28: ročník matematickej súťaže PYTAGORIÁDA - zadania pre 3. ročník okresné kolo

19:35
Do prázdnych okienok doplň správny výsledok ! Ak budeš mať všetky výsledky hotové stlač tlačítko Hotovo pod úlohami
1. Margitka išla s dedkom a babkou do múzea. Lístok pre dospelých stál 30 korún. Detský lístok stojí polovicu z lístka pre dospelého. Koľko korún vrátili dedkovi zo stokorunáčky ? Vrátili mu korún.

2. Vypočítaj : 54 + 74 + 94 - 24 - 44 - 64 =

3. Do tretej triedy chodí 26 detí. Koľko je v triede chlapcov, ak dnes chýbajú 2 dievčatá a 9 je v škole ?
Chlapcov je

4. Koľko je všetkých dvojciferných čísel medzi číslami 8 a 50 ? Je ich

5. V lekárni dnes predali 3 balenia vitamítu C po 17 korún a 1 balenie multivitamínov za 12 korún. Koľko korún utŕžili za všetky vitamíny ? Spolu to bolo

6. Koľko minút prešlo od 13:30 hod. do 14:19 hod. ? Prešlo

7. Napíš najväčšie päťciferné číslo, ktoré končí číslicou 4

8. Na lyžiarskych pretekoch naša reprezentatka štartovala ako šestnásta od začiatku a dvadsiata piata od konca. Koľko bolo všetkých pretekárok ? Bolo ich

9. Napíš písmeno, ktoré označuje najmenší výsledok :
A : 17 + 8 . 5 - 2 B : (17 + 8) . (5 - 2) C : 17 + 8 . (5 - 2)
Správna odpoveď je

10. Napíšeme 49 číslic v takomto poradí 1357913579 ... Ktorá číslica bude posledná ?
Bude to číslica

11. Vypočítaj : 3 . 4 + 4 . 5 - 3 . 4 - 2 . 5 =

12. Napíš výsledok súčinu : ( 22 - 2) . (32 - 12) . (42 - 22) . (52 - 32) . (62 - 62) =

13. Koľko dvojok napíšeme, ak vypíšeme všetky čísla od 13 po 43 ? Bude ich

14. Janka zjedla 5 cukríkov. V bomboniere bolo trikrát viac cukríkov ako zjedla. Koľko cukríkov bolo pôvodne v bomboniére ? Bolo v nej

15. Žiaci sa učili štyri vyučovacie hodiny. Medzi každou hodinou mali 10 minútovú prestávku. Koľko minút trvali všetky prestávky ? Prestávky trvali minút.