Rada školy

Zloženie Rady školy

Ing. Roman ČERNÁK  - predseda Rady školy (delegovaný  zriaďovateľom OcÚ Skýcov)

Mgr. Jozef BENČ (zvolený za pedagogických zamestnancov školy)

Eva ZBONKOVÁ  (zvolená za nepedagogických zamestnancov školy)

Ľubomír ČERNÁK (delegovaný  zriaďovateľom OcÚ Skýcov)

Andrea ŽIGOVÁ (zvolená za rodičov)

Katarína KARASOVÁ  (zvolená za rodičov)

Milan Dávid (zvolený za rodičov)

kontakt na radu školy : radaskoly.skycov@azet.sk

Priamy link na zápisnice