P R O J E K T Y archív

Online rozprávka - október 2012 (Mgr. J. Zvolenský)

V rámci projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc sme oslovili na vzájomnú spoluprácu Czech and Slovak School of Sydney . Naším spoločným projektom bola online rozprávka  . Deti zo Skýcova  a deti z Austrálie sa navzájom striedali v písaní textu rozprávky o malom sloníkovi a doplnený text sme si navzájom posielali elektronickou poštou. Na záver deti obohatili celý príbeh ilustráciami. P. Silvia Caplovic, ktorá zastrešovala celý projekt v Sydney nám poslala ich školský časopis, kde sa píše aj o našom spoločnom projekte ako aj  o ďalšej plánovanej spolupráci. Za pomoc s projektom ďakujem Mgr. Z. Rajtarovej, Mgr. M. Minárovej a Mgr. E. Škodovej.

Tu sú fotografie

Tu je link na školský časopis z Austrálie Sydníček

Tu je link na spoločnú rozprávku

Stopy minulosti  - október 2012 ( Mgr.J.Zvolenský)

V nabitom októbrovom programe Základnej školy trónila dvojdňová výstava Skýcov – stopy minulosti. Tento ročník sa uskutočnil v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej v Skýcove. V sobotu a nedeľu popoludní si návštevníci tejto hodnotnej výstavy mohli prezrieť unikátne historické predmety, knihy, náradie a predmety bežnej potreby. Zaujať ich mohli nádherné výšivky, staré fotografie či prekrásne rezbárske výtvory bývalých, ale aj súčasných umeleckých rezbárov. Na naše veľké potešenie prijali naše pozvanie a predviedli svoje umelecké nadanie : rezbári Ing.  Barko Pavkov, Mirko Pavkov, Štefan Doskoč zo Zlatna, Ing. Rudo Dávid vyrezával fujaru , Milan Matejov demonštroval prácu s kožou a šijacím strojom a Ľudko Gažo z Martina nad Žitavou spolu so svojím synom niekoľko hodín názorne predvádzali, ako sa pracuje s prútím a ako sa pletú košíky. Pre všetkých návštevníkov bolo pripravené malé občerstvenie. Za veľku pomoc a výbornu spoluprácu ďakujem Ľubovi Hosťoveckému, s ktorým sme celú výstavu dlho pripravovali a nakoniec aj úspešne zrealizovali. Tiež ďakujem všetkým, ktorí na výstavu zapožičali exponáty a pomohli nám s jej realizáciou. Na záver by som chcel uviesť, že výstava splnila aj sekundárny cieľ : preniesť a inštalovať vystavené exponáty do niekoľko rokov zavretého múzea v kultúrnom dome. Verím, že spoločnými silami základnej školy a Matice Slovenskej v Skýcove o niekoľko týždňov múzeum s veľkou radosťou sprístupníme verejnosti. fotografie sú tu

7 divov moje krajiny  - apríl 2011 ( Mgr.J.Zvolenský)

Základná škola Skýcov zrealizovala vlastný autorský medzinárodný projekt 7 divov mojej krajiny. Úlohou žiakov bolo vybrať a graficky spracovať zaujímavú historickú stavbu rodnej krajiny. Do projektu sa spolu so žiakmi zo Skýcova zapojili žiaci v Turecku, Taliansku, Rumunsku a Malajzii. Z mnohých obrázkov sme nakoniec vybrali práce týchto žiakov : Simon Mihalík (6. ročník), Filip Pavkov (6. ročník), Simona Lédlová (6. ročník),Kiko Blaško (7. ročník), Radka Pavkovová (7. ročník), Erika Gaherová (7. ročník), Roman Križan (8. ročník). Chcel by som úprimne poďakovať Mgr. Zuzane Juríkovej, ktorá mi s projektom najviac pomohla a Richardovi Zvolenskému, ktorý zabezpečoval preklady z angličtiny do slovenčiny a naopak. Som rád, že po projekte Moja najobľúbenejšia rozprávka je to druhý medzinárodný projekt v tomto školskom roku. Vďaka výborným priateľským vzťahom, ktoré sme počas vzájomnej komunikácie s pedagógmi v zahraničí nadviazali, verím, že vymyslíme ešte veľa podobným projektov. Tu je fotogaléria projektu