Čo je geocaching ?

Čo je to Geocaching ?

Geocaching je zábava, či určitý druh športu - GEO znamená zem a CACHE znamená skrýša. Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek, väčšinou na pekných zaujímavých miestach. Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je popis miesta a súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. Geocacher - hľadač teda potrebuje na nájdenie mať GPS prijímač a prístup na internet. Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, zápisník - logbook a rôzne iné premety. Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby cache ostala naďalej aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam aj na internete a tým sa podeliť o zážitky s ostatnými.

Najznámejšie sú tieto druhy cache

Tradičná cache – základný typ skrýše (minimálne nádoba a logbook – kniha návštev). Najčastejšie je možné nájsť plastovú krabicu na potraviny, ammo box, alebo vedierko naplnené rôznymi predmetmi (okrem povinného logbooku – ceruzka, strúhadlo, informačný lístok, predmety určené na výmenu, putujúce predmety, …). Súradnice, uvedené v hlavičke popisu skrýše, určujú jej presnú polohu.
 

 

Multi-cache – etapový typ skrýše s mnohými variáciami. V zásade hráč musí prejsť cez jednu alebo viac zastávok, na ktorých zbiera informácie (pokyny, pomôcky, časti súradníc, a pod.) potrebné k nájdeniu samotnej cache. Súradnice v hlavičke teda neurčujú polohu skrýše, ale zvyčajne len prvej zastávky.
 

Záhadová (mystery) cache – na jej lokalizovanie je potrebné vyriešiť úlohu, zadanú v popise skrýše. Môže ísť o jednoduchý hlavolam, ale aj o komplikované zadanie, vyžadujúce si špeciálne vedomosti. Riešenie “záhady” by však malo vždy poskytnúť súradnice skrýše.

Letterbox hybrid – v preklade poštová schránka – je málo používaný typ skrýše, ku ktorej vedú zverejnené indície namiesto súradníc. Sú súčasťou staršej hry letterboxing, ktorá funguje na princípe pečiatok. Hráč orazí logbook v skrýši svojou osobnou pečiatkou, a naopak – svoj osobný “logbook” orazí pečiatkou, ktorá je skrytá v letterboxe.
 

 

 

Stretávka (event) cache – príležitostná "skrýša" je vlastne len zverejnením (minimálne 2 týždne a maximálne 3 mesiace dopredu) miesta a času stretávky geocacherov. Účelom je stretnúť priateľov, prípadne spoznať nových a podebatovať spoločne o geocachingu a veciach s ním súvisiacich. Po akcií je archivovaná.
 

Zemská (Earthcache) skrýša – je unikátne miesto, najčastejšie prírodný úkaz edukatívnehocharakteru, ktorého návštevou je možné nadobudnúť vedomosti o špecifických prírodných javoch na Zemi. Sú registrované na http://www.earthcache.org/

 

Čo by mala obsahovať krabička ?

  1. krabička by mala byť vodotesná
  2. mala by obsahovať na viditeľnom mieste informácie aj pre osoby ktoré by túto geacache našli náhodne
  3. obsahovať bloček - zápisník slúžiaci ako návštevná kniha
  4. obsahovať aspoň jednu alebo dve ceruzky so strúhadlom (pero nie je vhodné , v zime môže tuha zamrznúť)
  5. obsahovať pravidlá Geocachingu najlepšie vodotesne zabalené
  6. drobnosti na výmenu
  7. môže obsahovať aj tvoju osobnú SWG

 

Vodotesnosť je tu dosť dôležitá, lebo schránka bude umiestnená v teréne v akomkoľvek počasí .  Tak isto je dôležité, vložiť do krabičky pravidlá geocachingu a zabaliť oddelene vodotesne do vrecúška spolu s ceruzkou a strúhadlom

Je vhodné do obsahu cache vložiť pravidlá s textom, ktorý vysvetlí ,o čo ide aj náhodnému nálezcovi. Ďalej schránku označte názvom miesta kde bude geocache umiestnená spolu s textom, aby nálezca schránku neničil alebo premiestňoval spolu s odkazom na stránku www.geocaching.com.

Čo je SWG ?

Jedná sa o drevené koliesko, takzvaný „vetvový suk“, s priemerom 35 mm a hrúbkou 7 mm, ktoré má z oboch strán laserom vygravírovanú grafiku. Rubová strana je vždy rovnaká – logo geocachingu, nápis Slovak Wood Geocoin a rok výroby – naopak lícová strana je pre každého kešera iná – väčšinou sa tam nachádza osobné logo geokešera. Pre svoju popularitu sa SWG (a ich starší český brat CWG – Czech Wood Geocoin) rýchlo stali zberateľským predmetom a sú častokrát najžiadanejším „SWAGom“ – predmetom, ktorý možno nájsť v keške.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotové Cache :)

Naše kešky - priamy link

 

 

TOPlist