Applety matematika II.stupeň

MATEMATIKA

V tejto sekcií budem postupne zverejňovať materiál z matematiky pre ročníky, ktoré učím v šk. roku 2018/2019 (alebo som učil v minulosti:) . Materiál bude rozdelený na výukový a testovací. Výukový materiál bude obsahovať základné pojmy a učivo, ktoré by mal žiak zvládnuť ako minimum z daného tematického okruhu. Testovaný materiál bude formou testu, tajničky alebo doplňovačky. Niektoré testy budú časovo obmedzené .Doporučujem vopred si pripraviť pero a papier:). Pre 5. a 9. ročník sú tu nahraté testy z testovania z minulých rokov. V spodnej časti sú krátke videonávody . Ak by ste sa chceli pripraviť na Pytagoriádu a overiť si svoje vedomosti, môžete použiť link na Pytagoriáda

So súhlasom NUCEM-u môžeme na našej stránke zverejniť všetky testy a správne odpovede z minulých ročníkov TESTOVANIA 5 a TESTOVANIA 9. Môžete si ich stiahnuť a vypočítať tu KLIK

Pre všetkých rodičov žiakov 6., 7. a 8 . ročníka sú k dispozícii všetky písomné práce z matematiky v školskom roku 2019/2020. Práce sú naskenované a uložené na googledisk. Prístup k prácam každého žiaka majú len jeho rodičia, žiak a samozrejme ja. Jediná podmienka je nutnosť mať založený účet na gmail. V prípade, že máte problémy s prihásenim sa, tu je krátky návod - NÁVOD.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5. ročník

delenie a násobenie - skupina 1 - link

delenie a násobenie - skupina 2 - link

AZ Kvíz - Matematika 5 .ročník - LINK

 

Veľké čísla  (autor Mgr.J. Zvolenský) -link 

Rímske čísla  (autor Mgr.J. Zvolenský)  - link

Rímske čísla  (autor Mgr.J. Zvolenský) - link

Zoradenie Rímskych číslic (autor Mgr.J. Zvolenský)-link 

Rímske číslice doplňovačka (autor Mgr.J. Zvolenský)-link 

Magický štvorec doplňovačka (autor Mgr.J. Zvolenský)  - link 

Magické štvorce doplňovačka (autor Mgr.J. Zvolenský) - link 

Základné matematické operácie (+,-,x,:) (autor Mgr.J. Zvolenský) - link 

Násobenie a delenie (autor Mgr.J. Zvolenský) - link 

Premena jednotiek dĺžky (autor Mgr.J. Zvolenský) - link 

Premena jednotiek dĺžky (autor Mgr.J. Zvolenský) -link 

Premena jednotiek dĺžky (autor Mgr.J. Zvolenský) -link 

Porovnávanie jednotiek dĺžky (autor Mgr.J. Zvolenský) -link 

Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika (autor Mgr.J. Zvolenský)  - link 

 

__________________________________________________________________________________________________

6. ročník

Znaky deliteľnosti 2,3,4,5,6,8,9,10 (autor Mgr.J. Zvolenský) - KLIK (PDF súbor na stiahnutie)

Uhol - učivo 6. ročníka  (autor Mgr.J. Zvolenský) - KLIK (PDF súbor na stiahnutie)

Premena jednotiek  (autor Mgr.J. Zvolenský) - link

Porovnávanie desatinných čísel  (autor Mgr.J. Zvolenský) - link 

Delenie desatinných čísel 2020   (autor Mgr.J. Zvolenský) - link 

Doplň správne pomenovanie desatinných čísel (autor Mgr.J. Zvolenský) - link 

Doplňovačka desatinných čísel (autor Mgr.J. Zvolenský)  - link 

Uhly a stupne (autor Mgr.J. Zvolenský) - link 

__________________________________________________________________________________________________

7. ročník

Pracujeme so zlomkami 1.  (autor RNDr.Marta Megyesiova) -link 

Obrázkové zlomky   (autor RNDr.Marta Megyesiova) -link 

Krátenie zlomkov  (autor RNDr.Marta Megyesiova) -link 

Zlomky - quizizz  (autor Mgr.J.Zvolenský ) -link 

 

__________________________________________________________________________________________________

9. ročník

Mocniny a odmocniny (autor Mgr.J. Zvolenský) - KLIK (PDF súbor na stiahnutie)

Pytagorova veta - pekne spracované pracovné listy na Pytagorovu vetu 

Pytagorova veta a štvorec - KLIK

Pytagorova veta a obdĺžnik  - KLIK

Pytagorova veta a kosoštvorec  - KLIK

Pytagorova veta a kružnica - KLIK

Pytagorova veta a rovnostranný trojhuolník  - KLIK

Pytagorova veta a rovnoramenný trojuholník - KLIK

Pytagorova veta a pravouhlý lichobežník  - KLIK

Pytagorova veta a rovnoramenný lichobežník - KLIK

Pytagorova veta a kocka - KLIK

 

 

 

Pomocné videá

 

 
 
 
 

 

 

 

TOPlist