M O Z G O V Ň A :)

V tejto super sekcií si môžeš vyskúšať svoje vedomosti z rôznych predmetov. Počas piatich rokov sme s mnohými žiakmi a p.učiteľkou M. Minárovou vytvorili testy,doplňovačky, milionára, pexeso, hádanky, pripraďovačky s rôznou náročnosťou. Ak sa chceš k nám pridať, budeme len radi :)

                                                                                                                        J.Zvolenský :)     

 

Matematika II. stupeň  - priamy link

PYTAGORIÁDY  - priamy link

GEOGebra  priamy link

TESTOVANIA 5  a TESTOVANIE 9  priamy link

Slovenský jazyk a literatúra II.stupeň  priamy link

Geografia priamy link

Dejepis - priamy link

Chémia priamy link

Prirodoveda a biológia - priamy link

Nemecký jazyk - priamy link

 Anglický jazyk  - priamy link

 Pre pozorných čitateľov - priamy link

Testy Quzizz - priamy link

Hour of Code 2018 - priamy link

Biologická olympiáda - priamy link

Civilná obrana - priamy link

Dopravné značky - priamy link