Quizizz

Na stránke Quizizz.com/join napíš číslo testu (šesť miestne číslo v zátvorke)  , vymysli si meno a hraj:)


Matematika (Testy sú živé do 3. marca 2019)

5.ročník – Súčin, podiel, rozdiel , súčet a zátvorky  (408569) -  autor Mgr. J. Zvolenský

5.ročník – Stavby z kociek, kruh, kružnica (645034) - autor Mgr. J. Zvolenský

5.ročník – Testovanie 5  - Test číslo 1. (859712) - autor Mgr. J. Zvolenský

5.ročník – Testovanie 5  - telesá  (412428) - autor Mgr. J. Zvolenský

5.ročník – Testovanie 5  - N čísla (470126) – autor Mgr. J. Zvolenský

5.ročník – Testovanie 5  - Test číslo 4 . (356518)  - autor Mgr. J. Zvolenský

5.ročník – Rímske čísla (044865) - autor Mgr. J. Zvolenský

6.ročník – Uhly (605041)  - autor Mgr. J. Zvolenský

6.ročník – Znaky deliteľnosti (847065)  - autor Mgr. J. Zvolenský

7.ročník – Jednoduché zlomky (048965)  - autor Mgr. J. Zvolenský

Biológia (Testy sú živé do 3. marca 2019)

Príprava na olympiádu (386650) - veľmi ťažký test na prípravu na biologický olympiádu. Treba poznať slovenské aj latinské názvy zvierat. V teste je 50 ťažkých otázok a slúži na prípravu B. Motošickej na olympiádu (autor J.Zvolenský)

Fyzika (Test je živý do 3. marca 2019)

8. ročník -  Optika (631052) autor Mgr. J. Zvolenský

Dejepis (Testy sú živé do 3. marca 2019)

8.ročník - Francúzska revolúcia (171841) autor Mgr. J. Zvolenský

8.ročník - Rusko, Taliansko, Nemecko, USA (295319) autor Mgr. J. Zvolenský

Zábavka :) (Test je živý do 3. marca 2019)
Zábavný test (944084) - autor Mgr. J. Zvolenský

__________________________________________________________________________________________________

Tieto testy potrebujú aktualizáciu dátumu od autorov !

Dejepisný quiz (483128) - 6 ročník (autor Maroš Motošický)

Dejepisný quiz  (391196) - 6 ročník (autor Jakub Dávid)

Dejepisný quiz  (3717409) - 6. ročník (autor Sebastián Lukáč)

Dejepisný quiz  (755113) - 6. ročník (autor Melinda Lukáčová )

 

Biológia quiz  (086921) - 6. ročník (autor Melinda Lukáčová )

Slovenský jazyk a literatúra

Ľ.Štúr (533288) - pre žiakov 8. ročníka (autor Ema Bilošová)

J. Smrek (936211) - pre žiakov 8. ročníka (autor Patrik Pauček a David Sebastian Pauček)

 

 

TOPlist