Applety Slovenský jazyk

 

Modré testy vytvorila Mgr. M. Minárová 

Zelené testy vytvorili žiaci 

 

Literatúra

Svetoví autori a ich diela (vytvor správne dvojice)  - KLIK

Umelecké prostriedky  (správne priraď)  - KLIK

Autorky a ich diela   (správne priraď)  - KLIK

Knižná šifra II. stupeň 1. časť   (správne priraď)  - KLIK

Knižná šifra II. stupeň 2. časť   (správne priraď)  - KLIK

Jazyk

Vzory substantív  (správne priraď)  - KLIK

Slovné druhy   (správne priraď)  - KLIK

Latinské názvy   (správne priraď)  - KLIK

Sloh

Slohové útvary  (správne priraď)  - KLIK

Znaky slohových útvarov  (správne priraď)  - KLIK

 
5. ročník

Vybrané slová po B (autor Mária Minárová) - link 1

Vybrané slová po M (autor Mária Minárová)- link 2

Vybrané slová po P  (autor Mária Minárová) - link 3

Vybrané slová po V  (autor Mária Minárová) - link 4

Vybrané slová po R (autor Mária Minárová)  - link 5

Vybrané slová po S (autor Mária Minárová) - link 6

Vybrané slová po Z (autor Mária Minárová)  - link 7

Vzory podstatných mien mužský rod (autor Mária Minárová) - link 8

Štvrťročný sloh v kocke (autor Mária Minárová) - link 9

Vzory podstatných mien  (autor Mária Minárová) - link 10

Homonymá, synonymá, antonymá  (autor Matej Lehnert) - link 1

6. ročník

Druhy adjektív (autor Mária Minárová) - link 1

Slová podľa citového zafarbenia (autor Mária Minárová)  - link 2

7.ročník

Skracovanie slov (autor Mária Minárová)  - link 1

8. ročník

Určovanie vzoru zvieracích substantív muž. rodu (autor Mária Minárová) link 1

SYNTAX  (autor Matej Lehnert) - link 1

9. ročník

Typy priraďovacích súvetí (autor Mária Minárová)  - link 1

Umelecké prostriedky  (autor Mária Minárová) - link 2


Slovenskí spisovatelia

 

Ľúdovít Štúr - ( Nikoleta Križanová a Veronika Laciková ) - KLIK

P.O.Hviezdoslav -(Lujza Masaryková  a Nina Zbonková)   KLIK

Samo Chalúpka - ( Kristián Cvik  a Samuel Škoda )- KLIK

 

 


TOPlist