iBobor

Ak si chcete vyskúšať testy z predošlých ročníkov, kliknite SEM :)

_______________________________________________________________

Medzinárodná súťaž iBobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2017 sa stretnutie konalo v talianskom meste Brescia.

Podrobné informácie o histórii a priebehu súťaže spolu s upresňujúcimi detailami nájdete v príspevku konferencie Didinfo 2008. Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras.

 

Súťaž je rozdelená do kategórii podľa veku žiakov nasledovne :

 

 Drobci (2. a 3. ročník)

ODPOVEĎ (čas na odpovede spolu 30 minút)

Otázky

Počet otázok

Správna

Nesprávna

Žiadna

Ľahké

1 – 3

3

-1

0

Stredne ťažké

4 – 6

6

-2

0

Ťažké

7 - 9

9

-3

0

 Bobríci (4.a 5. ročník)

ODPOVEĎ (čas na odpovede spolu 30 minút)

Otázky

Počet otázok

Správna

Nesprávna

Žiadna

Ľahké

1 – 4

3

-1

0

Stredne ťažké

5 – 8

6

-2

0

Ťažké

9 - 12

9

-3

0

 

 Benjamíni (6. a 7.ročník)

ODPOVEĎ (čas na odpovede spolu 40 minút)

Otázky

Počet otázok

Správna

Nesprávna

Žiadna

Ľahké

1 – 5

3

-1

0

Stredne ťažké

6 – 10

4

-1,33

0

Ťažké

11 - 15

5

-1,66

0

 

 Kadeti (8. a 9.ročník)

ODPOVEĎ (čas na odpovede spolu 40 minút)

Otázky

Počet otázok

Správna

Nesprávna

Žiadna

Ľahké

1 – 5

3

-1

0

Stredne ťažké

6 – 10

4

-1,33

0

Ťažké

11 - 15

5

-1,66

0

 

 


TOPlist