Príhovory

Slávnostné príhovory

Príhovor riaditeľky školy PaedDr. Magdalény  Slezákovej k rodičom a žiakom I. ročníka na slávnostnom zahájení školského roku  roku 2020/2021  (2. september  2020 ) - priamy link

Príhovor riaditeľky školy PaedDr. Mariany  Krigovskej na slávnostnom ukončení školského roku  roku 2018/2019  (28. jún  2019) - priamy link

Príhovor riaditeľky školy PaedDr. Mariany  Krigovskej na slávnostnom ukončení kalendárneho roku 2017 (22. december 2017) - priamy link