spracovali Jana Juríková a Jozef Zvolensky

30. ročník matematickej súťaže PYTAGORIÁDA - zadania pre 3. ročník okresné kolo

Do prázdnych okienok doplň správny výsledok ! Ak budeš mať všetky výsledky hotové stlač tlačítko Hotovo pod úlohami . Ponáhľaj sa ! Cvičenia sú na čas !

19:51
1. V škatuli je 40 žiaroviek. V druhej škatuli je ich štyrikrát menej. V druhej škatuli je žiaroviek.

2. Napíšte výsledok príkladu: 6 . 7 – 5 . 5 =

3. Otecko má 37 rokov, jeho dcéra má 8 rokov. O koľko rokov je dcéra mladšia ako jej ocko? Dcérka je mladšia o rokov.

4. Vypočítajte: 2 009 – 209 + 9 + 209 – 9 =

5. Číslo 999 sa nachádza „tesne“ pred číslom, na ktoré myslím. Na aké číslo myslím? Myslím na číslo

6. Vypočítajte: 81 : 9 + 42 =

7. V zošite je 20 listov. Koľko listov je spolu v troch takých istých zošitoch? Spolu je v nich listov.

8. Dve deti so starou mamou išli na hodinku na ihrisko. Koľko minút boli vonku? Vonku boli minút.

9. Z číslic 2, 5, 7, vytvorte všetky možné trojciferné čísla. Číslice sa v čísle nesmú opakovať. Koľko takých čísel sa dá vytvoriť? Dá sa vytvoriť trojciferných čísel.

10. Sestra je o štyri roky staršia ako jej brat. O koľko rokov bude sestra staršia od brata o 6 rokov? Sestra je staršia o roky.

11. Vypočítajte: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 =

12. Chlapci rozrezali drevenú tyč na 5 častí. Koľko rezov museli urobiť? Museli urobiť

13. Mravec Ferdo ráno behá okolo detského ihriska. Jeden okruh je 50 m dlhý. Koľko metrov dnes nabehal, ak prebehol 5 okruhov? Mravec dnes nabehal metrov.

14. Ktoré číslo sa skrýva za * v príklade: 55 + 5 + 5 + 5 + * + 5 + 5 = 87? Za hviezdičkou sa skrýva číslo

15. Janko kupoval mamičke k narodeninám darček. Platil jednou 10 eurovou bankovkou a jednou 5 eurovou bankovkou. Vydali mu 2 eurá. Koľko eur stál darček pre mamičku? Darček stál €.