Dokumenty

Tlačivá na stiahnutie - Priamy link

školský rok 2017 / 2018

Hodnotiaca správa riaditeľky školy - školský rok 2016/2017 PDF Súbor

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2017/2018 PDF Súbor  

Ročný plán kontrolnej činnosti školy 2017/2018 PDF Súbor

Organizačný poriadok PDF Súbor (platný od 2.jaunára 2015)

Školský poriadok školský rok 2017/2018 PDF Súbor (platný od 1. septembra 2015)

školský rok 2016 / 2017

Hodnotiaca správa riaditeľky školy - školský rok 2015/2016 PDF Súbor

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2016/2017 PDF Súbor  

Školský poriadok školský rok 2016/2017 PDF Súbor (platný od 1. septembra 2015)

školský rok 2015 / 2016

Hodnotiaca správa riaditeľky školy - školský rok 2014/2015 PDF Súbor

Školský poriadok školský rok 2015/2016 PDF Súbor (platný od 1. septembra 2015)

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2015/2016 PDF Súbor   (platný od 1. septembra 2015)

školský rok 2014 / 2015

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2014/2015 PDF Súbor   (platný od 1.februára 2015)

Organizačný poriadok 2015  PDF Súbor (platný od 2.januára 2015)

školský rok 2013 / 2014

Hodnotiaca správa riaditeľa školy - školský rok 2013/2014 PDF Súbor

Hodnotiaca správa riaditeľa školy - školský rok 2012/2013 PDF Súbor

Systém  hodnotenia žiakov školský rok 2013/2014 PDF Súbor

Plán práce školy - školský rok 2013/2014 PDF Súbor

školský rok 2012 / 2013

Hodnotiaca správa riaditeľa školy - školský rok 2011/2012 PDF Súbor

Plán práce školy - školský rok 2012/2013 PDF Súbor

Hodnotiace správy riaditeľa školy

Hodnotiaca správa riaditeľa školy ( Mgr. J.Zvolenský)  - školský rok 2013/2014 PDF Súbor

Hodnotiaca správa riaditeľa školy ( Mgr. J.Zvolenský) - školský rok 2012/2013 PDF Súbor

Hodnotiaca správa riaditeľa školy ( Mgr. J.Zvolenský) - školský rok 2011/2012 PDF Súbor

 

Školský vzdelávací program - Od hrania k vedomostiam

ISCED 1 - PDF súbor

ISCED 2 - PDF súbor

 

Ďalšie záväzné dokumenty

Školský poriadok - školský rok 2013/2014 PDF Súbor

 

TOPlist