Ochrana osobných údajov

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:

osobne: priamo v škole,  Školská 299/11, 951 85 Skýcov,  v pondelok až v piatok od  8,00 – 11,00 hod.

telefonicky: 0376346128

elektronickou poštou: ochranazsskycov@gmail.com

 

Informácie o spracovaní osobných údajov  pdf


TOPlist