Brána do života 2013

28. október 2013 - Brána do života 2013

(autorky Mgr. Zuzana Rajtarová a Mgr. Mária Minárová)

Projekt k Medzinárodnému dňu školských knižníc mal tento rok tému: Brána do života. Túto tému sme spracovali ako bránu medziľudských vzťahov, vzájomného porozumenia, či získaných vedomostí (nielen z kníh). Snažili sme sa zábavnou formou žiakom ukázať možnosti získavania nových vedomostí (knihy, komunikácia, IKT...), prebudiť u nich aktívny záujem o čítanie, podeliť sa o radosť z novoobjaveného. Na tento deň sme si pripravili pre žiakov celodenný program.

V rámci tohto dňa mali žiaci niekoľko zaujímavých aktivít, medzi ktoré patrili: tvorba vlastnej triednej encyklopédie, divadelné predstavenia v podaní dramatického krúžku, analýza počutých textov, vedomostný kvíz, dokresľovanie rozprávkových bytostí, tvorba básní a mnohé ďalšie. 

Link na fotografie z projektu

 

TOPlist