Impresionisti 2015

IMPRESIONISTI 2015

Impresionizmus patrí medzi najobľúbenejšie umelecké smery predovšetkým vo výtvarnom umení. Cieľom tohto medzinárodného projektu je  zaujať žiakov týmto umeleckým smerom,  predstaviť im  najslávnejších impresionistov,  ich obrazy a  techniku maľby . Každý žiak si potom vyberie jeden obraz a namaľuje jeho reprodukciu. Učiteľ jednotlivé namaľované reprodukcie naskenuje a ku každej práci priloží informácie :  názov obrazu, autor, meno žiaka, vek, školu a krajinu. Do projektu možno zaslať najviac 30 vybraných prác. Obrázky musia byť vo formáte JPG a maximálna odporúčaná šírka je 1200 px. Práce aj ich popis treba poslať do 25. novembra 2015 na email : haluzka@gmail.com Po ukončení projektu budú všetky zaslané práce zverejnené na internete vo web galérií  na sociálnej sieti fb s názvom Projekt Impresionisti a práce žiakov našej školy aj na školskej webstránke.(december 2015).

 

V ZŠ Skýcov sa do projektu zapojili žiaci 5., 6. a 7. ročníka . Poďakovanie patrí vdp. Mgr. J. Plutovi, ktorý pracoval so žiakmi 5. ročníka. 

             Autor projektu - Mgr. J.Zvolenský 

Tu sú priame linky na všetky galérie 

Školy zo Slovenska 

Základná škola Skýcov - priamy link

Spojená škola, J. Kráľa 34, Zlaté Moravce, Slovensko  - priamy link

Základná škola SNP, Galanta, Slovensko  - priamy link

ZŠ kardinála Alexandra Rudnaya ,Považany, Slovakia - priamy link

Základná škola, Dlhé Hony1, 911 01 Trenčín,  Slovakia - priamy link

Školy zo zahraničia

Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani Latina, Taliansko - priamy link

Grundschule St. Johann Peissenber, Nemecko - priamy link

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana , Slovinsko - priamy link

 


TOPlist