každá trieda si veniec uvila

a prekrásne vyzdobila.

Pán farár nám ich posvätil,

a tak začiatok adventu vyhlásil.

Vianoce už teda môžu prísť,

a po nich sa chceme v zdraví opäť zísť

(Mgr. Mária Minárová)

tu sú fotografie

27.november 2013 - Imatrikulácia (RNDr.Gabriela Deáková)

Cukrík na nitke. To bola jedna z mnohých súťaží, ktoré čakali na žiakov  27.11.2013 v ZŠ. Konala sa tu totiž tradičná imatrikulácia piatakov. Žiaci sa už nemohli dočkať konca vyučovania a nervózne vyčkávali, čo sa bude diať. Čakali ich zábavné a zaujímavé súťaže, pri ktorých ukázali svoju šikovnosť a odvahu. Najviac sme sa zabavili na ťahaní cukríka na nitke iba pomocou úst, na fúkaní balónov a na skúške odvahy. Po súťažiach dostali piataci štvorlístky pre šťastie, diplom na pamiatku a boli pasovaní za druhostupniarov. Všetci sme sa dobre zabavili. Ďakujem piatakom za aktívnu účasť a aj všetkým, ktorí mi pomohli s prípravou tejto akcie. Tu sú fotografie

27. november 2013 - firma SECOP  (Mgr. Jozef Zvolenský)

European robotics week sme dnes ukončili exkurziou do spoločnosti SECOP Zlaté Moravce. V zaujímavej prezentácii si žiaci pozreli druhy robotov a prierez histórie robotiky. Potom nasledovala ukážka práce samotného robota. Výborné bolo to, že  ovládanie robota Motoman si mohli vyskúšať samotní žiaci pomocou diaľkového ovládania. Náš program pokračoval exkurziou priamo medzi výrobné linky. Žiaci videli dve robotické pracoviská na triedenie magnetických súčiastok a zváracie zariadenie. Nakoniec sme sa odfotili pri robote Motoman. Chcel by som aj touto cestou poďakovať vedeniu a zamestnancom firmy SECOP Zlaté Moravce za ústretovosť, profesionálny a odborný prístup. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Tu sú fotografie

Video z exkurzie (ospravedlňte kvalitu obrazu a zvuku. Je to spracované starším fotoaparátom)

 

26.november 2013 - Lego deň (Mgr. Jozef Zvolenský)

Dnes sme zrealizovali dlho pripravovaný Lego deň, ktorý bol súčasťou EU Robotics Week. Počas celého dopoludnia sme v interaktívnej učebni chystali robotické modely. Pomáhali mi predovšetkým žiaci 8. ročníka – Adam Zbonka, Paťo Gahér a Peťo Jenis. O 11.00 hodine to začalo yes Najprv prišli škôlkári. Po krátkej prednáške si deti vyskúšali rôzne funkcie naprogramovaných robotov a zahrali sa s vystavenými modelmi. O 14.00 hodine sme potom pripravili všetko pre žiakov základnej školy a rodičov. Ozaj som nečakal taký záujem. Fotografie hovoria za všetko smiley Okrem naprogramovaných robotov sme pre deti pripravili solárne modely lego Robolab reagujúce na optické a dotykové senzory, chodiacich dinosaurov, ale  aj veľmi trendovú modernú robotickú hračku – nano chrobákov. Poďakovanie patrí Majkovi Černákovi, ktorý spolu s celou rodinou vyrobil nádherné drevené  bludisko a taktiež Aďovi Melencovi, ktorému s papierovým bludiskom pomáhal trpezlivý starký. Obaja chlapci si jednoznačne zaslúžia ako odmenu jedného nano chrobáka. Najväčším pomocníkom bol pre mňa Adam Zbonka, ktorý mi pomáhal nielen pri príprave celého podujatia, ale sa aj zodpovedne a trpezlivo venoval všetkým deťom a rodičom, ktorí mali otázky ohľadom robotov. Taktiež si veľkú pochvalu zaslúžia Mima Bernátová, za neuveriteľnú trpezlivosť pri stavbe programovateľných robotov zo stavebnice ROBOROBO a Lukáš Fajna za výborné nápady pri programovaní modelov. Akcia končila o 16.00 hodine. Ospravedlňujem sa touto cestou všetkým deťom a rodičom, ktorí prišli po 15.30 hodine za moju neprítomnosť. Musel som sa zúčastniť zasadnutia rady školy, ktorá zvolila čas na začiatok stretnutia 15.00 hodinu. Zajtra ukončíme náš robotický týždeň exkurziou do spoločnosti SECOP. Za krásne fotografie ďakujem môjmu priateľovi - Romanovi Rajtarovi Tu sú fotky

krátke video robota z Lega, ktorý pomocou optických senzorov vyhľadáva čiernu čiaru

 

 

25.november 2013 - Exkurzia (Mgr. Jozef Zvolenský)

Prvým bodom nášho týždňa robotiky bola exkurzia pre žiakov 2. stupňa do SOŠ technickej Zlaté Moravce (Calex). Skoro dve hodiny sa nám venovali majstri odborného výcviku, učitelia a pracovníci školy. Žiaci si najprv pozreli učebňu teórie . Spolu s odborným výkladom si mohli pozrieť prácu robotického ramena a programovú prípravu CNC zariadení. Ďalej  navštívili učebňu zameranú na prácu s elektronikou. Pre žiakov asi najzaujímavejšia časť exkurzie obsahovala ukážky práce s programom na tvorbu plošných spojov, CICSO počítačových sietí a ovládanie solárnych panelov. Videli úžasné originálne zariadenia na využitie solárnej energie, patentované práve pracovníkmi SOŠ technická Zlaté Moravce. Žiaci so záujmom sledovali rôzne spôsoby praktického využitia solárnych blokov v bežnom živote. Posledná časť exkurzie bola zameraná na praktické ukážky využitia CNC strojov. Veľmi pekná demonštrácia frézovacieho zariadenia napojeného na počítač žiakov zaujala. Týždeň robotiky sme odštartovali výborne. Žiaci mali možnosť vidieť praktické využitie robotických zariadení v elektrotechnike a strojárstve. Verím, že mnohí z nich získali lepšiu predstavu o tom, kam ísť  ďalej študovať ak hľadajú stabilné a dobre platené zamestnanie. Tu sú fotografie

 

 

14.november 2013 - Beseda s včelárom

Žiaci 6. ročníka našej ZŠ sa na hodinách biológie učili o spoločenstvách včiel. Keď získali základné informácie, pripravili sme pre nich 14.011. 2013 besedu s človekom , ktorý dobre rozumie včelám - s včelárom p. Uhrínom. Žiaci si prehĺbili svoje vedomosti a dozvedeli sa veľa nových praktických vecí o živote včiel, o výrobe medu, spoznali starostlivosť o včely a zaujali ich aj rôzne pomôcky,  ktoré si mohli  pozrieť a ohmatať. Na záver čakala deti tradičná sladká ochutnávka  rôznych včelých produktov a rôznych druhov medu. Bol vynikajúci a každý žiak si ešte odniesol domov med na vianočný stôl. Dozvedeli sme sa, že p. Uhrín vo svojom včelíne pripravil jeden presklený úľ, aby žiaci na jar mohli prísť pozorovať včely. Veľmi sa tešíme. Chcem poďakovať p. včelárovi  za zaujímavé rozprávanie, poučenie, sladký medík a za čas, ktorý mám nezištne venoval. Ďakujeme.(RNDr. Gabriela Deáková)

Tu sú fotografie

29. október 2013 - Svetlonos (Mgr. Jozef Zvolenský)

Posledný deň pred jesennými prázdninami patril v našej škole tradičnému Svetlonostu. Tohtoročné suché leto zavinilo neúrodu tekvíc, takže sme boli radi, že sme mali na súťaž najkrajších tekvíc aspoň niekoľko exponátov. Podvečer prišli do školy žiaci prestrojení za rôzne strašidlá, bosorky, múmie, upírov a množstvo ďalších príšer. Lampiónový pochod cez dedinu sme museli pre nepriaznivé počasie napriek smútku detí skrátiť. O to viac sa potom vybláznili pri metlovom a stoličkovom tanci a krátkej diskotéke. Víťazom súťaže o najkrajšiu tekvicu a zároveň víťazom stoličkového tanca sa stal Majko Černák. Tu sú fotografie  

 

28. október 2013 - Brána do života  (Mgr. Mária Minárová a Mgr. Zuzana Rajtarová)

Projekt k Medzinárodnému dňu školských knižníc mal tento rok tému: Brána do života. Túto tému sme spracovali ako bránu medziľudských vzťahov, vzájomného porozumenia, či získaných vedomostí (nielen z kníh). Snažili sme sa zábavnou formou žiakom ukázať možnosti získavania nových vedomostí (knihy, komunikácia, IKT...), prebudiť u nich aktívny záujem o čítanie, podeliť sa o radosť z novoobjaveného. Na tento deň sme si pripravili pre žiakov celodenný program.

V rámci tohto dňa mali žiaci niekoľko zaujímavých aktivít, medzi ktoré patrili: tvorba vlastnej triednej encyklopédie, divadelné predstavenia v podaní dramatického krúžku, analýza počutých textov, vedomostný kvíz, dokresľovanie rozprávkových bytostí, tvorba básní a mnohé ďalšie. 

Podľa slov detí ich toto podujatie veľmi zaujalo, aktívne sa zapájali do jednotlivých činností. Tešili sa z kreatívnych cvičení, kde mohli prezentovať svoje vedomosti a fantáziu. Nás zase tešila účasť rodičov, starých rodičov, ale aj hojná účasť detí. Prežili sme krásne popoludnie, ktoré si, pevne veríme, zopakujeme aj o rok. Tu sú fotografie  

 

24. október 2013 - Divadlo Clipperton (Mgr. Zuzana Rajtarová)

Vo štvrtok k nám opäť zavítalo naše obľúbené divadielko Clipperton s divadelným predstavením Čert a Káča. Tento súbor v našej škole vystupoval niekoľkokrát a tak sme očakávali zábavu. Nesklamali a predstavenie bolo naozaj vtipné. ŽIakom aj učiteľom sa páčilo a dobre sa zabávali. Veríme, že sa s nimi stretneme aj na budúci rok.

Tu sú fotografie                               

 

18. október 2013 - Futbalový turnaj  (Mgr.Jozef Zvolenský)

Základná škola Skýcov pripravila pri príležitosti 50. výročia založenia základnej školy futbalový turnaj pre žiakov II. stupňa . Turnaja sa zúčastnili družstvá z Červeného Hrádku, Jedľových Kostolian a Skýcova. Turnaj sa hral spôsobom každý s každým s bodovou dotáciou : výhra v normálnom hracom čase 3 body, remíza 1 bod, výhra v penaltovom rozstrele 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas.

ZŠ Skýcov : ZŠ Jedľové Kostoľany 1 : 1 (penaltový rozstrel 0 : 1) Celý zápas bol veľmi vyrovnaný a v závere sa misky váh nakláňali raz na jednu raz na druhú stranu. O víťazovi rozhodli jedenástky. Škoda, že napriek našej veľkej snahe sa žiadnemu hráčovi z nášho družstva nepodarilo premeniť pokutový kop. Nepríjemným okamihom bol zákrok Michala Suchého , ktorý dostal červenú kartu a bol z turnaja vylúčený.

ZŠ Červený Hrádok : ZŠ Jedľové Kostoľany 10 : 2 . Jasný zápas pre Červený Hrádok, ktorý celý čas kontroloval hru a peknými kombináciami nedal súperom šancu.

ZŠ Skýcov : ZŠ Červený Hrádok 3 : 3 (penaltový rozstrel 2 : 4) Po jasnej výhre Červeného Hrádku v zápase s J. Kostoľanmi nastupovali naši hráči s obavami. Zodpovedným a kolektívnym výkonom sme dokázali s favorizovaným súperom držať krok. Súper nepremenil v normálnej hracej dobe penaltu. Po jasnej ruke v jedenástke súpera sme v závere stretnutia mali kopať pokutový kop aj my. Rozhodca sa však rozhodol inak a tak stretnutie skončilo remízou. V jedenástkovom rozstrele sme opäť prehrali. Pokutové kopy sú vždy lotéria, netreba hľadať vinníka. Mňa potešilo niečo iné. Boris Černák v bráne čaroval a niektoré zákroky by si zaslúžili známeho frajera na záver. Boris všetkých príjemne prekvapil – rozvahou, pokojom a neuveriteľnými zákrokmi (chytil dokonca penaltu počas tohto stretnutia) . Pred ním , ako stopér, jeho večný kamarát Adam Zbonka , ktorý výborne dirigoval celú obranu a svojím prehľadom veľmi pripomínal hru jeho otca Mariána Zbonku . Veľmi dobre hrali aj obaja bratia Jano a Dano Fedorekovci, neúnavný a nezastaviteľný Paťo Gahér (Paťa by nezastavil asi ani betónový múr), obe dievčatá Lujza Masaryková a Simona Pavkovová v ničom za chlapcami nezaostávali . Samo Škoda , veľký bojovník, ktorý napriek zraneniu nastúpil , pomohol zálohe. Bojovali však všetci !Filip Pavkov,  Niko Chladný, Kiko Cvik, Adam aj Lukáš Fajna, Majo Černák , Matúš Mihalík každý svojim dielom, snahou a bojovnosťou prispel k dobrej hre. V závere zápasu dostali šancu aj Filip Ondrejmiška a Aďo Melenec. Skrátka, celé družstvo najmä v druhom zápase bojovalo ako o život a podali heroický výkon. Konečne som ich videl spolupracovať, podporovať sa a spoločne tešiť. O to viac ma mrzí, že sme možno nezaslúžene , ale podľa propozícií turnaja skončili na treťom mieste. Poďakovanie za pomoc s turnajom patrí p. Černákovi z FK Skýcov za priestory pre hráčov, M. Dávidovi a V. Ondrejkovi za pomoc a odpískanie zápasov a D. Lukáčovi za vedenie družstva. Fotografie si môžete pozrieť tu   

 

17. október 2013 - Tvorba historického prameňa (RNDr. Gabriela Deáková)

Projekt žiakov siedmeho ročníka na hodinách Dejepisu. Žiaci si najprv naštudovali z rôznych historických materiálov podklady a potom vlatnoručne zhotovili predmety symbolizujúce obdobie Veľkej Moravy. Vyrobili slovanské hradisko so strážnou vežou a množstvo ďalších predmetov (šperky, zbrane, mince). Celou aktivitou prispeli k tohtoročným oslavám 1150. výročia príchodu sv. Cyrila  a Metoda na Veľkú Moravu. Tu sú fotografie

 

11. október 2013 - ENGLISH PROJECT (Mgr. Zuzana Rajtarová)

Úlohou žiakov bolo zúročiť svoje vedomosti z anglického jazyka a vypracovať plagát s obrázkami, fotografiami a textom v angličtine s témou : 5. ročník - O mne, 6. ročník - Moje obľúbené sviatky v roku. Všetci sa veľmi snažili a práce žiakov boli vystavené aj na školskej chodbe. Tu sú niektoré z nich

 

14. október 2013 - Zvuky farieb (Mgr. Jozef Zvolenský)

Žiaci našej školy sa zapojili do netradičného výtvarného projektu Zvuky farieb. Zadanie bolo netradičné : Ich úohou bolo zachytiť pocity a nálady , ktoré vnímali pri pozorovaní výzanmného slovenského výtvarníka Miroslava Cipára Do projektu sa zapojili žiaci 2., 6. a 7. ročníka (vyučujúci vdp.farár Mgr. Juraj Pluta a Mgr. Eva Škodová) Najlepšie práce sme zaslali samozrejme do do súťaže :).Tu je link na najlepšie práce

 

10. október 2013 - Projekt Impresionisti  (Mgr. Jozef Zvolenský)

Projekt Impresionisti je autorským medzinárodným projektom našej školy. Úlohou žiakov je namaľovať vodovými alebo temperovými farbami reprodukciu najslávnejších obrazov svetových impresionistov - Vincenta Van Gogha, Clauda Moneta, Paula Gauguina a Pierra Augusta Renoira. Do spolupráce sa s nami zapojili priatelia z Instituto Comprensivo Don Milani v Taliansku (predovšetkým s p. L. Giannini) a taktiež naši priatelia v Austrálii z Czech and Slovak School of Sydney . Projekt je celoročný a najlepší žiaci dostanú šancu namaľovať reprodukcie na ozajstné maliarske plátna, ktoré budú potom krášliť interiér školy. U detí sa tento projekt stretol s veľkým záujmom, obrazy maľujú aj popoludní a už teraz rozmýšľame, aký další významný umelecký maliarsky smer ešte spracujeme. Tu sú fotografie niektorých prác

Link1  na práce detí z Talianska

Link 2 na práce detí z Talianska