OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie 

rok 2021

AV Kolektívna zmluva vyššieho stupňa - link

AV - Metodické usmernenie k návratu detí do škôl - link

Novela zákonníka práce - link

AV Práca s MS Teams - link

Hodnotenie kolektívna zmluva vyššieho stupňa  - link

Hodnotenie  -  Metodické usmernenie k návratu detí do škôl - link

Hodnotenie Novela zákonníka práce - link

Hodnotenie Práca s MS Teams - link

 

 

rok 2020

Schválenie aktualizačného vzdelávania Google classroom - základ  - Priamy link

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania - Google classroom - základ  - Priamy link

Schválenie aktualizačného vzdelávania ZOOM základ - Priamy link

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania ZOOM základ - Priamy link