Mgr. Jozef Zvolenský

34. ročník Pytagoriáda šk. rok 2012/2013 príklady pre 3. ročník

  
Do prázdnych okienok doplň správny výsledok ! Ak budeš mať všetky výsledky hotové stlač tlačítko Hotovo pod úlohami . Ponáhľaj sa ! Cvičenia sú na čas ! Ak ccheš zistiť, či si bol(a) úspešný (a) tu je postup :)
Za každé 4 ušetrené minúty máš bod. Ale pozor ! Body za čas sa započítavajú len v prípade, že máš správne aspoň 10 príkladov !
1.Za dva koláčiky by sme zaplatili 32 centov. Koľko centov zaplatí Peter, ak kúpi po jednom koláčiku pre seba a pre troch súrodencov? Peter zaplatil centov.

2. Napíšte slovom, aké znamienko matematickej operácie treba doplniť medzi čísla 82 a 9 v príklade: 82 9 = 52 + 21

3.Pri jednom počítači v počítačovej učebni môžu pracovať len dvaja žiaci. Napíšte, najviac koľko žiakov môže pracovať v počítačovej učebni, ak je v nej 13 počítačov, pričom jeden počítač používa učiteľ ? V počítačovej učebni môže pracovať najviac žiakov.

4. Vypočítajte: 6 + 32 – 3 – 12 – 2 –12 =

5. V čísle 5 182 vyškrtnite dve číslice tak, aby vzniklo najväčšie dvojciferné číslo, potom to zopakujte tak, aby vzniklo najmenšie dvojciferné číslo. Napíšte ich rozdiel. Ich rozdiel je .

6.Paľova babka bude mať o tri roky šesťdesiat rokov. Napíšte, pred koľkými rokmi oslavovala päťdesiate narodeniny. Bolo to pred rokmi.

7.Napíšte výsledok príkladu: 23 – 20 + 3 – 3 + 6 – 6 =

8. Veverička Majka si cez leto zbierala do skrýše orechy. Mala dve skrýše. V prvej skrýši mala sedemdesiat orechov a v druhej mala päťdesiat orechov. Napíšte, koľko orechov jej zostalo do konca zimy, ak doteraz zjedla polovicu orechov. Zostalo jej orechov.

9. Vytvorte z číslic 1, 5, 6 a 4 najväčšie štvorciferné číslo. Každú číslicu použite iba raz. Napíšte súčet číslic čísla, ktoré ste vytvorili. Súčet čísla je .

10. Napíšte, koľko číslic napíšete, ak budete písať za sebou čísla väčšie ako 2 a menšie ako 11. Napíšeme číslic.

11. Napíšte výsledok príkladu: 55 – 7 – 7– 7 + 21 =

12. Sestra je o dva roky staršia ako brat. Napíšte, o koľko rokov bude sestra staršia od brata o tri roky ? Sestra bude staršia o roky.

13. Matej má v taške 2 modré a 2 červené pastelky. Najmenej koľko pasteliek musí vybrať z tašky, aby mal určite dve pastelky rovnakej farby? Musí vybrať najmenej pastelky.

14. Pred Martinom v rade na obed stálo 12 detí. Martin bol predposledný v rade. Koľko detí stálo v rade? V rade stálo detí.

15.Napíšte, koľkokrát napíšeme číslicu 1,ak budeme písať za sebou čísla od 1 do 20. Číslicu jedna napíšeme - krát.