Múzeum praveku 2014

Múzeum praveku

Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach organizovalo 4.ročník súťaž pre žiakov základných škôl . Úlohou triednych kolektívov bolo vyhľadať v literatúre a na internete čo najviac zaujímavých informácií o živote v praveku a spracovaný text zaslať organizátorom súťaže. Na našej škole sme to spracovali trošku inak  – text sme doplnili maketou pravekej  jaskyne. Pri príprave a realizácii sme využili medzipredmetové vzťahy  dejepis – informatika – technická výchova. Teoretickú časť spracovala so žiakmi RNDr.Gabriela Deáková a praktickú časť – výrobu modelu jaskyne s nástennými maľbami, ohniskom a výrobkami z hliny vyrobil  so žiakmi šiesteho ročníka riaditeľ školy Mgr. Jozef Zvolenský. Fotografie hotovej jaskyne ako aj sprievodný text sme zaslali do súťaže. Na našu veľkú radosť  naša základná škola spolu so školami v Rybanoch a Trstennej túto celoslovenskú súťaž vyhrala ! . Vyhrali sme zájazd do Múzea praveku v Bojniciach s odbornou prednáškou a navyše aj nástenný panel o praveku od spoločnosti Publicom. Súťaže sa zúčastnilo 83 škôl z celého Slovenska a nás teší, že sa nám podarilo takto krásne uspieť. Za pomoc ďakujem RNDr.G. Deákovej, ktorá mi s celým projektom pomohla a žiakom 6. ročníka za krásnu jaskyňu , žiakom 7. ročníka za maketu pravekého domu a makety pravekých zbraní a žiakom 8. ročníka z modely pravekej keramiky.

Link na fotogalériu našich žiackych prác

Link na stránku Múzeum praveku

O našom úspechu vyšiel aj článok v odbornom pedagogickom časopise tu je link  Dobrá škola

TOPlist