P R O J E K T Y 2014/2015

Školský rok 2014/2015

Projekt  - Vedecká hračka (dvojdňová expozícia vedeckých hračiek v našej škole)  - priamy link

Projekt  - Učím sa, učiť ťa

RNDr.Gabriela Deáková - Jednoduché pokusy z optiky

Projekt  - Máme radi Slovensko

Mgr. Jozef Benč - Hrad Hrušov

Projekt  - School Dance 2015

Mgr. Jozef Zvolenský - Prezentácia

Mgr. Mária Minárová - Súťažné video