Projekty - žiacke práce

sekcia obsahuje výtvarné práce a projekty žiakov , ktoré vypracovali na hodinách alebo ako súčasť konkrétnych projektov

Projekt - Super recepty 2016 - recepty žiakov 2. stupňa (priamy link)

Projekt - Zvuky farieb - výtvarné práce žiakov 7. ročníka , ktorých úlohou bolo zachytiť na papier svoje pocity a nálad pri pozorovaní prác Miroslava Cipára (priamy link na práce)

Projekt - Moja encyklopédia  - práce žiakov 3. a 4. ročníka ako súčasť projektu k Medzinárodnemu dňu školských knižníc (priamy link na práce)

Projekt - Impresionisti  výtvarné práce žiakov 1. aj 2. stupňa (priamy link na práce)

Projekt - Tvorba historického prameňa - práce žiakov 7. ročníka (priamy link na práce)

Projekt - Vesmír očami detí 2014 - práce žiakov (priamy link na práce)

Projekt - Čaro ruží  2014 - práce žiakov (priamy link na práce)

Projekt - Múzeum praveku  2014 - práce žiakov (priamy link na práce)