Kalendárium

Hotnotiaca správa 2018

Na konci tohto bloku si možete po kliknutí na link prečítať hodnotiacu správu riaditeľky školy PaedDr.M.Krigovskej za kalendárny rok 2018. Tu je uvedený LINK.

_______________________________________________________________________________

Poďakovanie za výmenu podlahy v I. triede

Výmena podlahy bola priam nevyhnutná, lebo staré parkety boli v havarijnom stave. 27.decembra 2018 sa podarilo uskutočniť túto výmenu v I. triede ( 1. a 2. ročník).  Poďakovanie patrí obecnému zastupiteľstvu, ktoré nám schválilo sumu 1 000 € na decembrovom zasadnutí a v posledný týždeň pred vianočnými prázdninami pomohol obecný úrad s vybratím a odvozom starých parkiet. Po prípravných prácach sa majstri – p. Daniel Richter, p. Milan Krigovský st., p. Milan Krigovský ml. a p. Radovan Krigovský pustili  do ukladania plávajúcej podlahy. Zvládli to šikovne, trieda je vynovená,  čistá a estetická. Deti sa v nej budú určite cítiť príjemne a veríme, že si žiaci budú vážiť učenie vo vynovenom prostredí, aby mohlo slúžiť aj ďalším deťom, ktoré prídu do I. triedy.  Zakúpili sme do nej  ešte aj štyri lavice a osem stoličiek, ktoré by mali dodať vo februári.

Ešte raz veľká vďaka patrí obecnému úradu, chlapom, rodičom a sponzorom,  ktorí prispeli na obnovu triedy. Bez ich pomoci by nebolo možné realizovať túto výmenu podlahy. 

__________________________________________________________________________________________________

Vianočná akadémia (PaedDr.M.Krigovská)

Blížiaci čas Vianoc spríjemnili naši žiaci krásnym programom na vianočnej akadémii vo štvrtok 21. decembra v kultúrnom dome. Vianočné zvyky a tradície sa preplietali s vianočnou rozprávkou, životom na dedine, vianočnou tržnicou, koledovaním a básňami. Na záver žiaci popriali básňou krásne vianočné sviatky. Prajeme všetkým pokojné a požehnané sviatky a všetko najlepšie v novom roku.Videá z cele´ho programu si môžete pozrieť vo Videoarchíve.

 

Školské kolo Pytagoriády (PaedDr.M.Krigovská)

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Pytagoriády žiakov 3. až 8. ročníka. Úspešní riešitelia sú Sofia Fajnová zo 4. ročníka, Matej Pavkov a Colin Jurík z 5. ročníka, Melinda Lukáčová, Maroš Motošický a Jakub Dávid zo 6. ročníka, ktorí postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 26. a 27. marca 2019 v Zlatých Moravciach.

 

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že Vianočné prázdniny sa začínajú 24. decembra 2018 a končia 7. januára 2019. Vyučovanie po prázdninách sa začína 8. januára 2019 (utorok).

 

Vianočná burza (PaedDr. Mariana Krigovská)

V sobotu 15. decembra sa konala v kultúrnom dome tradičná vianočná burza. Pre všetkých bol pripravený vianočný punč, medovníčky, zázvorovníky, perníkové muffiny. Sálou kultúrneho domu zneli koledy a všade vôkol boli krásne vianočné výrobky od našich žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy. Každý si mohol vybrať vianočný darček pre potešenie. Na výber boli venčeky, svietniky, stolčeky, ikebany, oblátky, trubičky, sušené jabĺčka a rôzne milé vianočné osoby.Ďakujem všetkým za prípravu akcie a podporu našej školy. Získané finančné prostriedky budú použité na akcie pre žiakov. Fotografie si môžete pozrieť TU.

 

Cena starostu (Mgr.J.Zvolenský)

Aj tento školský rok 2018/2019 prebieha v našej škole už tradičná súťaž o Cenu starostu obce. Po prvom štvrťroku je na 1.mieste Ema Bilošová z 8. ročníka. Najlepších desať žiakov si môžete pozrieť v nasledujúcom pdf súbore.

Fyzikálno-chemická show  (PaedDr. Mariana Krigovská)

5. decembra sme pre našich žiakov objednali vzdelávací program Fyzikálna-chemická show od spoločnosti Škola hrou s. r. o. Žiaci 1. a 2. stupňa mali veľký záujem o výrobu tečúceho piesku, ktorý si aj sami vyrobili, vyskúšali vznik ohňa, naučili sa pripraviť si magnetický sliz, mesačný piesok. Hádali, v ktorom pohári je voda, učili sa zmeniť smer šípky pomocou pohára s vodou. Pomocou tlakovej sily vzduchu dokázali pohnúť predmetom. Bol to zábavný vzdelávací program, ktorý priblížil žiakom učivo z predmetov fyzika a chémia.Fotografie si môžete pozrieť TU

******************************************************************************************************************

Mikuláš v našej škole / Mgr. Jozef Benč /

Tak ako aj po iné roky, aj tento rok pripravili žiaci deviateho ročníka v našej škole „Mikuláša“. Traja čerti a dvaja anjeli spolu so svätým Mikulášom rozdávali deťom darčeky. Balíčky to boli veru poriadne a žiaci im z vďaky zarecitovali básničky alebo zaspievali piesne. Všetkým, ktorí sa na príprave tejto akcie podieľali patrí vďaka.

******************************************************************************************************************

Mikulášska nádielka

Všetci naši žiaci sa tešili na príchod Mikuláša do školy. Ráno ich čakalo prekvapenie – päť počítačov do počítačovej triedy. Sponzorom je firma Giesecke and Devrient Slovakia s. r. o. Nitra, od ktorých sme už dostali dva počítače, štyri veľké pracovné stoly, štyri kancelárske stoličky, päť veľkých skríň, osem malých skriniek a veľkú bezprašnú bielu tabuľu.

Veľká vďaka za vybavenie sponzorského daru pre školu, pre naše deti, aby boli v upravených priestoroch a mali možnosť pracovať na hodinách s kvalitnými počítačmi, patrí Ing. Milanovi Krigovskému ml., ktorému ďakujeme aj za dovoz a úpravu počítačov.                                                                      PaedDr. Mariana Krigovská, riaditeľka školy

__________________________________________________________________________________________________

Popoludnie na klzisku (Mgr.V.Ondrejka)

Dňa 4. 12. 2018 sa 14 chlapcov našej školy kondične pripravovalo na zimné  športovanie. Súťažili v rýchlosti i obratnosti. Nechýbali naháňačky na korčuliach. Nezostáva nám nič iné, iba veriť, že prituhne aj v Skýcove, napadne veľa snehu, aby všetky deti mohli tráviť voľné dni športovaním.

 

_________________________________________________________________________________________________

Cvičenie s projektom - 28. november (Mgr.E.Škodová)

Tento deň každý žiak urobil niečo pre svoje zdravie. Vďaka Mirke a Ivanovi sa dozvedeli ako sa majú správne stravovať a ktoré potraviny sú zdravšie. Zistili, že niektoré obľúbené potraviny sú pre nich priam škodlivé. Potom si pre nich pripravili hodinové cvičenie. Bolo veľmi efektívne. Na záver boli žiaci unavení, ale spokojní. Naučili sa ako správne jesť a cvičiť. Ďakujeme za pekné dopoludnie s projektom Zdravie a bezpečnosť v školách.

 

Zdravé popoludnie - 26. november  (Mgr.E.Škodová)

Dnes sme zrealizovali dlho pripravované Zdravé popoludnie, ktoré bolo súčasťou projektu Zdravie a bezpečnosť v školách. Pozvaní boli všetci rodičia, starí rodičia, zástupcovia obce. Pozvaní si priniesli so sebou dobrú náladu. Čakali ich zábavné a zaujímavé súťaže, pri ktorých ukázali svoju šikovnosť. Najviac sme sa zabavili na papierovej guľovačke. Potom každá rodina pripravila chutnú pomazánku, ktorú potom s chuťou zjedli. Všetci sa výborne bavili.

Dentálna hygiena (Mgr.E.Škodová)

Dňa  19. novembra  sme mali v popoludňajších hodinách besedu o dentálnej hygiene. Veľmi peknou formou bolo deťom prednesené ako sa majú starať o svoj chrup, ako si správne umyť zuby a čo sa stane, ak to nebudú robiť. Žiaci vďaka projektu Zdravie a bezpečnosť v školách získali kvalitné zubné kefky a pasty a iný informačný materiál. Ďakujeme.

 

Hour of Code (Mgr.J.zvolenský)

Podobne ako v minulosti aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celosvetového projektu Hour of Code. Projekt je zameraný na popularizáciu informatiky a programovania. Tento rok bola ako novinka možnosť naprogramovať svoju vlastnú Dance party. Mgr.Z.Rajtarová a Mr.J.Zvolenský na na hodinách informatiky so žiakmi 2. stupňa počas novembra a začiatku decembra absolvovali Hour of Code. Úspešní žiaci získali certifikát za aktivity v projekte. Na nasledujúcom linku si môžete pozrieť jednoduché programy, ktoré naši žiaci vytvorili.

********************************************************************************************************************************************

Skús Quizizz (Mgr.J.Zvolenský)

Ak sa rád učíš zábavným spôsobom a využívaš moderné aplikácie vyskúšaj Quizizz. So žiakmi 2. stupňa sme na hodinách Informatiky vytvorili množstvo zábavných testov z rôznych predmetov. Testy môžeš skúšať na PC, tablete aj mobile. Stačí ak si stiahneš appku Quizizz (mobil, tablet) alebo priamo na pc spustíš uvedenú webstránku . Pripravené testy si môžeš vyskúšať TU.

*****************************************************************************************************************

iBobor (Mgr.J.Zvolenský)

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2017/2018 sa konala súťaž v 44 krajinách (možno aj vo viacerých, len nie všetci poslali svoje údaje medzinárodnému výboru) a zapojilo sa do nej 2 165 979 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 26 našich žiakov. Diplom získali  štyria žiaci. Najlepší bol J.F.Ostatný z 5. ročník , ktorý získal 92 bodov z 96 možných (97 percentil). Po ňom s odstupom nasledovali Matej Pavkov 5. ročník (96 percentil) , Sofia Fajnová 4. ročník (87. percentil)  a Colin Jurík 5. ročník (74. percentil). Všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme . 

 

Riaditeľské voľno 

Riaditeľka  školy  oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dňa 21. novembra 2018 (streda)  žiakom 6. až 9. ročníka ZŠ Skýcov riaditeľské voľno z dôvodu konania Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka. Na priebeh testovania bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť vyučovanie podľa rozvrhu.

 

Dentálna hygiena

Základná škola, Školská č. 299, Skýcov v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť hrou srdečne pozýva žiakov našej základnej školy na Posedenie s dentálnou hygieničkou 19. 11. 2018 o 14:00 h. Pre deti bude pripravená prednáška dentálnej hygieničky, ako sa správne starať o hygienu ústnej dutiny a tým predchádzať zubnému kazu. Každé dieťa dostane zubnú kefku Curaprox a tiež rôzne motivačné materiály.

Poďakovanie (PaedDr.M.Krigovská)

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská č. 299, Skýcov ďakuje p. Ing. Jurajovi Beňovi zo spoločnosti Giesecke and Devrient Slovakia s. r. o. Nitra za kancelársky nábytok, veľkú bielu magnetickú tabuľu a dva počítače. Vďaka patrí p. Ing. Milanovi Krigovskému ml., ktorý sprostredkoval dar pre našu školu . Srdečná vďaka za poskytnutú pomoc, pretože nám pomohli skultivovať priestory a deti aj my sa cítime oveľa príjemnejšie.

 

Boli sme na KUBE (Mgr. V. Ondrejka)

25. 10. 2018 sa žiaci 5. – 9. ročníka už tradične zúčastnili ďalšieho cyklu geografickej videoprodukcie v MsKš v Zlatých Moravciach. Mladí slovenskí cestovatelia žiakom predstavili pre nás vzdialenú krajinu – Kubu. Podelili sa o svoje zážitky i skúsenosti z krajiny ležiacej v ďalekom Karibiku. Žiaci videli kubánske mestá i vidiek. Spoznali nádherný podmorský svet i život jednoduchých obyvateľov Kuby. Autentické zábery ich možno prinútili zamyslieť sa nad životom.

 

Úcta k starším (Mgr.E.Škodová)

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu „ Hovorme o jedle“. S tým sme spojili aj besiedku pri príležitosti mesiaca októbra – Mesiaca úcty k starším. Začala pani riaditeľka pekným privítaním a deti predviedli krátky program. Potom si staršia a mladšia generácia zmerali svoje vedomosti. Nakoniec spojili svoje sily a každá rodina vyrezávala tekvicu a vymýšľala krásnych ovocníčkov. Na záver sa robila ochutnávka tých najlepších jablčníkov. Víťazom bol každý. Všetci sa výborne bavili.

 

Exkurzia Martin (Mgr. S.Novická Valachová)

Pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie sa žiaci 2.stupňa našej školy spolu s pedagógmi zúčastnili 18.10.2018 exkurzie v Martine. O 6:45 sme vyrazili spred školy a o 9:00 sme sa stretli s Mgr. Igorom Válekom, ktorý nás v Martine sprevádzal. Prvá zastávka bola pred budovou Matice slovenskej, v ktorej areáli sa nachádzajú busty významných predstaviteľov slovenského národného života. Následne sme prešli ďalšie budovy a pamiatky pripomínajúce vznik a vývoj slovenskej samostatnosti. Exkurziu sme ukončili v národnom cintoríne, kde sú pochovaní známi slovenskí národní dejatelia, spisovatelia a umelci. Domov sme sa vrátili v dobrej nálade o 14:00. Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Základná škola Skýcov Vás pozýva na Popoludnie so starými rodičmi, ktoré sa uskutoční  vo štvrtok 18. októbra 2018 o 13.30 hod. v budove ZŠ. Plagát si môžete pozrieť TU.

ZOO Zlín (Mgr.M.Minárová)

Deti z dramatického krúžku, ktoré vystupovali v minuloročnom divadelnom predstavení Jánošík 007 sa spolu so žiakmi našej školy, ktorí mali záujem, dočkali dlhoočakávaného výletu – ZOO Zlín, ČR. Vyrazili sme 12.10.2018 ráno o 7:00 a o 10:00 sme už ,,mluvili“ česky J Okrem nádherného počasia a prekrásnej jesene na nás čakalo príjemné prostredie, skvelí a ochotní zamestnanci ZOO, množstvo atrakcií a spoznávanie mnohých kontinentov a jednotlivých krajín, podľa ktorých boli situované aj zvieratká, či obydlia ľudí a pod. Tu isto platí: ,,Radšej raz vidieť ako stokrát počuť.“ Dúfam, že si to užili tak žiaci ako aj dospelí !

Prevencia kriminality a drogových závislostí (Mgr.M.Minárová)

Dňa 3. 10. 2018 sme v našej škole privítali kpt. Mgr. Ivetu Matejovú spolu s mjr. Mgr. Evou Čakajdovou, ktoré si zaostrili na našich žiakov a nasmerovali svoje prednášky na prevenciu kriminality a drogových závislostí. Prednášok sa zúčastnili všetci žiaci, ktorí boli rozdelení na tri skupiny podľa vekuprimeranosti. Dúfame, že tieto prednášky zostanú len pri prevencii a že sa naši žiaci vyhnú sociálno-patologickým javom, ktoré by vo veľkej miere mohli nepriaznivo ovplyvniť ich budúcnosť. Taktiež veríme, že rodičia svojou výchovou a vplyvom vo výraznej miere prispejú k tomu, aby sa ich deti nepodieľali na takomto správaní a aby z nich vyrástli rozumní mladí ľudia. Za prednášky ešte raz veľmi pekne ďakujeme a snáď ,,padli na úrodnú pôdu“.

Riaditeľka ZŠ Skýcov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dňa 29. októbra 2018 (pondelok) všetkým žiakom ZŠ Skýcov riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 

Európsky deň jazykov /Mgr. Jozef Benč/

Dňa 26. 09. 2018 sa v Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach uskutočnil formou zábavných kvízov o Európe - „Európsky deň jazykov“. Našu školu opäť  reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka – Simona Solčianska a Henrich Ostatný a žiačka ôsmeho ročníka – Ema Bilošová.  Viedli si výborne, hoci sa im nepodarilo získať jedno z prvých troch ocenení. Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Prvá pomoc - 21. september 2018 (PaedDr.M.Krigovská)

Riaditeľstvo ZŠ Skýcov ďakuje Mgr. Miroslave Černákovej zo Záchrannej zdravotnej služby za odborný výklad všetkým žiakom a učiteľom pri poskytovaní prvej pomoci v rámci zdravotnej prípravy. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne modelové situácie s poskytovaním prvej pomoci, napr.: resuscitácia, ošetrenie rán, pomoc pri vdýchnutí cudzieho predmetu... Informácie ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci sú pre každého dôležité, pretože pomoc môže rozhodnúť o živote človeka. Týmto chceme docieliť, aby naši žiaci vedeli správne reagovať v životohrozujúcich situáciách.Fotografie si môžete pozrieť TU

 

ENO Tree Day 2018 (Mgr.J.Zvolenský)

V piatok 21.septembra 2018 sa uskutočnilo celosvetové sadenie stromčekov v rámci projektu ENO Tree Day. Naša škola sa po rokoch opäť zapojila a spolu s viac ako 10 000 školami zo 157 krajín sveta.  Doteraz deti na celom svete zasadili viac ako 20 miliónov stromčekov. Som rád, že sme podporili tento výborný projekt. Všetci vieme a vidíme na zmene klímy, ako človek dokázal svojou činnosťou ničiť prírodu. Rúbeme stromy, pestujeme monokultúry, všade samé trávniky a tuje, v mestách len betón a žiadna zeleň  ..... Ak nezačneme aktívne pristupovať k ochrane nášho okolia , zničíme všetko živé . Každý podobný projekt je preto významný. Veľké poďakovanie patrí Ing. R. Dávidovi, ktorý deťom urobil krátku prednášku o význame stromov, ich ochrane a spôsobe pestovania a priniesol sadeničky stromčekov. Spolu s deťmi sme ich pri škole posadli päť  -  dve lipy malolisté, jedľu normandskú, dub červený a borovicu čiernu. Ďakujeme ! Fotografie si môžete pozrieť TU

Brána jazykov otvorená  (Mgr. Jozef Benč)

20. septembra 2018 sa už po piatykrát zúčastnili žiaci našej školy v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach jazykovej súťaže „Brána jazykov otvorená“. Našu školu tento rok reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka – Simona Solčianska a Henrich Ostatný a žiačka ôsmeho ročníka – Ema Bilošová. Súťažilo sa v štyroch jazykoch: anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom. Nebolo to teda vôbec ľahké, ale našim súťažiacim sa darilo a skončili veľmi dobre . Z 31 zúčastnených družstiev nitrianskeho kraja sa umiestnili v prvej polovici.  Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Slávnostné zahájenie školského roku

Začína nový školský rok a ja verím, že bude naplnením našich predsavzatí a plánov do budúcnosti. Pre väčšinu z nás je tu všetko okolo v priestoroch našej školy dobré známe a už sa tešíme na krásne príbehy a zážitky z prázdnin, ktoré si dychtivo vyrozprávame. Nemôžem zabudnúť na Vás, milí naši prváčikovia, ktorí vstupujete do týchto krásne vyzdobených priestorov školy po prvýkrát. Verím, že tu nájdete nových priateľov a získate trvalé vedomosti, ktoré budete môcť úspešne zúročiť vo vašom ďalšom živote. Veď škola je miestom, kde my učitelia a Vy, naši milí žiaci, tvoríme jeden celok a kde vzdelanie, pochopenie a vzájomná tolerancia sú základom nášho spolužitia. Učme deti obetavosti, pracovitosti, láske, poctivosti a tolerancii. Učme ich trpezlivo „kráčať za vzdelaním krok za krokom“. No naučme ich aj vážiť si dobro, úprimnosť, obetavosť, toleranciu, spravodlivosť a lásku, ktoré dávajú životu pravý zmysel.

A vy milí naši žiaci, verte nám, že svoju prácu robíme radi a s láskou a že každé vaše uznanlivé a chápavé gesto je pre nás najväčším ocenením našej nie vždy docenenej práce. Nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním. K tomu nám všetkým v novom školskom roku prajem len to najlepšie

 

                                                                                            PaedDr. Mariana Krigovská

 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Autor a administrátor webstránky Mgr. J. Zvolenský

kontakt : haluzka@gmail.com

stránka založená 5. novembra 2013

25. mája 2015 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 25 000 smiley

8. októbra 2016 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 38 000 smiley

30. augusta  2017 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 48 000 smiley

30. augusta  2018 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 58 000 smiley

 

TOPlist