P R O J E K T Y 2018/2019

 

 

Moja rozprávka / moje pohádka (Mgr. J.Zvolenský,Mgr.M.Minárová, Mgr.Z.Rjatarová, Mgr.E.Škodová) - link

Môj koláčik (Mgr. J.Zvolenský) - link

Deň vody  2019 (Mgr. Z.Rajtarová) - link 

Rozprávkový deň 2019 (Mgr. Z.Rajtarová, Mgr.E.Škodová) - link 

Knižná šifra 2019 (Mgr. J.Zvolenský, Mgr.M. Minárová) - link 

Môj superpokus 2019 (Mgr.V.Ondrejka, Mgr.J.Zvolenský, Mgr. J.Benč) - link 

Môj animovaný film 2019 (Mgr. J.Zvolenský) - link 

Postcrossing 2019 (Mgr. J.Zvolenský) - link