Na stiahnutie

V tajto sekcií si môžete stiahnuť pripravené tlačivá (formát pdf)

čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý sa nezúčasní  zápisu  - Priamy link

dohoda medzi vedenim školy a rodičmi - Priamy link

dotaznik - zápis do 1.ročnika - Priamy link

odhlasenie žiaka zo školy  - Priamy link

ospravedlnenie - Priamy link

oznámenie prváci  - Priamy link

súhlas zákonného zástupcu  - Priamy link

záväzné informacie  - Priamy link

žiadost o vystavenie potrvdenia o ukončení školskej dochádzky  - Priamy link

žiadost o integráciu  - Priamy link

žiadost o odklad povinnej školskej dochádzky  - Priamy link

žiadost o oslobodenie od vyučovania telesnej  športovej výchovy  - Priamy link

žiadost o povolenie nosiť mobilný telefón  - Priamy link

žiadost o povolenie študia podľa individuálneho štúdijného plánu  - Priamy link

žiadost o povolenie štúdia v zahraničí  - Priamy link

žiadost o povolenie vykonania komisionálnej skúšky  - Priamy link

žiadost o prijatie dieťaťa do 1.rocnika  - Priamy link

žiadost o prijatie do zakladnej školy prestup  - Priamy link

žiadost o uvoľnenie žiaka po skončení školskej akcie  - Priamy link

žiadost o uvoľnenie z vyučovania - Priamy link

žiadost o vydanie odpisu vysvedcenia  - Priamy link

 

TOPlist