Digi škola

Základná škola Skýcov získala v roku 2014 vybavenie digitálnou technikou (Interaktívne tabule a tabletová učebňa). Ako súčasť projektu sa zaviazala, každoročne vytvoriť didaktický materiál s využitím tabletov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2014/2015

Projekt  - Učím sa, učiť ťa

RNDr.Gabriela Deáková - Jednoduché pokusy z optiky

Projekt  - Máme radi Slovensko

Mgr. Jozef Benč - Hrad Hrušov

Projekt  - School Dance 2015

Mgr. Jozef Zvolenský - Prezentácia

Mgr. Mária Minárová - Súťažné video

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2013/2014

Mgr. Jozef Zvolenský - Skýcov minulosť a súčasnosť

Projekt - School Dance 2014

Mgr. Jozef Zvolenský - Bosorky na streche