Vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie 

Schválenie aktualizačného vzdelávania Google classroom - základ  - Priamy link

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania - Google classroom - základ  - Priamy link

Schválenie aktualizačného vzdelávania ZOOM základ - Priamy link

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania ZOOM základ - Priamy link