G E O C A C H I N G

 

Čo je Geocaching ? priamy link na popis aktivity

______________________________________________________________________________________________

Skrýše na Skýcove

1. Stratené srdce (aj na Geocaching.com) yes

Lukáš Fajna, Matej Lehnert (obaja 7.roč.) a Mgr. J.Zvolenskýpriamy link

 

2. Kamenný chlieb 

Laura Mihalíková, Majo "Karas" Černák (obaja 7.roč.)  a Mgr.J.Zvolenskýpriamy link

 

3. Živá voda

Laura Mihalíková, Majo "Karas" Černák, Lukáš Fajna, Matej Lehnert, Adam Herda (všetci 7.roč.) a Mgr. J. Zvolenský priamy link

 

4. Cesta odvahy mladého piráta

Laura Mihalíková, Majo "Karas" Černák, Lukáš Fajna, Matej Lehnert, Adam Herda (všetci 8.roč.), môj pes Koudy  a ja (Mgr. J. Zvolenský)  -  priamy link

 

5. Voda živá (aj na Geocaching.com) 

Adam Herda a Anetka Herdová a ja (Mgr. J. Zvolenský)  -  priamy link

 

6. Bylinkárová cestička (aj na Geocaching.com) 

 

David Jurík, Colin Jurík , Rišo Zbonka a ja (Mgr. J. Zvolenský)  -  priamy link

 

6. Čarostrom (aj na Geocaching.com) 

žiaci 8. a 5. ročníka  (Mgr. J. Zvolenský)  -  priamy link

 

7. Partizánska studnička (aj na Geocaching.com) 

žiaci 8. a 5. ročníka  (Mgr. J. Zvolenský)  -  priamy link