Cena starostu obce

Cena starostu obce ZŠ Skýcov

Pravidlá súťaže - priamy link

Víťazi jednotlivých ročníkov - priamy link

Školský rok 2016/2017

Prvý štvrťrok 2016/2017 - priamy link

Školský rok 2015/2016

Výsledná poradie 2015/2016 - priamy link

Tretí štvrťrok 2015/2016 - priamy link

Druhý štvrťrok 2015/2016 - priamy link

Prvý štvrťrok 2015/2016 - priamy link