K N I Ž N I C A

Školská knižnica

V školskej knižnici sa nachádza 3346 knižných titulov a 9 audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Knihy si žiaci môžu vymeniť cez veľkú prestávku každý pracovný deň. Vedúcou školskej knižnice je Mgr. Zuzana Rajtarová

 

   Obecná knižnica

V priestoroch ZŠ Skýcov sa už niekoľko rokov nachádza aj Obecná knižnica Skýcov. Knižnica má svojich pravidelných čitateľov a každoročne obnovuje knižničný fond. Knižnica je otvorená každú stredu v čase od 15.00 do 17.00 hodiny. Vedúcou Obecnej knižnice je Mgr. Helena Juríková.

TOPlist