EU Code Week 2017

Európsky týždeň programovania 2017 

EU Code Week je Európsky týždeň programovania, ktorý trvá od 7. do 22. októbra 2017 a uskutočňuje sa už po piatykrát. Naša škola sa do tohto projektu opäť zapojila. Žiaci 2. stupňa na hodinách informatiky vytvárali jednoduché programy cez webaplikáciu Scratch a na stránke Hour of Code (tomuto projektu sa budeme intenzívnejšie venovať v decembri, kedy sa spustí celosvetová výzva na spoločné programovanie v čase od 4. do 10. decembra . Už sme samozrejme zaregistrovaní :)) Zo Slovenska sa do tejto celoeurópskej aktivity zapojilo 80 škôl.

My sme sa zapojili aktivitou Zabavme sa :). Cieľom nášho projektu bolo aktraktívnou formou priblížiť žiakom programovanie a tvorbu jednoduchých hier.

 

 

S aplikáciou Scratch sme pracovali aj v minulosti, ale tento rok to bolo zaujímavejšie. Nakoľko máme k dispozíi (konečne :)) aj knižnú podobu s manuálom a  môžeme tiež využiť dve webstránky v slovenskom jazyku na jednoduché programovanie. Sú to stránky Galaxycodr.com a Kidscord.sk. Stránku Kidscodr budeme aktívne naďalej využívať na hodinách informatiky a verím, že do konca školského roku s deťmi naprogramuje veľa výborných hier. Mňa čaká ,samozrejme, tiež individuálne vzdelávanie, aby som vedel deťom pomocť. :)

 


TOPlist