K N I Ž N I C A

 

   Obecná knižnica

V priestoroch ZŠ Skýcov sa už niekoľko rokov nachádza aj Obecná knižnica Skýcov. Knižnica má svojich pravidelných čitateľov a každoročne obnovuje knižničný fond. Knižnica je otvorená každú stredu v čase od 15.00 do 17.00 hodiny. Vedúcou Obecnej knižnice je Mgr. Helena Juríková.