P R O J E K T Y 2013/2014

V tejto sekcií si môžete prečítať charakteristiku a bližšie informácie o projektoch, do ktorých sme sa zapojili alebo sme ich sami vytvorili v tomto školskom roku. Pri každom projekte sú uvedení aj autori alebo projektoví vedúci .

ROK 2014

School Dance 2014 (Mgr. J. Zvolenský ) - link

Múzeum praveku  2014 (Mgr. J. Zvolenský a RNDr. G.Deáková)  - link

ROK 2013

EU Robotics Week 2013 (Mgr. J. Zvolenský)  - link

Impresionisti 2013 (Mgr.J. Zvolenský) - link

Včelár 2013 ( RNDr. G. Deáková)  - link

Brána do života 2013 (Mgr. Z. Rajtarová a Mgr. M. Minárová) - link

Historický prameň 2013 (RNDr. G. Deáková) - link