Krúžky

Rozpis krúžkov v školskom roku 2019 / 2020

 

 

 

pondelok

13:45 hod.

Mgr. J. Benč

Matematický krúžok

pondelok

13:45 hod.

Mgr. S. Novická

Volejbalový krúžok

pondelok

13:45 hod.

Mgr. E. Škodová

Šikovníček

utorok

13:45 hod.

Mgr.V.Ondrejka

Športový krúžok

streda

13:45 hod.

Mgr. M. Minárová

Na slovíčko

štvrtok

13:45 hod.

Mgr. Z. Rajtarová

Zavináčik

piatok

13:45 hod.

Mgr.J.Zvolenský

Počítačový krúžok