N E Z M A R

 
História školského časopisu Nezmar yes

Nezmar bol náš fantastický školský časopis. Prvé vydanie bolo v roku 1995 . Vytlačili sme ho na ihičkovej tlačiarni a p. Ľubomír Černák  a Rasťo Bařina cele vydanie  prekopírovali cez starú kopírku (Prvé číslo vyšlo v náklade 100 ks !)!) . Napriek týmto komplikáciám sme mali veľkú radosť. Počas nasledujúcich rokov sme Nezmar vydávali skoro každý školský rok. V naskenovaných súboroch si môžete pozrieť a prečítať množstvo básničiek, príbehov, rozhovorov,.... Nezmar bol a zostane kus histórie našej školy a života v nej. Bol kronikou nás a našich žiakov. 

 

Nezmar číslo 1. (školský rok 1994/1995)PDF súbor

Nezmar číslo 2. (školský rok 1994/1995)PDF súbor

Nezmar číslo 3. (školský rok 1995/1996)PDF súbor

Nezmar číslo 4. (školský rok 1995/1996) -  PDF súbor

Nezmar číslo 5. (školský rok 1996/1997)PDF súbor

Nezmar číslo 6. (školský rok 1997/1998) -  PDF súbor

Nezmar číslo 7. (školský rok 1997/1998)PDF súbor

Nezmar číslo 8. (školský rok 1997/1998) -  PDF súbor

Nezmar číslo 9. (školský rok 1998/1999)PDF súbor

Nezmar číslo 10. (školský rok 1999/2000)PDF súbor

Nezmar číslo 11. (školský rok 2001/2002)PDF súbor

Nezmar číslo 12. (školský rok 2011/2012)PDF súbor

Nezmar číslo 13. (školský rok 2012/2013)PDF Súbor