Rozprávkový deň 2019

Rozprávkový deň 2019

Marec je mesiac knihy. Aj v našej škole sme pripravili malý projekt. Na 1. stupni sme   vyhlásili rozprávkový deň. Všetci žiaci si mali zhotoviť rozprávkovú masku. S touto úlohou im statočne  pomohli rodičia.  20. marca prichádzali do školy rytieri, králi, kovboji a,  samozrejme,  krásne princezné. Vyučovanie prebiehalo v znamení rozprávky. Prvou úlohou bolo plniť si svoje školské povinnosti. Za splnené úlohy počas vyučovania žiaci získavali odznaky. Všetci sa snažili nazbierať ich počas dňa čo najviac. Pracovali usilovne. Pokračovanie bolo aj popoludní.  Rozprávkové postavy sa stretli v jednej triede, tu sme si spoločne prečítali rozprávku. Starší žiaci čítali mladším. Nakoniec mladší prerozprávali rozprávku starším žiakom. Bolo si treba dej rozprávky zapamätať.  Neskôr sa žiaci rozdelili do skupín a pracovali spoločne. Riešili rozprávkové hádanky. Hľadali rozdiel vo vopred pripravených textoch.  V tejto úlohe si precvičili pozornosť pri čítaní aj vzájomnú spoluprácu. Neskôr priraďovali rozprávkové dvojice. Za tieto úlohy boli tiež odmenení rozprávkovými odznakmi. Pri úlohách sa žiaci zabávali, ale aj preverili poznatky z ľudových rozprávok. Po vypracovaní jednoduchých úloh si žiaci prerozprávali dej prečítanej rozprávky a presunuli sa na chodbu.  Tu boli žiaci opäť rozdelení. Každá skupina nakreslila časť rozprávky a spoločne vytvorili rozprávkové leporelo. V závere po sčítaní odznakov boli všetci pasovaní za rytierov a princezné. Odmenou pre žiakov neboli len drobné darčeky, diplomy a sladkosti, ale aj dobrý pocit zo zábavy počas celého dňa. Fotografie si môžete pozrieť TU.


TOPlist