P R O J E K T Y 2017/2018

 P R O J E K T Y 2017/2018

 

Dioráma Dinosaurus  (Mgr.J. Zvolenský) - priamy link

Tvorba historického prameňa (RNDr.G.Deáková) - priamy link

EU Code Week 2017 (Mgr.J. Zvolenský) - priamy link