Historický prameň 2013

10. október 2013 - Tvorba historického prameňa 2013 (RNDr. Gabriela Deáková)
Poznať históriu je dôležité pre pochopenie súčasnosti. Siedmaci našej školy pracovali na projekte, kde vlastnoručne zhotovili slovanské hradisko so strážnou vežou. Taktiež vyhotovili rôzne predmety z čias Veľkej Moravy - náramky, náušnice a rôzne iné šperky. Pracovali pomocou naštudovaných historických prameňov. Celou aktivitou sme prispeli k oslavám 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Tu je link na fotogalériu