Kalendárium

Základná škola Skýcov Vás pozýva na Popoludnie so starými rodičmi, ktoré sa uskutoční  vo štvrtok 18. októbra 2018 o 13.30 hod. v budove ZŠ. Plagát si môžete pozrieť TU.

ZOO Zlín (Mgr.M.Minárová)

Deti z dramatického krúžku, ktoré vystupovali v minuloročnom divadelnom predstavení Jánošík 007 sa spolu so žiakmi našej školy, ktorí mali záujem, dočkali dlhoočakávaného výletu – ZOO Zlín, ČR. Vyrazili sme 12.10.2018 ráno o 7:00 a o 10:00 sme už ,,mluvili“ česky J Okrem nádherného počasia a prekrásnej jesene na nás čakalo príjemné prostredie, skvelí a ochotní zamestnanci ZOO, množstvo atrakcií a spoznávanie mnohých kontinentov a jednotlivých krajín, podľa ktorých boli situované aj zvieratká, či obydlia ľudí a pod. Tu isto platí: ,,Radšej raz vidieť ako stokrát počuť.“ Dúfam, že si to užili tak žiaci ako aj dospelí !

Prevencia kriminality a drogových závislostí (Mgr.M.Minárová)

Dňa 3. 10. 2018 sme v našej škole privítali kpt. Mgr. Ivetu Matejovú spolu s mjr. Mgr. Evou Čakajdovou, ktoré si zaostrili na našich žiakov a nasmerovali svoje prednášky na prevenciu kriminality a drogových závislostí. Prednášok sa zúčastnili všetci žiaci, ktorí boli rozdelení na tri skupiny podľa vekuprimeranosti. Dúfame, že tieto prednášky zostanú len pri prevencii a že sa naši žiaci vyhnú sociálno-patologickým javom, ktoré by vo veľkej miere mohli nepriaznivo ovplyvniť ich budúcnosť. Taktiež veríme, že rodičia svojou výchovou a vplyvom vo výraznej miere prispejú k tomu, aby sa ich deti nepodieľali na takomto správaní a aby z nich vyrástli rozumní mladí ľudia. Za prednášky ešte raz veľmi pekne ďakujeme a snáď ,,padli na úrodnú pôdu“.

Riaditeľka ZŠ Skýcov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dňa 29. októbra 2018 (pondelok) všetkým žiakom ZŠ Skýcov riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 

Európsky deň jazykov /Mgr. Jozef Benč/

Dňa 26. 09. 2018 sa v Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach uskutočnil formou zábavných kvízov o Európe - „Európsky deň jazykov“. Našu školu opäť  reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka – Simona Solčianska a Henrich Ostatný a žiačka ôsmeho ročníka – Ema Bilošová.  Viedli si výborne, hoci sa im nepodarilo získať jedno z prvých troch ocenení. Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Prvá pomoc - 21. september 2018 (PaedDr.M.Krigovská)

Riaditeľstvo ZŠ Skýcov ďakuje Mgr. Miroslave Černákovej zo Záchrannej zdravotnej služby za odborný výklad všetkým žiakom a učiteľom pri poskytovaní prvej pomoci v rámci zdravotnej prípravy. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne modelové situácie s poskytovaním prvej pomoci, napr.: resuscitácia, ošetrenie rán, pomoc pri vdýchnutí cudzieho predmetu... Informácie ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci sú pre každého dôležité, pretože pomoc môže rozhodnúť o živote človeka. Týmto chceme docieliť, aby naši žiaci vedeli správne reagovať v životohrozujúcich situáciách.Fotografie si môžete pozrieť TU

 

ENO Tree Day 2018 (Mgr.J.Zvolenský)

V piatok 21.septembra 2018 sa uskutočnilo celosvetové sadenie stromčekov v rámci projektu ENO Tree Day. Naša škola sa po rokoch opäť zapojila a spolu s viac ako 10 000 školami zo 157 krajín sveta.  Doteraz deti na celom svete zasadili viac ako 20 miliónov stromčekov. Som rád, že sme podporili tento výborný projekt. Všetci vieme a vidíme na zmene klímy, ako človek dokázal svojou činnosťou ničiť prírodu. Rúbeme stromy, pestujeme monokultúry, všade samé trávniky a tuje, v mestách len betón a žiadna zeleň  ..... Ak nezačneme aktívne pristupovať k ochrane nášho okolia , zničíme všetko živé . Každý podobný projekt je preto významný. Veľké poďakovanie patrí Ing. R. Dávidovi, ktorý deťom urobil krátku prednášku o význame stromov, ich ochrane a spôsobe pestovania a priniesol sadeničky stromčekov. Spolu s deťmi sme ich pri škole posadli päť  -  dve lipy malolisté, jedľu normandskú, dub červený a borovicu čiernu. Ďakujeme ! Fotografie si môžete pozrieť TU

Brána jazykov otvorená  (Mgr. Jozef Benč)

20. septembra 2018 sa už po piatykrát zúčastnili žiaci našej školy v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach jazykovej súťaže „Brána jazykov otvorená“. Našu školu tento rok reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka – Simona Solčianska a Henrich Ostatný a žiačka ôsmeho ročníka – Ema Bilošová. Súťažilo sa v štyroch jazykoch: anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom. Nebolo to teda vôbec ľahké, ale našim súťažiacim sa darilo a skončili veľmi dobre . Z 31 zúčastnených družstiev nitrianskeho kraja sa umiestnili v prvej polovici.  Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Slávnostné zahájenie školského roku

Začína nový školský rok a ja verím, že bude naplnením našich predsavzatí a plánov do budúcnosti. Pre väčšinu z nás je tu všetko okolo v priestoroch našej školy dobré známe a už sa tešíme na krásne príbehy a zážitky z prázdnin, ktoré si dychtivo vyrozprávame. Nemôžem zabudnúť na Vás, milí naši prváčikovia, ktorí vstupujete do týchto krásne vyzdobených priestorov školy po prvýkrát. Verím, že tu nájdete nových priateľov a získate trvalé vedomosti, ktoré budete môcť úspešne zúročiť vo vašom ďalšom živote. Veď škola je miestom, kde my učitelia a Vy, naši milí žiaci, tvoríme jeden celok a kde vzdelanie, pochopenie a vzájomná tolerancia sú základom nášho spolužitia. Učme deti obetavosti, pracovitosti, láske, poctivosti a tolerancii. Učme ich trpezlivo „kráčať za vzdelaním krok za krokom“. No naučme ich aj vážiť si dobro, úprimnosť, obetavosť, toleranciu, spravodlivosť a lásku, ktoré dávajú životu pravý zmysel.

A vy milí naši žiaci, verte nám, že svoju prácu robíme radi a s láskou a že každé vaše uznanlivé a chápavé gesto je pre nás najväčším ocenením našej nie vždy docenenej práce. Nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním. K tomu nám všetkým v novom školskom roku prajem len to najlepšie

 

                                                                                            PaedDr. Mariana Krigovská

 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Autor a administrátor webstránky Mgr. J. Zvolenský

kontakt : haluzka@gmail.com

stránka založená 5. novembra 2013

25. mája 2015 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 25 000 smiley

8. októbra 2016 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 38 000 smiley

30. augusta  2017 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 48 000 smiley

30. augusta  2018 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 58 000 smiley

 

TOPlist