Kalendárium

Jeden deň voľno :)
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

Biologická olympiáda / Mgr. Jozef Benč /

Dňa 16. 4. 2019 sa v Základnej škole v Tesárskych Mlyňanoch uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Zúčastnili sa ho dvaja žiaci našej školy, Barbora Motošická a Tomáš Jurík, obaja v  kategórii ZOOLÓGIA. Hoci sme sa takejto olympiády zúčastnili po prvýkrát, naši žiaci si po náročnej domácej príprave počínali veľmi dobre. Barbora Motošická skončila na 3. mieste a Tomáš Jurík na 4. mieste. Obom súťažiacim blahoželám a prajem im veľa úspechov v ďalších ročníkoch tejto súťaže.

__________________________________________________________________________________________________

Knižná šifra 2019 (Mgr. J.Zvolenský)

Dnes sme v ZŠ Skýcov ukončili 2.ročník nášho autorského projektu Knižná šifra 2019 (TU je link na HRU). Úlohou žiakov bolo zvládnuť 20 zadaní , ktoré boli vytvorené ako internetové aplikácie. Úlohy boli zamerané na čitateľskú gramotnosť, vedomosti o literatúre, autoroch a známych knihách .Do nášho  projektu sa zapojilo viac ako 750 žiakov z celého Slovenska. Všetkých dvadsať úloh však úspešne zvládlo približne len 100 žiakov :) Z tých, ktorí aj poslali pohľadnice, sme dnes vyžrebovali 5 výhercov knižných poukážok a knižných darčekov od spoločnosti Martinus. Budúci týždeň môžu očakávať poštu do školy.Sú to :  Laura Straková - Zákamenné,Eva Štepančíková – Zákamenné, Hana Stutzová – Nové Mesto nad Váhom, Nina Bilošová – Skýcov a Lenka Telúchová – Zákamenné. Úspešným riešiteľom a naším výhercom blahoželáme ! Za veľkú pomoc, super nápady , zadania pre žiakov a podporu by som chcel poďakovať :  Mgr. Oľga Vojtaššáková zo ZŠ s MŠ J.Vojtaššáka Zákamenné, PaedDr. Vlasta Štefanovičová z  Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre, Mgr. Eva Otrubová  zo ZŠ Jakubov, Mgr. Dana Ceperková  zo ZŠ a MŠ Brezovica, Mgr. Mária Minárová zo ZŠ Skýcov, Mgr. Juraj Gonšorovi z MŠ s ZŠ Dolné Orešany a  Adamovi Herdovi študentovi  GJK v Zlatých Moravciach. TU si môžete pozrieť ceny pre víťazov , TU hodnotenie nášho projektu súťažiacimi a videonahrávku žrebovania :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Otvorená hodina (Mgr.E.Škodová)

Dňa 3.4.2019 sme v našej škole privítali predškolákov a deti z MŠ. Prváci sa zvítali so svojimi kamarátmi. Deti sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. Spolupráca so žiakmi 1.ročníka sa im páčila. Atmosféra na otvorenej hodine bola výborná. Naši  prváci ukázali svojej bývalej pani učiteľke, čo všetko sa dokázali naučiť v škole. Na stretnutie s budúcimi prvákmi sa veľmi tešíme na zápise.Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

 

Kľúče od zlatého mesta (Mgr.M.Minárová)

Dnes (4.4.2019) sme sa s Emou Bilošovou zúčastnili na slávnostnom oceňovaní výtvarných a literárnych prác z celého Slovenska. Súťaž s názvom Kľúče od zlatého mesta je už v poradí 4. a Ema už dva roky po sebe obsadila popredné priečky v celoslovenskom merítku. Tento rok, s veľmi tesným rozdielom a po dlhom váhaní poroty medzi 1. a 2. miestom, jej udelili krásne 2. miesto v III. kategórii v próze. Slávnostný program sa konal v obradnej sieni MSKŠ v Zlatých Moravciach za bohatej účasti oceňovaných, ba dokonca prišli aj Košičania :) Po príhovoroch a bohatom kultúrnom programe, v ktorom vystupovali žiaci ZŠ Pribinovej (spev, tanec, hovorené slovo, hra na gitaru, flautu, či akordeón) nasledovalo už samotné udeľovanie cien. Ema dostala ešte jeden tajný darček, a to účasť jej maminy, Evky Bilošovej, na oceňovaní. Sme na Emu patrične hrdí, pretože má obrovský ,,spisovateľský“ talent, o čom svedčia aj jej doterajšie úspechy. Prajeme jej veľa tvorivých chvíľ a fantázie do budúcich prác.Fotografie si môžete pozrieť TU a krátky videozostrih 

 

________________________________________________________________________

 

Prdiprášok (Mgr.M.Minárová)

V piatok 29.3.2019 sa žiaci 1.-8. ročníka zúčastnili výletu do Nitry. Cieľom bolo Staré divadlo Karola Spišáka, kde im bábkoherci zahrali poučnú hru s humorným názvom ,,Prdiprášok Doktora Proktora.“ Naši žiaci, v mnohých prípadoch, prvýkrát absolvovali bábkové predstavenie a už samotný názov svedčil o tom, že o zábavu nebude núdza. Myslím, že všetci boli spokojní a naplnení kultúrnym zážitkom sme sa s dobrou náladou vrátili domov.

__________________________________________________________________________________________________

Deň vody (Mgr.E.Škodová)

Voda nás sprevádza počas celého života.  Svetový deň vody je príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto sme na tento deň pripravili aktivity, ktoré smerovali k podpore informovanosti žiakov o význame vody. Žiaci I. stupňa vypracovali pracovné listy, maľovali ba dokonca aj spievali o vode. Žiaci 3. a 4. ročníka si pripravili rôzne  farebné pokusy s vodou a kolobeh vody v prírode.

_______________________________________________________________________________

 

Čistili sme školský areál a okolie školy (Mgr.V.Ondrejka)

So žiakmi 3. a 4. ročníka sme sa rozhodli vyčistiť okolie našej školy. Po zime sa ukázalo , že tu máme veľa prázdnych plastových fliaš, plechoviek či tetrapakových obalov. Žiaci dostali rukavice a s chuťou sa pustili do práce. Odpad pribúdal a sily neubúdali, preto sme sa rozhodli vyčistiť aj chodník pod ihriskom.Za usilovnú prácu žiakov chválime.

__________________________________________________________________________________________________

Pytagoriáda (Mgr.J.Zvolenský)

V dňoch 26. a 27. marca 2019 sa v Zlatých Moravciach v ZŠ Pribinova uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu reprezentovali : Sofia Fajnová (4.roč.), Colin Jurík a Matej Pavkov (5.ročník), Melinda Lukáčová, Jakub Dávid a Maroš Motošický (6.ročník). Niektorým sa darilo viac, niektorým menej. Najúspešnejší boli Sofia Fajnová, ktorá bola úspešná riešiteľka a obsadila 15.miesto a Matej Pavkov, ktorý bol tiež úspešný riešiteľ a obsadil 4.miesto. Ostatní žiaci neboli úspešní riešitelia. Všetkým žiakom ďakujeme za zvládnutie náročnej prípravy a vzornú reprezentáciu našej školy.

______________________________________________________________________________

Krížová cesta (Mgr.M.Minárová)

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým deťom, ktoré hrali v tieňovej krížovej ceste, ktorú sme z dramatického krúžku odohrali túto nedeľu, t.j. 24.marca 2019 o 16-tej hodine v našom chráme na Skýcove. Všetkým deťom ďakujem za autentické stvárnenia postáv, za ich spoľahlivosť, sústredenosť a najmä, že do hry vložili svoje srdiečka, pretože to bolo veľmi emotívne predstavenie, a to bez srdca jednoducho nejde. Konkrétne ide o žiakov: Laura Michalisková, Vanesa Belančíková, Alije Mena, Sofia Fajnová, Matej Biloš, Dominik Dunka, Colin Jurík, Nina Bilošová, Lujza Mihalíková, Ema Bilošová, Aneta Herdová, David Jurík a Richard Zbonka. Moje poďakovanie patrí aj Henrichovi Ostatnému, ktorý vo svojom voľnom čase vyrábal krásne rekvizity potrebné do hry. Taktiež sa chcem poďakovať mojim kolegom Zuzke Rajtarovej a Jožkovi Zvolenskému, ktorí mi veľmi pomohli pri nácviku a realizácii hry. Ďakujem p. riaditeľke Mariane Krigovskej za zaobstaranie istých rekvizít, Štefanovi Juríkovi za ozvučenie a aj pánovi Ľubomírovi Hosťoveckému, ktorý mi požičal plachtu –  bez nej by to nebolo ono :) Tu je celé predstavenie :)

__________________________________________________________________________________________________

 

Blahoželáme ! (Mgr. M.Minárová)

Hviezdoslavov Kubín patrí už dlhoročne medzi najprestížnejšie recitačné súťaže na Slovensku. V nej si žiaci môžu preveriť svoje nadanie na prednes poézie či prózy. Taktiež môžu získať potrebné skúsenosti so zvládaním trémy a vystupovaním na verejnosti pred inými ľuďmi, nehovoriac o umeleckej stránke prednesu. Po školskom kole (fotografie zo školského kola si môžete pozrieť TU) dve naše žiačky: Aneta Herdová-3. kategória próza a Daniela Knošková – 3. kategória poézia; postúpili na okresné kolo do Zlatých Moraviec, ktoré sa konalo v piatok – 22.3.2019 Na slávnostnom vyhodnotení im boli opäť udelené prvé miesta a postupujú reprezentovať našu školu do Levíc na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 3. mája. ,,Mojim babám“ srdečne gratulujem a budeme robiť maximum, aby sme plnohodnotne a so cťou reprezentovali Skýcov v Leviciach. Tak nám držte palce!

 

__________________________________________________________________________________________________

Matematický klokan (Mgr.E.Škodová)

Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch na zemeguli a asi v  1500 školách na celom Slovensku. Najväčšiu medzinárodnú žiacku súťaž Matematický klokan rieši každoročne šesť miliónov žiakov na štyroch kontinentoch. S úlohami sa môžu popasovať všetci žiaci od prvákov po maturantov. U nás sa zúčastnilo 12 žiakov 1. až 4. ročníka. Klokan preveril hlavne ich logické myslenie. Tešíme sa na vyhodnotenie a sme zvedaví, ako to zvládli!

_______________________________________________________________________________

 

Výchovný koncert - Ľudová pieseň (Mgr.Z.Rajtarová)

Dňa 21. marca sa v našej škole uskutočnilo krásne stretnutie s ľudovou piesňou. Zaspievať a zahrať na ľudových nástrojoch nám prišli mladí folkloristi z Bolešova, s vtipným menom Bosoráci z Piechova. Predstavili nám hru na rôznych píšťalách, drumbli, heligónke, gajdách, klarinete a mnohých ďalších ľudových nástrojoch. Chlapcov naučili tancovať odzemok - to sa im veľmi páčilo. Všetci sme si vypočuli, ale aj zaspievali ľudové pesničky. Koncert  bol veľmi poučný, ale aj zábavný. Všetci sme pozorne počúvali a žiaci sa aktívne zapájali. Ďakujeme za veľmi pekný umelecký zážitok. Krátke videá si môžete pozrieť TU a fotografie pozrieť TU.

__________________________________________________________________________________________________

Riaditeľské voľno

Riaditeľka  školy  oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dňa 3. apríla 2019 (streda)  žiakom 5. až 8. ročníka ZŠ Skýcov riaditeľské voľno z dôvodu konania Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka. Na priebeh testovania bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť vyučovanie podľa rozvrhu.

_______________________________________________________________________________

 

Celoslovenské testovanie žiakov T9 2019

Testovanie žiakov 9. ročníka  sa uskutoční  3. apríla 2019 (streda)  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu zúčastniť riadneho termínu testovania, majú náhradný termín 16. apríla 2019  (utorok) v krajských mestách. Povolené pomôcky – kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše na modro. Nepovolené pomôcky – mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod. Podrobnejšie informácie nájdete na TU

__________________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníka

Základná škola Skýcov oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 16.apríla 2019 od 8:00 do 16.00 hod. v budove ZŠ Skýcov.K zápisu treba priniesť rodný lisť dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zátupcu. Plagát si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

Beseda o vypálení Skýcova (Mgr.v.Ondrejka)

V týchto dňoch si pripomíname 74. výročie vypálenie našej obce nemeckými fašistami. V piatok 15. 3. 2019 sme pozvali do školy priamych účastníkov týchto smutných udalostí. Medzi žiakov prišla p. Ľ. Krigovská a p. P. Černák. Pozvanie prijal aj p. Š. Gahér, ktorý nebol priamym účastníkom vypálenie obce, ale deťom veku primerane vysvetlil, prečo naša obec ľahla popolom. Žiaci kládli našim hosťom rôzne otázky. Autentické výpovede deti sústredene vnímali a veríme, že získané informácie odovzdajú v dospelosti svojim deťom. Fotografie si môžete pozrieť TU.

__________________________________________________________________________________________________

 

Divadlo Clipperton (Mgr. M. Minárová)

14.3.2019 do našej ZŠ zavítalo Divadlo CLIPPERTON s krásnou hrou ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA. Naši žiaci si spolu s deťmi z Materskej školy vychutnali krásny rozprávkový príbeh pretkaný piesňami a okorenený humorom. Herci opäť nesklamali a predviedli krásne vystúpenie, za čo im gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie vystúpenie. Fotografie si môžete pozrieť TU

_______________________________________________________________________________

 

Prevencia drogových závislostí (Mgr.M. Minárová)

Dňa 13.3.2019 sa na našej ZŠ uskutočnila prevencia drogových závislostí a kriminality realizovaná v spolupráci s Odborom poriadkovej polície OR PZ v Nitre. Cieľom prevencie je eliminácia drog a ich distribúcie u mladistvých. Pán nadporučík Juraj Paulovič poskytol žiakom 2. stupňa informácie z oblasti kynológie a o výcviku služobných psov. Následne policajti vykonali ukážku kontroly pomocou služobného psa cvičeného na vyhľadávanie drog a iných omamných látok. Za krásnu a poučnú ukážku im zo srdca ďakujeme a pevne veríme, že sa z našich žiakov raz stanú bezúhonní občania, no najmä ľudia s veľký a dobrým srdcom, ktorí nepodľahnú nijakým návykovým a omamným látkam. Fotografie si môžete pozrieť TU

__________________________________________________________________________________________________

Karneval 

Tohtoročný karneval sa na našej škole uskutočnil 5.3. 2019 so začiatkom o 15-tej hodine. Všetci žiaci, ktorí prišli v maskách získali vďaka rodičom pekné ceny, ktoré si náhodne vylosovali. Žiaci predviedli krásne masky, pričom si zasúťažili a aj zatancovali. Vďaka p. Ľ. Krigovskej si zas všetky deti mohli pochutnať na skvelých šiškách. Ďakujeme p. Š. Juríkovi za zapožičanie aparatúry.Fotografie si môžete pozrieť TU

__________________________________________________________________________________________________

Projekt - Môj superpokus (Mgr.J.Zvolenský)

Členovia Predmetovej komisie prírodovedných predmetov, a zároveň vyučujúci predmetu fyzika ,sa rozhodli pripravil a spracovať vo forme videonahrávky zaujímavé pokusy z Fyziky. Ako prvý sa tejto úlohy úspešne chopil Mgr.J.Benč a so žiakmi 9. ročníka pripravil a spracoval krásny pokus o magnetických vlastnostiach materiálov. Video si môžete pozrieť na nasledujúcom linku.

_______________________________________________________________________________

Knižná šifra 2019 (Mgr.J.Zvolenský)

Minulý týždeň sme mojimi priateľmi učiteľmi z rôznych škôl na Slovensku usilovne pracovali a pripravili sme pre žiakov 2. stupňa virtuálnu hru Knižná šifra 2019. Hra obsahuje 20 levelov, ktoré sú zamerané na učivo 2. stupňa SJaL na základnej škole. Obsahujú obrázkové hádanky, doplňovačky, zvukové ukážky aj otázky z teórie. Každý žiak, ktorý zvládne všetky naše „nástrahy“ ,získa certifikát. Hra je vytvorená pre jednotlivca, ale samozrejme Vám môžu pomôcť rodičia alebo kamaráti :) Pre piatich vylosovaných máme knižné poukážky od internetového kníhkupectva Martinus. Hra sa spúšťa na tejto webstránke : https://kniznasifra2019.pageride.sk/

__________________________________________________________________________________________________

Projekt Pytagoriáda (Mgr.J.Zvolenský)

Tento projekt sa rodil dlho a je za ním množsto času, práce  a trpezlivosti. Cieľom bolo vytvoriť učebnú a cvičnú pomôcku pre všetkých žiakov, ktorí sa  pripravujú na matematickú súťaž Pytagoriáda. Vznikol v spolupráci s RNDr.M.Megyesiovou zo ZŠ Sačurov. V ucelenej  zbierke je viac ako 2700 spracovaných príkladov z minulých ročníkov Pytagoriád. Obaja veríme, že pomôže všetkým deťom na Slovensku zodpovedne sa na súťaž pripraviť. Tu je priamy link.

__________________________________________________________________________________________________

I. trieda (PaedDr. Mariana Krigovská)

Naši prváci a druháci po jarných prázdninách prídu do vynovenej triedy. Čakajú ich nové stoličky a päť lavíc. Dúfam, že ich to poteší a budú si dávať na nové veci pozor. Ďakujem obecnému úradu a rodičom, ktorí prispeli na zakúpenie školského nábytku. Podľa finančných možností školy by sme veľmi radi dokúpili ďalšie lavice a stoličky pre deti.

_______________________________________________________________________________

 

Maškarný ples

Z dôvodu chrípkových a následne jarných prázdnin sa Maškarný ples prekladá na 5.marec 219 so začiatkom o 15:00 hodine v budove školy. Pekný plagát si môžete pozrieč TU.

Jarné prázdniny

Vedenie školy oznamuje, že jarné prázdniny sa začínajú 25. 02. 2019 a končia 01. 03. 2019. Nástup do školy je v pondelok 04. 03. 2019.

__________________________________________________________________________________________________

Chrípkové prázdniny

Vedenie školy oznamuje, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre pod číslom HDM/A/2019/00710, ktorým nariaďuje zákaz činnosti – uskutočňovania výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu vyššieho výskytu chrípky a podobných ochorení, bude škola uzatvorená v čase od 19. 02. 2019 do 24. 02. 2019.

_________________________________________________________________________________________________

Deň vedy ( Mgr. Jozef Benč )

Dňa 15. 2. 2019 zorganizovala ZŠ Jedľové Kostoľany zaujímavú akciu s prezentáciami, fyzikálnymi, biologickými a chemickými pokusmi pod názvom DEŇ VEDY. Tohto zaujímavého podujatia, ktoré bolo vynikajúco pripravené, sa zúčastnili aj naši žiaci 5., 6., 7.,.8. a 9. ročníka. Hravou formou si zopakovali učivo z fyziky, chémie a biológie, dozvedeli sa niečo nové a hlavne videli vedu a prírodu trochu z inej stránky. Ďakujeme ZŠ Jedľové Kostoľany za príjemne strávené dopoludnie a zaujímavé nápady, ktoré môžeme efektívne využiť aj na našich vyučovacích hodinách. Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

Dejepisná olympiáda (PaedDr. Mariana Krigovská)

Vo štvrtok 14. februára sa žiačka 8. ročníka Barbora Motošická zúčastnila okresného kola dejepisnej olympiády v Zlatých Moravciach kde získala 3. miesto. Blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy.

 

________________________________________________________________________________________________

Geografická olympiáda (Mgr.V.Ondrejka)

Dňa 7. 2. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola Geografickej olympiády. Otestovať svoje vedomosti z Geografie sa odvážili: Matej Pavkov – 5. ročník, Sebastián Lukáč – 6. ročník, Tomáš Jurík – 7. ročník, David Jurík – 9. ročník. Olympiáda sa už tradične konala v ZŠ Mojmírova, zúčastnilo sa jej 72 žiakov. Matej Pavkov, žiak 5. ročníka preukázal dobré vedomosti z Geografie a podarilo sa mu získať v súťaži 3. miesto. Matejovi Pavkomu srdečne blahoželáme a všetkým žiakom ďakujem za účasť.

__________________________________________________________________________________________________

Šiestaci to vedia! (Mgr.M.Minárová)

Najlepšie učenie je učenie sa hrou. Tak sme si to so šiestakmi vyskúšali. Sami mali vymyslieť bájky a následne ich vymodelovať. Na fotkách síce vidíte úžasné a tvorivé stvárnenie ich bájok, ale nemôžete si ich vypočuť, čo je škoda, pretože niektoré boli fakt skvelé. Len tak ďalej :-) Tu sú nádherné fotografie 
 
__________________________________________________________________________________________________
 

 

 

 

Ak máte radi ďaleké krajiny, krásne fotografie, známky, nálepky a chcete sa zlepšiť v anglickom alebo nemeckom jazyku, tak Postcrossing je niečo pre Vás. Celý projekt vymyslel v roku 2005 mladý študent Paulo Magalhães z Portugalska. Mal rád pohľadnice, písanie a veľa priateľov po celom svete. Projekt zaujal množstvo mladých aj starších a v 11. 4. 2008 prekonal počet zaslaných pohľadníc  1 milión. Viete, koľko pohľadníc za vymenilo dodnes ? Je to viac ako 50 000 000 pohľadníc. Nie je to nič zložité:) Veľmi rád Vám poradím ako postupovať  a pani učiteľky anglického jazyka Vám určite radi poradia s gramatikou.Tak neváhajte a skúste to :) Tu nájdete viac informácií .(Mgr.J.Zvolenský)

_______________________________________________________________________________

Môj animovaný film 2019 (Mgr.J.Zvolenský)

Kedže máme šikovných žiakov so zaujímavými nápadmi, rozhodol som sa pre nich zrealizovať I. ročník filmárskej súťaže Môj animovaný film. Úlohou detí je vytvoriť pomocou jednoduchých free animačných programov krátky film so zaujímavou pointou. Uzávierka súťaže je 14. máj 2019. V tom čase prebieha aj svetoznámy filmový festival vo Francúzsku v meste  Cannes, takže budú svetové filmové festivaly dva naraz smileyVšetky súťažné filmy zverejníme na tomto LINKu.

_______________________________________________________________________________

Testovanie 5 (Mgr.J.Zvolenský)

Určite ste v médiách zachytili, že sú zverejnené oficiálne výsledky Testovania 5 . Pre našu školu boli výsledky aj tento rok veľmi povzbudivé a potešujúce. Zo Slovenského jazyka a literatúry dosiahli naši žiaci  priemer 61,9 %. Oproti celoslovenskému priemeru sme lepší o + 3,5 % ( celoslovenský priemer 58,4 %) , oproti Nitrianskemu kraju o + 2,8 % (Nitriansky kraj 59,1 %) a oproti Zlatomoraveckému okresu o + 3,6 % (okres Zlaté Moravce 58,3 %). Podobné výborne sme dopadli aj z Matematiky. Naši žiaci mali priemer 65,2 %. Oproti celoslovenskému priemeru sú naši piataci  lepší o + 5,9 % ( celoslovenský priemer 59,3 %) , oproti Nitrianskemu kraju o + 6,2,% (Nitriansky kraj 59,0 %) a oproti zlatomoraveckému okresu dokonca o + 6,8 % (okres Zlaté Moravce 58,4 %). Navyše Matej Pavkov zvládol test zo SJL na 100 % a z MAT na 95 %. Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí chlapcov pripravovali a samozrejme hlavne im. Nevzdali to, zabojovali a potešili seba, rodičov a aj nás.

_______________________________________________________________________________

 

Cena starostu obce 1. polrok 2018/2019 (Mgr.J.Zvolenský)

Ani sme sa nenazdali a je tu polrok. V nasledujúcom pdf súbore si môžete pozrieť tabuľku s 10 najlepšími žiakmi za I. polrok šk. roku 2018/2019 v Cene starostu obce Skýcov. Stále však nie je rozhodnuté :) Ako býva zvykom cez druhý polrok je množstvo vedomostných a umeleckých okresných a krajských súťaži, ktoré vždy poriadne zamiešajú poradím. Tak sa nechajme prekvapiť. Tu je tabuľka  - PDFsúbor.

_______________________________________________________________________________

Daj si čas ( Mgr. Jozef Benč )

Dňa 10. 1. 2019 sa žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili v RTVS v Bratislave na natáčaní vedomostno-súťažnej relácie pre deti s názvom „Daj si čas“. Našu školu v súťaži reprezentovali štyria žiaci šiesteho ročníka: Melinda Lukáčová, Patrícia Fedoreková, Sebastián Lukáč a Maroš Motošický. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy.  Nie je jednoduché postaviť sa v televízii pred kamery a súťažiť s inou školou. Získali ale bohaté skúsenosti, ktoré môžu využiť v budúcnosti. Cestu všetkým žiakom do Bratislavy a späť, ako aj pitný režim, hradila slovenská televízia. RTVS bude súťaž vysielať v sobotu, 9. 3. 2019, okolo deviatej hodiny dopoludnia na STV 1. Pri sledovaní môžete našim súťažiacim držať palce. Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

Hotnotiaca správa 2018

Na konci tohto bloku si možete po kliknutí na link prečítať hodnotiacu správu riaditeľky školy PaedDr.M.Krigovskej za kalendárny rok 2018. Tu je uvedený LINK.

_______________________________________________________________________________

Poďakovanie za výmenu podlahy v I. triede

Výmena podlahy bola priam nevyhnutná, lebo staré parkety boli v havarijnom stave. 27.decembra 2018 sa podarilo uskutočniť túto výmenu v I. triede ( 1. a 2. ročník).  Poďakovanie patrí obecnému zastupiteľstvu, ktoré nám schválilo sumu 1 000 € na decembrovom zasadnutí a v posledný týždeň pred vianočnými prázdninami pomohol obecný úrad s vybratím a odvozom starých parkiet. Po prípravných prácach sa majstri – p. Daniel Richter, p. Milan Krigovský st., p. Milan Krigovský ml. a p. Radovan Krigovský pustili  do ukladania plávajúcej podlahy. Zvládli to šikovne, trieda je vynovená,  čistá a estetická. Deti sa v nej budú určite cítiť príjemne a veríme, že si žiaci budú vážiť učenie vo vynovenom prostredí, aby mohlo slúžiť aj ďalším deťom, ktoré prídu do I. triedy.  Zakúpili sme do nej  ešte aj štyri lavice a osem stoličiek, ktoré by mali dodať vo februári.

Ešte raz veľká vďaka patrí obecnému úradu, chlapom, rodičom a sponzorom,  ktorí prispeli na obnovu triedy. Bez ich pomoci by nebolo možné realizovať túto výmenu podlahy. 

__________________________________________________________________________________________________

Vianočná akadémia (PaedDr.M.Krigovská)

Blížiaci čas Vianoc spríjemnili naši žiaci krásnym programom na vianočnej akadémii vo štvrtok 21. decembra v kultúrnom dome. Vianočné zvyky a tradície sa preplietali s vianočnou rozprávkou, životom na dedine, vianočnou tržnicou, koledovaním a básňami. Na záver žiaci popriali básňou krásne vianočné sviatky. Prajeme všetkým pokojné a požehnané sviatky a všetko najlepšie v novom roku.Videá z celého programu si môžete pozrieť vo Videoarchíve.

__________________________________________________________________________________________________

Školské kolo Pytagoriády (PaedDr.M.Krigovská)

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Pytagoriády žiakov 3. až 8. ročníka. Úspešní riešitelia sú Sofia Fajnová zo 4. ročníka, Matej Pavkov a Colin Jurík z 5. ročníka, Melinda Lukáčová, Maroš Motošický a Jakub Dávid zo 6. ročníka, ktorí postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 26. a 27. marca 2019 v Zlatých Moravciach.

__________________________________________________________________________________________________

Vianočná burza (PaedDr. Mariana Krigovská)

V sobotu 15. decembra sa konala v kultúrnom dome tradičná vianočná burza. Pre všetkých bol pripravený vianočný punč, medovníčky, zázvorovníky, perníkové muffiny. Sálou kultúrneho domu zneli koledy a všade vôkol boli krásne vianočné výrobky od našich žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy. Každý si mohol vybrať vianočný darček pre potešenie. Na výber boli venčeky, svietniky, stolčeky, ikebany, oblátky, trubičky, sušené jabĺčka a rôzne milé vianočné osoby.Ďakujem všetkým za prípravu akcie a podporu našej školy. Získané finančné prostriedky budú použité na akcie pre žiakov. Fotografie si môžete pozrieť TU.

 

Cena starostu (Mgr.J.Zvolenský)

Aj tento školský rok 2018/2019 prebieha v našej škole už tradičná súťaž o Cenu starostu obce. Po prvom štvrťroku je na 1.mieste Ema Bilošová z 8. ročníka. Najlepších desať žiakov si môžete pozrieť v nasledujúcom pdf súbore.

Fyzikálno-chemická show  (PaedDr. Mariana Krigovská)

5. decembra sme pre našich žiakov objednali vzdelávací program Fyzikálna-chemická show od spoločnosti Škola hrou s. r. o. Žiaci 1. a 2. stupňa mali veľký záujem o výrobu tečúceho piesku, ktorý si aj sami vyrobili, vyskúšali vznik ohňa, naučili sa pripraviť si magnetický sliz, mesačný piesok. Hádali, v ktorom pohári je voda, učili sa zmeniť smer šípky pomocou pohára s vodou. Pomocou tlakovej sily vzduchu dokázali pohnúť predmetom. Bol to zábavný vzdelávací program, ktorý priblížil žiakom učivo z predmetov fyzika a chémia.Fotografie si môžete pozrieť TU

******************************************************************************************************************

Mikuláš v našej škole / Mgr. Jozef Benč /

Tak ako aj po iné roky, aj tento rok pripravili žiaci deviateho ročníka v našej škole „Mikuláša“. Traja čerti a dvaja anjeli spolu so svätým Mikulášom rozdávali deťom darčeky. Balíčky to boli veru poriadne a žiaci im z vďaky zarecitovali básničky alebo zaspievali piesne. Všetkým, ktorí sa na príprave tejto akcie podieľali patrí vďaka.

******************************************************************************************************************

Mikulášska nádielka

Všetci naši žiaci sa tešili na príchod Mikuláša do školy. Ráno ich čakalo prekvapenie – päť počítačov do počítačovej triedy. Sponzorom je firma Giesecke and Devrient Slovakia s. r. o. Nitra, od ktorých sme už dostali dva počítače, štyri veľké pracovné stoly, štyri kancelárske stoličky, päť veľkých skríň, osem malých skriniek a veľkú bezprašnú bielu tabuľu.

Veľká vďaka za vybavenie sponzorského daru pre školu, pre naše deti, aby boli v upravených priestoroch a mali možnosť pracovať na hodinách s kvalitnými počítačmi, patrí Ing. Milanovi Krigovskému ml., ktorému ďakujeme aj za dovoz a úpravu počítačov.                                                                      PaedDr. Mariana Krigovská, riaditeľka školy

__________________________________________________________________________________________________

Popoludnie na klzisku (Mgr.V.Ondrejka)

Dňa 4. 12. 2018 sa 14 chlapcov našej školy kondične pripravovalo na zimné  športovanie. Súťažili v rýchlosti i obratnosti. Nechýbali naháňačky na korčuliach. Nezostáva nám nič iné, iba veriť, že prituhne aj v Skýcove, napadne veľa snehu, aby všetky deti mohli tráviť voľné dni športovaním.

 

_________________________________________________________________________________________________

Cvičenie s projektom - 28. november (Mgr.E.Škodová)

Tento deň každý žiak urobil niečo pre svoje zdravie. Vďaka Mirke a Ivanovi sa dozvedeli ako sa majú správne stravovať a ktoré potraviny sú zdravšie. Zistili, že niektoré obľúbené potraviny sú pre nich priam škodlivé. Potom si pre nich pripravili hodinové cvičenie. Bolo veľmi efektívne. Na záver boli žiaci unavení, ale spokojní. Naučili sa ako správne jesť a cvičiť. Ďakujeme za pekné dopoludnie s projektom Zdravie a bezpečnosť v školách.

 

Zdravé popoludnie - 26. november  (Mgr.E.Škodová)

Dnes sme zrealizovali dlho pripravované Zdravé popoludnie, ktoré bolo súčasťou projektu Zdravie a bezpečnosť v školách. Pozvaní boli všetci rodičia, starí rodičia, zástupcovia obce. Pozvaní si priniesli so sebou dobrú náladu. Čakali ich zábavné a zaujímavé súťaže, pri ktorých ukázali svoju šikovnosť. Najviac sme sa zabavili na papierovej guľovačke. Potom každá rodina pripravila chutnú pomazánku, ktorú potom s chuťou zjedli. Všetci sa výborne bavili.

Dentálna hygiena (Mgr.E.Škodová)

Dňa  19. novembra  sme mali v popoludňajších hodinách besedu o dentálnej hygiene. Veľmi peknou formou bolo deťom prednesené ako sa majú starať o svoj chrup, ako si správne umyť zuby a čo sa stane, ak to nebudú robiť. Žiaci vďaka projektu Zdravie a bezpečnosť v školách získali kvalitné zubné kefky a pasty a iný informačný materiál. Ďakujeme.

 

Hour of Code (Mgr.J.zvolenský)

Podobne ako v minulosti aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celosvetového projektu Hour of Code. Projekt je zameraný na popularizáciu informatiky a programovania. Tento rok bola ako novinka možnosť naprogramovať svoju vlastnú Dance party. Mgr.Z.Rajtarová a Mr.J.Zvolenský na na hodinách informatiky so žiakmi 2. stupňa počas novembra a začiatku decembra absolvovali Hour of Code. Úspešní žiaci získali certifikát za aktivity v projekte. Na nasledujúcom linku si môžete pozrieť jednoduché programy, ktoré naši žiaci vytvorili.

********************************************************************************************************************************************

Skús Quizizz (Mgr.J.Zvolenský)

Ak sa rád učíš zábavným spôsobom a využívaš moderné aplikácie vyskúšaj Quizizz. So žiakmi 2. stupňa sme na hodinách Informatiky vytvorili množstvo zábavných testov z rôznych predmetov. Testy môžeš skúšať na PC, tablete aj mobile. Stačí ak si stiahneš appku Quizizz (mobil, tablet) alebo priamo na pc spustíš uvedenú webstránku . Pripravené testy si môžeš vyskúšať TU.

*****************************************************************************************************************

iBobor (Mgr.J.Zvolenský)

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2017/2018 sa konala súťaž v 44 krajinách (možno aj vo viacerých, len nie všetci poslali svoje údaje medzinárodnému výboru) a zapojilo sa do nej 2 165 979 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 26 našich žiakov. Diplom získali  štyria žiaci. Najlepší bol J.F.Ostatný z 5. ročník , ktorý získal 92 bodov z 96 možných (97 percentil). Po ňom s odstupom nasledovali Matej Pavkov 5. ročník (96 percentil) , Sofia Fajnová 4. ročník (87. percentil)  a Colin Jurík 5. ročník (74. percentil). Všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme . 

 

Riaditeľské voľno 

Riaditeľka  školy  oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dňa 21. novembra 2018 (streda)  žiakom 6. až 9. ročníka ZŠ Skýcov riaditeľské voľno z dôvodu konania Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka. Na priebeh testovania bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť vyučovanie podľa rozvrhu.

 

Dentálna hygiena

Základná škola, Školská č. 299, Skýcov v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť hrou srdečne pozýva žiakov našej základnej školy na Posedenie s dentálnou hygieničkou 19. 11. 2018 o 14:00 h. Pre deti bude pripravená prednáška dentálnej hygieničky, ako sa správne starať o hygienu ústnej dutiny a tým predchádzať zubnému kazu. Každé dieťa dostane zubnú kefku Curaprox a tiež rôzne motivačné materiály.

Poďakovanie (PaedDr.M.Krigovská)

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská č. 299, Skýcov ďakuje p. Ing. Jurajovi Beňovi zo spoločnosti Giesecke and Devrient Slovakia s. r. o. Nitra za kancelársky nábytok, veľkú bielu magnetickú tabuľu a dva počítače. Vďaka patrí p. Ing. Milanovi Krigovskému ml., ktorý sprostredkoval dar pre našu školu . Srdečná vďaka za poskytnutú pomoc, pretože nám pomohli skultivovať priestory a deti aj my sa cítime oveľa príjemnejšie.

 

Boli sme na KUBE (Mgr. V. Ondrejka)

25. 10. 2018 sa žiaci 5. – 9. ročníka už tradične zúčastnili ďalšieho cyklu geografickej videoprodukcie v MsKš v Zlatých Moravciach. Mladí slovenskí cestovatelia žiakom predstavili pre nás vzdialenú krajinu – Kubu. Podelili sa o svoje zážitky i skúsenosti z krajiny ležiacej v ďalekom Karibiku. Žiaci videli kubánske mestá i vidiek. Spoznali nádherný podmorský svet i život jednoduchých obyvateľov Kuby. Autentické zábery ich možno prinútili zamyslieť sa nad životom.

 

Úcta k starším (Mgr.E.Škodová)

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu „ Hovorme o jedle“. S tým sme spojili aj besiedku pri príležitosti mesiaca októbra – Mesiaca úcty k starším. Začala pani riaditeľka pekným privítaním a deti predviedli krátky program. Potom si staršia a mladšia generácia zmerali svoje vedomosti. Nakoniec spojili svoje sily a každá rodina vyrezávala tekvicu a vymýšľala krásnych ovocníčkov. Na záver sa robila ochutnávka tých najlepších jablčníkov. Víťazom bol každý. Všetci sa výborne bavili.

 

Exkurzia Martin (Mgr. S.Novická Valachová)

Pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie sa žiaci 2.stupňa našej školy spolu s pedagógmi zúčastnili 18.10.2018 exkurzie v Martine. O 6:45 sme vyrazili spred školy a o 9:00 sme sa stretli s Mgr. Igorom Válekom, ktorý nás v Martine sprevádzal. Prvá zastávka bola pred budovou Matice slovenskej, v ktorej areáli sa nachádzajú busty významných predstaviteľov slovenského národného života. Následne sme prešli ďalšie budovy a pamiatky pripomínajúce vznik a vývoj slovenskej samostatnosti. Exkurziu sme ukončili v národnom cintoríne, kde sú pochovaní známi slovenskí národní dejatelia, spisovatelia a umelci. Domov sme sa vrátili v dobrej nálade o 14:00. Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Základná škola Skýcov Vás pozýva na Popoludnie so starými rodičmi, ktoré sa uskutoční  vo štvrtok 18. októbra 2018 o 13.30 hod. v budove ZŠ. Plagát si môžete pozrieť TU.

ZOO Zlín (Mgr.M.Minárová)

Deti z dramatického krúžku, ktoré vystupovali v minuloročnom divadelnom predstavení Jánošík 007 sa spolu so žiakmi našej školy, ktorí mali záujem, dočkali dlhoočakávaného výletu – ZOO Zlín, ČR. Vyrazili sme 12.10.2018 ráno o 7:00 a o 10:00 sme už ,,mluvili“ česky J Okrem nádherného počasia a prekrásnej jesene na nás čakalo príjemné prostredie, skvelí a ochotní zamestnanci ZOO, množstvo atrakcií a spoznávanie mnohých kontinentov a jednotlivých krajín, podľa ktorých boli situované aj zvieratká, či obydlia ľudí a pod. Tu isto platí: ,,Radšej raz vidieť ako stokrát počuť.“ Dúfam, že si to užili tak žiaci ako aj dospelí !

Prevencia kriminality a drogových závislostí (Mgr.M.Minárová)

Dňa 3. 10. 2018 sme v našej škole privítali kpt. Mgr. Ivetu Matejovú spolu s mjr. Mgr. Evou Čakajdovou, ktoré si zaostrili na našich žiakov a nasmerovali svoje prednášky na prevenciu kriminality a drogových závislostí. Prednášok sa zúčastnili všetci žiaci, ktorí boli rozdelení na tri skupiny podľa vekuprimeranosti. Dúfame, že tieto prednášky zostanú len pri prevencii a že sa naši žiaci vyhnú sociálno-patologickým javom, ktoré by vo veľkej miere mohli nepriaznivo ovplyvniť ich budúcnosť. Taktiež veríme, že rodičia svojou výchovou a vplyvom vo výraznej miere prispejú k tomu, aby sa ich deti nepodieľali na takomto správaní a aby z nich vyrástli rozumní mladí ľudia. Za prednášky ešte raz veľmi pekne ďakujeme a snáď ,,padli na úrodnú pôdu“.

Riaditeľka ZŠ Skýcov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dňa 29. októbra 2018 (pondelok) všetkým žiakom ZŠ Skýcov riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 

Európsky deň jazykov /Mgr. Jozef Benč/

Dňa 26. 09. 2018 sa v Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach uskutočnil formou zábavných kvízov o Európe - „Európsky deň jazykov“. Našu školu opäť  reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka – Simona Solčianska a Henrich Ostatný a žiačka ôsmeho ročníka – Ema Bilošová.  Viedli si výborne, hoci sa im nepodarilo získať jedno z prvých troch ocenení. Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Prvá pomoc - 21. september 2018 (PaedDr.M.Krigovská)

Riaditeľstvo ZŠ Skýcov ďakuje Mgr. Miroslave Černákovej zo Záchrannej zdravotnej služby za odborný výklad všetkým žiakom a učiteľom pri poskytovaní prvej pomoci v rámci zdravotnej prípravy. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne modelové situácie s poskytovaním prvej pomoci, napr.: resuscitácia, ošetrenie rán, pomoc pri vdýchnutí cudzieho predmetu... Informácie ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci sú pre každého dôležité, pretože pomoc môže rozhodnúť o živote človeka. Týmto chceme docieliť, aby naši žiaci vedeli správne reagovať v životohrozujúcich situáciách.Fotografie si môžete pozrieť TU

 

ENO Tree Day 2018 (Mgr.J.Zvolenský)

V piatok 21.septembra 2018 sa uskutočnilo celosvetové sadenie stromčekov v rámci projektu ENO Tree Day. Naša škola sa po rokoch opäť zapojila a spolu s viac ako 10 000 školami zo 157 krajín sveta.  Doteraz deti na celom svete zasadili viac ako 20 miliónov stromčekov. Som rád, že sme podporili tento výborný projekt. Všetci vieme a vidíme na zmene klímy, ako človek dokázal svojou činnosťou ničiť prírodu. Rúbeme stromy, pestujeme monokultúry, všade samé trávniky a tuje, v mestách len betón a žiadna zeleň  ..... Ak nezačneme aktívne pristupovať k ochrane nášho okolia , zničíme všetko živé . Každý podobný projekt je preto významný. Veľké poďakovanie patrí Ing. R. Dávidovi, ktorý deťom urobil krátku prednášku o význame stromov, ich ochrane a spôsobe pestovania a priniesol sadeničky stromčekov. Spolu s deťmi sme ich pri škole posadli päť  -  dve lipy malolisté, jedľu normandskú, dub červený a borovicu čiernu. Ďakujeme ! Fotografie si môžete pozrieť TU

Brána jazykov otvorená  (Mgr. Jozef Benč)

20. septembra 2018 sa už po piatykrát zúčastnili žiaci našej školy v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach jazykovej súťaže „Brána jazykov otvorená“. Našu školu tento rok reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka – Simona Solčianska a Henrich Ostatný a žiačka ôsmeho ročníka – Ema Bilošová. Súťažilo sa v štyroch jazykoch: anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom. Nebolo to teda vôbec ľahké, ale našim súťažiacim sa darilo a skončili veľmi dobre . Z 31 zúčastnených družstiev nitrianskeho kraja sa umiestnili v prvej polovici.  Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Slávnostné zahájenie školského roku

Začína nový školský rok a ja verím, že bude naplnením našich predsavzatí a plánov do budúcnosti. Pre väčšinu z nás je tu všetko okolo v priestoroch našej školy dobré známe a už sa tešíme na krásne príbehy a zážitky z prázdnin, ktoré si dychtivo vyrozprávame. Nemôžem zabudnúť na Vás, milí naši prváčikovia, ktorí vstupujete do týchto krásne vyzdobených priestorov školy po prvýkrát. Verím, že tu nájdete nových priateľov a získate trvalé vedomosti, ktoré budete môcť úspešne zúročiť vo vašom ďalšom živote. Veď škola je miestom, kde my učitelia a Vy, naši milí žiaci, tvoríme jeden celok a kde vzdelanie, pochopenie a vzájomná tolerancia sú základom nášho spolužitia. Učme deti obetavosti, pracovitosti, láske, poctivosti a tolerancii. Učme ich trpezlivo „kráčať za vzdelaním krok za krokom“. No naučme ich aj vážiť si dobro, úprimnosť, obetavosť, toleranciu, spravodlivosť a lásku, ktoré dávajú životu pravý zmysel.

A vy milí naši žiaci, verte nám, že svoju prácu robíme radi a s láskou a že každé vaše uznanlivé a chápavé gesto je pre nás najväčším ocenením našej nie vždy docenenej práce. Nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním. K tomu nám všetkým v novom školskom roku prajem len to najlepšie

 

                                                                                            PaedDr. Mariana Krigovská

 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Autor a administrátor webstránky Mgr. J. Zvolenský

kontakt : haluzka@gmail.com

stránka založená 5. novembra 2013

25. mája 2015 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 25 000 smiley

8. októbra 2016 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 38 000 smiley

30. augusta  2017 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 48 000 smiley

30. augusta  2018 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 58 000 smiley

 

TOPlist