P Y T A G O R I Á D A

Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa pridelujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. Podrobné informácie o súťaži a ako sa do nej zapojiť nájdete v Organizačnom poriadku Pytagoriády. 

Organizačný poriadok - aktualizovaný

Organizačný poriadok PYTAGORIÁDY PDF Súbor

Propozície matematickej súťaže PYTAGORIÁDA PDF Súbor

Všetky uvedené zadania v testoch sú použité so súhlasom Iuventa - Slovenský inštitút mládeže

Školské a okresné kolo

  • Potrebné vypočítať minimálne  10 príkladov z 15 
  • čas na Pytagoriádu je 60 minút (stopni si čas , ktorý si potreboval na vypočítanie)
  • ak získáš aspoň 10 bodov za príklady môžeš si pripočítať body za čas
  • za každé ušetrené 4 minuty pred limitom 60 minút získaš 1 bod
  • žiak nesmie používať kalkulačku ani mobil

Celoštátne  kolo

  • Potrebné vypočítať minimálne  12 príkladov z 20
  • čas na Pytagoriádu je 60 minút (stopni si čas , ktorý si potreboval na vypočítanie)
  • ak získáš aspoň 12 bodov za príklady môžeš si pripočítať body za čas
  • za každé ušetrené 3 minuty pred limitom 60 minút získaš 1 bod
  • žiak nesmie používať kalkulačku ani mobil
__________________________________________________________________________________________________

Testy spracovali :

Chcel by som na tomto mieste RNDr. Marte Megyesiovej zo ZŠ Sačurov úprimne poďakovať za pomoc s touto ucelenou zbierkou. Sú v nej všetky príklady zo všetkých kôl Pytagoriád ročníkov 29. až 40. (po ukončení doplním okresné a celoštátne kolo). Za týmto projektom je kopec zdĺhavej a trpezlivej práce a je tu spracovaných viac ako 3 000 príkladov. Verím, že pomôže všetkým žiakom, ktorí sa chcú na Pytagoriádu zodpovedne pripraviť.:)

Aktualizované : Od celoštátneho kola 40. ročníka testy pripravujem už len ja :)

 

 

Nové testy - aktualizované 11.12.2019

41. ročník Pytagoriády šk.rok 2019/2020 

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI X X
P4 KLIKNI X X
P5 KLIKNI X X
P6 KLIKNI X X
P7 KLIKNI X X
P8 KLIKNI X X
 

********************************************************************************************************************************************

40. ročník Pytagoriády šk.rok 2018/2019 

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

39. ročník Pytagoriády šk.rok 2017/2018

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

38. ročník Pytagoriády šk.rok 2016/2017

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

37. ročník Pytagoriády šk.rok 2015/2016

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

36. ročník Pytagoriády šk.rok 2014/2015

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

35. ročník Pytagoriády šk.rok 2013/2014

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

34. ročník Pytagoriády šk.rok 2014/2015

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

33. ročník Pytagoriády šk.rok 2013/2014

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

32. ročník Pytagoriády šk.rok 2012/2013

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

31. ročník Pytagoriády šk.rok 2011/2012

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI Iuventa nezverejnila
P7 KLIKNI KLIKNI Iuventa nezverejnila
P8 KLIKNI KLIKNI Iuventa nezverejnila

 

30. ročník Pytagoriády šk.rok 2010/2011

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

29. ročník Pytagoriády šk.rok 2009/2010  

  školské kolo    okresné kolo celoštátne kolo
P3  KLIKNI KLIKNI X
P4 KLIKNI KLIKNI X
P5 KLIKNI KLIKNI X
P6 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P7 KLIKNI KLIKNI KLIKNI
P8 KLIKNI KLIKNI KLIKNI

 

 

TOPlist