Hour of Code 2015

 

H O U R     O F    C O D E   2 0 1 5

 

Spolu s viac ako 100 miliónmi detí po celom svete sme sa aj my, v našej škole , zapojili do medzinárodného projektu Hodina kódu 2015. Udalosť Hodina kódu organizuje Code.org , verejná nezisková organizácia, ktorá sa venuje zvyšovaniu  podielu záujmu o informatiku v spoločnosti. V projekte boli zapojené spoločnosti Microsoft, Apple a Amazon. Do propagácie podujatia sa zapojili aj B. Obama – prezident USA a M. Zuckerberg   programátor a spoluzakladateľ sociálnej siete Facebook. Celá akcia prebiehala od 8. do 13. decembra po celom svete. Z našej školy sa zapojili všetci žiaci druhého stupňa. Ich úlohou bolo pomocou programovacích príkazov zvládnuť zadania s 15 až 20 úloha so stupňujúcou sa náročnosťou. Od jednoduchých príkazov cez zložitejšie, podmienené príkazy až cykly. Deti si mohli vybrať z niekoľkých programovacích modulov s rôznymi programovacími jazykmi a na záver mohli vytvoriť svoju vlastnú jednoduchú hru. 

 

Ako je vidno na mape, na Slovensku sa do tohto celosvetového projektu zapojilo málo škôl, väčšinou išlo o univerzity , gymnáziá a mestské školy. O to je naša aktívna účasť cennejšia :)

 

Tu sú ukážky jednotlivých programovacích modulov s priamym linkom na otestovanie

 

 

 

                    Minecraft                                            Starwars                                  Doba ľadová

 

 

 

 

 

                Umelec                                          Geometria                                                 Hra

Pri programovaní modulu Doba ľadová dokonca deťom pri programovaní radí sám Mark Zuckerberg

 

 

Minulý rok pozdravil deti pri programovaní aj prezident USA Barack Obama devil

 

 

Za  splnenie požadovaných úloh získali naši žiaci aj certifikát (tu sú ukážky niektorých z nich smiley)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu sú linky na ukážku niektorých hier, ktoré naprogramovali naši žiaci

 

Thomas Mihalík  - priamy link

Lujza Mihalíková  - priamy link

Filip Ondrejmiška - priamy link

Adam Fajna  - priamy link

 

TOPlist