Na stiahnutie

V tajto sekcií si môžete stiahnuť pripravené tlačivá (formát pdf)

Dotazník - zápis do I. ročníka - Priamy link

Odhlásenie žiaka zo školy - Priamy link

Ospravedlnenie - Priamy link

Žiadosť o integráciu - Priamy link

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky - Priamy link

Žiadosť o oslobodenie od vyučovania telesnej a športovej výchovy - Priamy link

Žiadosť o povolenie nosiť mobilný telefón - Priamy link

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu - Priamy link

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZS - Priamy link

Žiadosť o prijatie do základnej školy - Priamy link

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - Priamy link

Žiadosť o uvoľnenie žiaka po skončení školskej akcie - Priamy link

Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia - Priamy link

TOPlist