Dokumenty

Tlačivá na stiahnutie - Priamy link

školský rok 2020 / 2021

ISCED 2   PDF Súbor    

ISCED 1    PDF Súbor    

Koncepcia rozvoja základnej školy na rok 2020 - 2021   -  PDF Súbor    

Krízový plán dištančného vzdelávania    PDF Súbor    

Ročný plán kontrolnej činnosti školy   -  PDF Súbor    

Správa o dištančnom vzdelávaní v šk. roku 2019/2020   -  PDF Súbor    

Systém hodnotenia žiakov 2020/2021  -  PDF Súbor    

Organizačný poriadok   -  PDF Súbor    

Školský poriadok pre ŠKD  -  PDF Súbor    

Školský poriadok  -  PDF Súbor    

Prevádzkový poriadok  -  PDF Súbor    

Dodatok k prevádzkovému poriadku   -  PDF Súbor    

Prevádzkový poriadok telesná a športová výchova -  PDF Súbor

Prevádzkový poriadok učebňa informatiky -  PDF Súbor

školský rok 2019 / 2020

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2019/2020 (platný od 7.10.2019) -  PDF Súbor    

Hodnotiaca správa riaditeľky školy - školský rok 2018/2019 PDF Súbor

školský rok 2018 / 2019

Čo priniesol 2018 /zhodnotenie kalendárneho roku 2018 (PaedDr. M.Krigovská)   - PDF súbor

Hodnotiaca správa riaditeľky školy - školský rok 2017/2018 PDF Súbor

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2017/2018 PDF Súbor  

Pracovný poriadok PDF Súbor (platný od 1.septembra  2018)

Školský poriadok PDF Súbor (platný od 1.septembra  2018)

Organizačný poriadok PDF Súbor (platný od 25.mája  2018)

Prevádzkový poriadok PDF Súbor (platný od 10.septembra  2018)

 

školský rok 2017 / 2018

Hodnotiaca správa riaditeľky školy - školský rok 2016/2017 PDF Súbor

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2017/2018 PDF Súbor  

Ročný plán kontrolnej činnosti školy 2017/2018 PDF Súbor

Organizačný poriadok PDF Súbor (platný od 2.jaunára 2015)

Školský poriadok školský rok 2017/2018 PDF Súbor (platný od 1. septembra 2015)

školský rok 2016 / 2017

Hodnotiaca správa riaditeľky školy - školský rok 2015/2016 PDF Súbor

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2016/2017 PDF Súbor  

Školský poriadok školský rok 2016/2017 PDF Súbor (platný od 1. septembra 2015)

školský rok 2015 / 2016

Hodnotiaca správa riaditeľky školy - školský rok 2014/2015 PDF Súbor

Školský poriadok školský rok 2015/2016 PDF Súbor (platný od 1. septembra 2015)

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2015/2016 PDF Súbor   (platný od 1. septembra 2015)

školský rok 2014 / 2015

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2014/2015 PDF Súbor   (platný od 1.februára 2015)

Organizačný poriadok 2015  PDF Súbor (platný od 2.januára 2015)

školský rok 2013 / 2014

Hodnotiaca správa riaditeľa školy - školský rok 2013/2014 PDF Súbor

Hodnotiaca správa riaditeľa školy - školský rok 2012/2013 PDF Súbor

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2013/2014 PDF Súbor

Plán práce školy - školský rok 2013/2014 PDF Súbor

školský rok 2012 / 2013

Hodnotiaca správa riaditeľa školy - školský rok 2011/2012 PDF Súbor

Plán práce školy - školský rok 2012/2013 PDF Súbor

Hodnotiace správy riaditeľa školy

Hodnotiaca správa riaditeľa školy ( Mgr. J.Zvolenský)  - školský rok 2013/2014 PDF Súbor

Hodnotiaca správa riaditeľa školy ( Mgr. J.Zvolenský) - školský rok 2012/2013 PDF Súbor

Hodnotiaca správa riaditeľa školy ( Mgr. J.Zvolenský) - školský rok 2011/2012 PDF Súbor

 

Školský vzdelávací program - Od hrania k vedomostiam

ISCED 1 - PDF súbor

ISCED 2 - PDF súbor

 

Ďalšie záväzné dokumenty

Školský poriadok - školský rok 2013/2014 PDF Súbor