P R O J E K T Y 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 pracujeme na týchto projektoch 

EU Code Week 2019 

pripravil a zrealizoval : Mgr. J.Zvolenský

Stručná anotácia : Európsky týždeň programovania je projekt, ktorého cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Pre našich žiakov ale aj širokú verejnosť som v Brezinách v Brezinách pripravil dŕáhu so zakódovanými úlohami, ktorých zadanie je možné získať len pomocou čítačky QR kódov (treba použiť mobil alebo tablet). Priamy link na projekt

Termín : vytvorené 15. október 2019 (dá sa hrať aj po ukončení EU Code Week 2019)

*******************************************************************************************************************************************

Matematika inak

pripravuje a priebežne realizuje : Mgr. J.Zvolenský

Stručná anotácia : Tvorba testov z matematiky a následne ich využitie pri preberaní a utvrdzovaní učiva matematiky cez webstránku Kahoot. Priamy link na projekt

Termín : počas celého školského roku

******************************************************************************************************************

Môj superpokus II.  

pripravuje a priebežne realizuje : vyučujúci Fyziky na 2. stupni

Stručná anotácia : Zábavnou formou pomocou krátkej videonahrávky vysvetľujú žiaci na hodine fyziky jednoduché fyzikálne zákonitosti a vzťahy. Priamy link na projekt

Termín : priebežne počas celého školského roku

-*****************************************************************************************************************