pravidlá

 

Pravidlá súťaže

Víťazom súťaže sa stane žiak, ktorý ma na konci školského roka (t.j. po 4 kolách) najviac bodov. Víťazom Ceny starostu sa môže stať ten istý žiak len raz počas štúdia na základnej škole.

Bodovanie sa uskutočňuje 4-krát v roku :

1. štvrťrok – polrok – 3.štvrťrok – koniec školského roka.

Prospech

1. stupeň

2. stupeň

Priemer

Body

Priemer

Body

1,00

40 bodov

1,00

50 bodov

1,01 – 1,10

35 bodov

1,01 – 1,10

45 bodov

1,11 – 1,25

30 bodov

1,11 – 1,25

40 bodov

1,26 – 1,50

25 bodov

1,26 – 1,50

35 bodov

1,51 – 1,75

20 bodov

1,51 – 1,75

30 bodov

1,76 – 2,00

15 bodov

1,76 – 2,00

25 bodov

2,01 – 2,25

10 bodov

2,01 – 2,25

20 bodov

2,26 – 2,50

5 bodov

2,26 – 2,50

15 bodov

2,51 – 3,00

0 bodov

2,51 – 3,00

10 bodov

 

3,01 – 3,50

5 bodov

3,51 a viac

0 bodov

Žiak, ktorý dosiahne na polroku a na konci školského roku výsledný priemer 1,00 ,získa bodovú dotáciu 10 bodov k bodom za prospech :

Na 1.stupni môže získať 40 bodov + 10 bodový bonus = 50 bodov

Na 2.stupni môže získať 50 bodov + 10 bodový bonus = 60 bodov

Cenu starostu obce môže získať len žiak, ktorého hodnotený priemer známok v každom hodnotenom období nepresiahne 1,25.

Bodovanie dochádzky

Žiak získa 5 bodov ak v konkrétnom štvrťroku nevymeškal ani jednu vyučovaciu hodinu (v opačnom prípade má 0 bodov). Žiak, ktorý nevymešká počas celého školského roku ani jednu hodiny získa spolu 20 bodov.

Bodovanie súťaží

Upozornenie : bodujú sa len súťaže, ktoré sú organizované školou, okresom, krajom , MŠ SR, CVČ Zlaté Moravce

Umiestnenie

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Slovensko

1.miesto

5 bodov

20 bodov

50 bodov

90 bodov

2.miesto

4 body

15 bodov

40 bodov

80 bodov

3.miesto

3 body

10 bodov

30 bodov

70 bodov

Úspešný riešiteľ

-

7 bodov

27 bodov

65 bodov

Účasť

1 bod

5 bodov

20 bodov

50 bodov

 

 

Ostatné súťaže, do ktorých sa základná škola zapojí 10 bodov (v prípade umiestnenia na prvých troch miestach sa body priraďujú podľa tabuľky)

Správanie

V prípade, že žiak dostane pokarhanie triednym učiteľom bude mu odrátaných 5 bodov.

Ak dostane pokarhanie riaditeľom školy bude mu odrátaných 15 bodov.

Ak žiak dostane zníženú známku zo správania bude zo súťaže vylúčený.

Mimoškolská činnosť

Mimoškolská činnosť sa hodnotí 1 bodom za každú mimoškolskú aktivitu v danom bodovanom období (ZUŠ,jazykové kurzy, futbal, biatlon, dychová hudba,...)

Riaditeľské ocenenie

V prípade, že žiak školy získa vynikajúce umiestnenie v rámci Slovenska (šport, kultúra, vzdelanie,...) získa od riaditeľa školy na konci školseho roka mimoriadne ocenenie.


TOPlist